Až 36 000 korun ze stavebního spoření na studia nebude, řekl Senát


28. 07. 2009  06:55     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Senátoři zamítli návrh, který měl umožnit hrazení nákladů studia ze stavebního spoření. Studenti tak mohli díky novému systému získat na studia až 36 000 korun za rok.

Umožnění studia chudým? Pravicoví senátoři nesouhlasí

Návrh měl díky nové formě financování umožnit studium i dětem ze sociálně slabších rodin, které si v současnosti nemohou dovolit financování studia a souvisejících nákladů. Velká část senátorů však byla jiného názoru. Právě pravicoví senátoři při odmítnutí návrhu zákona argumentovali sociální stránku celé věci. „Hrozí, že nízkopříjmové skupiny budou silně znevýhodněny, a že tento návrh zákona by je při čerpání úvěru mohl zavést mnohem hlouběji do dluhové pasti,“ řekla senátorka ODS Alena Venhodová. Stavební spoření však nevyužívají z převážné části bohaté rodiny, ale právě rodiny z nízko a středně příjmových skupin, což dokazuje právě masová oblíbenost stavebního spoření. Ve stavebním spoření totiž bylo do současné doby podepsáno více než 4 miliony smluv.

Senátoři mohou ohrozit přijetí školného na vysokých školách

Argumentace pravicových senátorů je v jasném rozporu s oznámeným záměrem zákona, který měl právě sociálně slabým rodinám pomoci při financování studia jejich dětí. Pravicoví politici včetně senátorů ODS přitom patří k největším přívržencům zavedení školného. Právě dřívější návrhy na zavedení tohoto institutu měly být doprovázeny systémem půjček. Přijatelnost školného tak měla být zvýšena tím, že každé dítě, které bude chtít studovat, bude moci školné a další související náklady hradit z úvěrů od finančních institucí, mezi kterými se objevovaly také stavební spořitelny. Po skončení studia by následně student tyto půjčky splácel. Nový postoj části senátorů tak do budoucna zavedení školného komplikuje. Je jen těžko představitelné, že by mohlo být v budoucnu školné zavedeno, aniž by bylo doprovázeno systémem nové sociální podpory či systémem půjček.

Náklady na studium činí průměrně 5 200 korun

Již dnes činí náklady u běžných studentů vysokých škol průměrně částku 5 200 Kč měsíčně. V této částce jsou obsaženy náklady na ubytování na kolejích, náklady na stravu, jízdné a školní pomůcky. Zavedení školného, které se mělo dle návrhů s ohledem na druh studovaného oboru pohybovat mezi 10 – 30 000 ročně by tuto částku ještě poměrně výrazně zvýšil. Uvažovaná částka ve výši 36 000 korun ročně, které by mohli studenti ze stavebního spoření čerpat, mohlo velkou část nákladů studia pokrýt.

ČSSD mohla pomoci zavedení školného

Paradoxně právě návrh ČSSD, který dával možnost financování nákladů na studium úvěrem ze stavebního spoření, otvíral cestu k budoucímu zavedení školného na vysokých školách. Návrh totiž otvíral cestu pro financování nejen vedlejších nákladů studia, ale mohl být v budoucnu využit jako zdroj pro financování školného. Odmítnutí návrhu zákona ze strany pravicových senátorů tak v budoucnu může přijetí školného zkomplikovat či přímo znemožnit.    


Až 36 000 korun ze stavebního spoření na studia nebude, řekl Senát

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

38084459296

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

104


ČÍSLO TÝDNE 104 - právě tolik miliard vytvořily banky čistý zisk v roce 2022. Jedná se o rekordní výsledek po hladových letech v době koronavirové krize.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,4170
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,9160
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,3075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 28,0760
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,2800
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2650
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9148
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více