Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna, a. s.
Předseda představenstva a generální ředitel: Tomáš Salomon
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 071 111
E-mail: csas@csas.cz, www.csas.cz

Kód banky: 0800

Infolinka:+420 800 207 207

Blokace karet: +420 800 207 207

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 15,4 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 8,5 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Základní fakta k 30. 6. 2019

Aktiva celkem 1 504,5 mld. Kč
Počet klientů České spořitelny 4,6 mil.
Počet aktivních klientů internetového bankovnictví a BUSINESS 24 1,5 mil.
Počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 9 821
Počet poboček 487
Počet bankomatů a platbomatů více než 1 700
Počet karet 2,89 mil.

Kvartál
1 2 3 4

2. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2020 86
Miroslav Zeman

Hodnocení jsme aktuální čtvrtletí přizpůsobili zejména tomu jak se banky vyrovnávají s koronavirovou krizí a jak podporují své klienty v této těžké situaci. Česká spořitelna patří v tomto z  hlediska poroty k nejvstřícnějším bankám.

Česká spořitelna se připojila k hlavnímu proudu bank, a stejně jako ostatní nabízí klientům možnost odkladu splátek hypoték a úvěrů až na tři měsíce. I zde stačí požádat banku formou vyplněného formuláře online zde o odklad až tři měsíce.

Česká spořitelna svým klientům jako bonus nebude započítávat po dobu odkladu splátek úroky u hypotečních úvěrů. Upozorňujeme, že mnoho jiných bank klientům naopak úroky v plné výši účtuje.

Česká spořitelna bude po dobu odkladu splátek hradit za klienta pojištění pro případ neschopnosti klienta splácet.

Podnikatelé a firmy

Česká spořitelna umožňuje požádat online zde až o pětiměsíční odklad splátek úvěru, aniž by po dobu odkladu byl snížen jejich rating. Nicméně konkrétní podmínky odkladu jsou v případě firemních klientů sjednávány na individuální bázi. Obecný nárok na odklad splátek, jako v případě retailových klientů, zde tedy neplatí. Zhruba polovina z dosud došlých žádostí firemních klientů byla schválena již v průběhu prvního týdne, u ostatních se jednání o odkladu finalizují. O odklad splátek je u ČS možné žádat až do konce dubna, nejdéle však 5 dnů před dnem splatnosti.

Bankovní poplatky 1Q 2020 63,7
Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená na retailové klienty s výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. Aktuální kvartál však byl poplatkově spíše klidnější, hodnocení ponecháváme na stejné úrovni, jako minule.

V této části ponecháváme hodnocení na stejné úrovni jako minule.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn, tudíž naše hodnocení nemáme důvod měnit. Aktuálně je rozložen na 36 stranách.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se náklady u standardního klienta proti minulému kvartálu nezměnily a setrvaly ve výši 1.591 Kč ročně. Pro aktuální čtvrtletí proto hodnocení neměníme.

Veřejnost 1Q 2020 47,5
Poplatek za výběr peněz na pobočce.

Sazebníky

Image result for česká spořitelna pobočkyImage result for česká spořitelna pobočkyImage result for česká spořitelna sídlo


Pobočky

Bankomaty