Asociace občanských poraden:
Vyzýváme klienty České pojišťovny se smlouvou na investiční životní pojištění, aby se nám přihlásili kvůli hromadné žalobě


11. 02. 2020  19:04     Tisková zpráva     komentáře (0)

Spotřebitelské organizace Asociace občanských poraden a Podvedení klienti podaly žalobu na zdržení se protiprávního vybírání poplatků České pojišťovny a pojišťovny Generali a vyzývají klienty, kteří jsou poškozeni právně vadnými smlouvami v kauze Investičního životního pojištění, aby se přihlásili do Asociace občanských poraden.

Asociace občanských poraden: Vyzýváme klienty České pojišťovny se smlouvou na investiční životní pojištění, aby se nám přihlásili kvůli hromadné žalobě
Jsme připraveni spotřebitelům pomoci hájit svá práva a dát jim návod, jak se účinně bránit proti neoprávněnému vybírání poplatků ze strany pojišťoven. Obvodní soudy pro Prahu 1 a Prahu 2 opakovaně konstatují neplatnost klíčových pasáží pojistných podmínek smluv ČP i Generali, k tomu jsou stovky rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch poškozených klientů. Proto jsme se rozhodli podat žalobu a chceme hlavně zvýšit povědomí o možnosti obrany proti účtování nesjednaných nákladů a poplatků,“ řekl předseda výboru Asociace občanských poraden,  Hynek Kalvoda.

Klienti nás mohou kontaktovat na e-mailu právníka AOP: karel.jares@obcanskeporadny.cz.

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997 a změnilo název na Asociaci občanských poraden v roce 1998. Zakládajícími občanskými poradnami byly Děčín, Havířov, Praha Jižní Město a Brno (Anenská). Nyní AOP sdružuje 37 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 84 místech ČR, které ročně zodpoví přes 72 tisíc dotazů.

AOP byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v 18 oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Kontakt pro média:

Hynek Kalvoda

tel.: 777 257 568

e-mail: hynek.kalvoda@obcanskeporadny.czAsociace občanských poraden: Vyzýváme klienty České pojišťovny se smlouvou na investiční životní pojištění, aby se nám přihlásili kvůli hromadné žalobě

Diskutovat (0)