Pozor na pochybné pojišťovací poradce. Mohou ublížit


17. 10. 2019  09:36     redakce     komentáře (0)

Pojišťovák Jarda provozuje své řemeslo už několik let. A docela dobře se tím živí. Možná i proto, že Jarda nepatří právě k okruhu čestných a odpovědných pojišťovacích zprostředkovatelů, ale jde mu primárně o provize. Však má také čtyřčlennou rodinu, která něco stojí a není lehké jí uživit.

Pozor na pochybné pojišťovací poradce. Mohou ublížit
Jarda při své práci například vzbuzuje v klientech mylný dojem, že dostanou při zrušení investičního životního pojištění (IŽP) zpět zaplacené pojistné, zvýšené o úrok a snížené o průběžně placené administrativní poplatky. Ve skutečnosti však klienti dostanou pouze tzv. odkupné. Jarda také běžně zamlčuje výši počátečních poplatků. Poplatky se u IŽP předplácí dopředu na celou předpokládanou dobu pojištění (20 let i více) a nevrací se (ani jejich alikvotní část) klientům v případě zrušení pojištění. Jarda také zamlčuje klientům základní principy investování. U IŽP se celé nebo část klientem hrazeného pojistné alokuje do podkladových podílových fondů. Klientům by tedy měly být sděleny tytéž informace, jako při kterékoli přímé investici do podílových listů – především kolísavost, omezená likvidita, negarantované výnosy. Jarda také řádně nezhodnocoval reálné potřeby klientů. Protokoly o zjištění požadavků a potřeb klientů, které musí Jarda při schůzkách zpracovávat, vykazují u všech klientů shodné znaky a obsahují podobné neurčité výrazy typu „efektivní zhodnocení finančních prostředků“ či „dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků na celosvětových trzích“. Alokace pojistného do podkladových fondů je provedena stejně u všech klientů a to zpravidla do rizikového dynamického fondu, což je pro klienty nejrizikovější varianta. Jarda také mylně informoval klienty o možnosti vybrat si všechny naspořené finanční prostředky (ve skutečnosti je možno uskutečnit pouze tzv. mimořádné výběry pojistného, a to pouze za určitých předpokladů). Jarda díky svému postupu inkasoval provize v řádech desetitisíců korun za každou zprostředkovanou smlouvu IŽP (tyto náklady šly v konečném důsledku k tíži klientů a výrazně snižovaly hodnotu jejich portfolia). Na Jardův pochybný postup přišla při kontrole Česká národní banka a tvrdě jej potrestala. Dnes už pojišťovákem být nesmí.Pozor na pochybné pojišťovací poradce. Mohou ublížit

Diskutovat (0)