Aleš, 29 let:
Zažil šikanu v práci. Výpověď je neplatná


05. 09. 2019  00:12     Miroslav Zeman     komentáře (0)

ČTVRTEČNÍ SERIÁL - KAZUISTIKA - PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH ČTENÁŘŮ: Aleš uměl vždy za práci vzít. Umí ale také mít svůj názor a ten si umí prosazovat. Když dostal několikrát od svého nového nadřízeného nesmyslné úkoly, které by znamenaly ve svém důsledku poškození firmy a následně i jeho, odmítl je splnit. ČTĚTE DÁLE!

Aleš, 29 let: Zažil šikanu v práci. Výpověď je neplatná
Za to si vysloužil nenávist svého nadřízeného, která vedla k následujícím událostem. 

Aleš své práci rozumí. Však už jí také dělá deset let. Naopak jeho nový nadřízený spíše působí, jako když dostal své vlivné místo ze známosti. Když několikrát nutil Aleše volit postupy, které jsou zcela neefektivní a pro firmu dokonce škodlivé, došlo ke konfliktu. Důsledkem pak byl fakt, že se tito dva muži v práci začali nesnášet. Nadřízený od té doby zadával Alešovi nesmyslné úkoly, za jejichž nesplnění mu napsal několik napomenutí a výtek. Aleš však tomuto nevěnoval moc pozornosti, ačkoliv mu to samozřejmě nijak příjemné nebylo.

Nadřízený pak po několika výtkách oznámil Alešovi, že hrubě porušil své pracovní povinnosti a dostává okamžitou výpověď. Pro Aleše to byl velký šok. Sám moc dobře věděl, že veškeré výtky a napomenutí byly nesmyslné a spíše měly za úkol Aleše šikanovat. Nutit ho dělat něco, co dělat neměl, ani nemusel, neměl nadřízený právo.

Došlo tak k situaci, kterou znám mnoho Českých zaměstnanců a kterou vrcholí často i osobní spory mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými. Umělé a nesmyslné úkoly, spor o povinnosti zaměstnance a co musí zaměstnanec dělat a co už ne. Vše korunované zasílanými výtkami a hrozbami rozvázání pracovního poměru.

Aleš pak od nadřízeného výpověď skutečně obdržel. Navíc mu nadřízený odmítl zpřístupnit dalšího dne pracoviště. Aleš tak neměl možnost vykonávat svou práci. Proto se obrátil na soud s pomocí svého právního zástupce a požadoval, aby soud vyslovil neplatnost výpovědi a zaměstnavateli Aleše nařídil, aby mu umožnil vrátit se do zaměstnání a vyplatit mu ušlou mzdu.

Celým smyslem soudního řízení byla skutečnost, že zaměstnavatel je povinen prokázat důvody výpovědi a nese tedy důkazní břemeno v celé věci. To samozřejmě nemohl zaměstnavatel prokázat a formální a vytýkané důvody nadřízeného soud neakceptoval. Aleš tak byl v plném rozsahu v soudním řízení úspěšný. Vysoudil roční ušlou mzdu, a mohl nastoupit zpět do svého zaměstnání, na původní pozici. Naopak jeho nadřízený dostal za škodu, kterou zaměstnavateli způsobil výpověď. Alešovi se tak od té doby opět lépe pracovalo.

DALŠÍ PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH ČTENÁŘŮ NAŠEHO SERVERU NALEZNETE ZDE!Aleš, 29 let: Zažil šikanu v práci. Výpověď je neplatná

Diskutovat (0)