1. Reality test spořicích účtů po 04/2012 - jaké jsou úroky, poplatky, zkrátka kdo vede?


10. 05. 2012  01:06     Vilém Nacher     komentáře (3)

V rámci našeho 1. Reality testu spořicích účtů přinášíme další výsledky, tentokrát za duben 2012. Tento měsíc je výjimečný tím, že v jeho průběhu byl u všech zúčastněných subjektů proveden jednorázový výběr ve výši Kč 20 000 Kč a po jedenácti dnech byly tytéž prostředky vráceny zpět. Bylo při tom sledováno, v jakých časových intervalech došlo k odepsání částek, k jejich zpětnému připsání a další okolnosti a rozdíly mezi bankami, které byly s touto akcí spojeny.

Převod z bank byl uskutečněn dne 16. 04. a zpětný převod na jednotlivé banky 27. 04. tedy v pátek, aby bylo možno sledovat, jak bude převod probíhat poslední den před víkendem. Oba převody byly v příslušné dny provedeny mezi 09:00 – 11:00.

.

Bylo zjištěno, že všechny banky převedly prostředky tentýž den. Zpětný převod pak připsaly banky většinou následující den po podání pokynu, tedy v sobotu.

Průběh u jednotlivých bank byl tento:

Air Bank: prostředky se na účtu objevily až 30. 04., a to z důvodu cut-off time u mBank, který pro mezibankovní platby přijaté po 8:00 h (do 16:00) stanovuje převod do banky příjemce na následující pracovní den

ČSOB: protože u této banky není otevřen BÚ (není povinný) neexistuje zároveň ale ani možnost s prostředky na SÚ disponovat prostřednictvím IB; pro převod peněz ze SÚ bylo tedy nutno navštívit kamennou pobočku

KB: zde se objevily největší problémy při zpětném převodu prostředků; na SÚ lze prostředky převést jen prostřednictvím BÚ, na rozdíl od ostatních však nemá banka zvláštní položku na provedení vnitrobankovního převodu, převod je tedy potřeba provést na stránce běžného mezibankovního převodu včetně nelogické povinnosti provést autorizaci; při snaze zadat datum převodu 27. 04. se objevila hláška o nemožnosti provést převod tentýž den, nejbližší nabízená možnost byla 30. 04.; na dotaz na ZL bylo sděleno, že i přesto bude převod proveden 27. 04; při kontrole se však stav na účtech dne 28. 04. nezměnil, a protože se nezměnil ani k 01. 05., zajímali jsme se o to na ZL, kde nám bylo sděleno, že je potřeba se dívat nikoliv na obrazovku Přehled účtů, ale na obrazovku Aktuální použitelný zůstatek, kde tedy skutečně byly uvedeny správné hodnoty obou účtů; objektivně je ale potřeba uvést, že banka si je vědoma nedokonalosti svého současného IB a připravila již jeho novou podobu, kterou si klienti mohou v demo verzi na jejich stránkách vyzkoušet a tato nová verze se zdá být o mnoho lepší a přívětivější, než je ta současná, která je poněkud nepřehledná a formou zastaralá.

ZUNO: prosté matematické odečtení dvaceti tisíc od hodnoty k 01. 04. tedy od hodnoty, která byla použita u všech bank, dává částku 110 687,90; díky dennímu úročení je však stav k 16. 04. o 92,45 vyšší; zpětný převod na SÚ je možný jen přes BÚ, tedy jako převod mezi vlastními účty, ale tento proces je on-line, okamžitý a bez nutnosti autorizace.

.

MEGATEST FINANČNÍ GRAMOTNOSTI - TROUFNETE SI?

.

Banky, které nebyly výše uvedeny, provedly celou transakci standardně, bez jakýchkoliv problémů, výkyvů či anomálií.

U bank ČSOB, ING, KB, UniCreditBank a Volksbank není žádná změna u uložených částek, protože tyto ústavy připisují úroky čtvrtletně, resp. u KB a Volksbank došlo ke snížení uložené částky o zaúčtované poplatky za vedení účtu, příp. odchozí platby, takže matematicky úrok vykazuje zápornou hodnotu.

Za povšimnutí též stojí rozdíly ve výši připsaných úroků u Wüstenrot a EQUA bank. Ač obě deklarují shodně úrok 2,30% a odchozí a příchozí platby byly provedeny ve stejný den (s hodinovým rozdílem) vykazují připsané úroky rozdíl Kč 1,01., což je v tomto konkrétním případě zanedbatelné, ale při o mnoho vyšších úložkách a delších obdobích však rozdíly mohou nabýt velkého významu.  

Chceme se též zmínit o způsobu výpočtu úroků resp. vypořádání se s 15% srážkovou daní. Aby bylo možno porovnat údaje bank o výši úroků se skutečně připsanými úroky, je úrok, uváděný v našich tabulkách samozřejmě vypočítáván bez započtení té 15% daně (jinak by porovnání nebylo možné). V tabulce je pak uváděna skutečná hodnota připsaného úroku podle výpisu z bank, tedy již se započtenou daní. 

TABULKA (pokud se vám nezobrazuje správně, naleznete ji i v příloze):

 1. Reality test spořicích účtů po 04/2012 - jaké jsou úroky, poplatky, zkrátka kdo vede?

georgekennethloaninvestment@gmail.com
Všimněte si všem .. Potřebujete financování? Potřebujete půjčku pro vaše podnikání nebo osobní potře...
Nechapu?
Co to je za haluz "Airbank: prostředky se na účtu objevily až 30. 04., a to z důvodu cut-off time u ...
Wustenrot
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to při tomto testu se spořícím účtem Wustenrot. Nenašla js...
Diskutovat (3)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor