Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna, a. s.
Předseda představenstva a generální ředitel: Tomáš Salomon
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 071 111
E-mail: csas@csas.cz, www.csas.cz

Kód banky: 0800

Infolinka:+420 800 207 207

Blokace karet: +420 800 207 207

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 15,4 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 8,5 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Základní fakta k 30. 6. 2019

Aktiva celkem 1 504,5 mld. Kč
Počet klientů České spořitelny 4,6 mil.
Počet aktivních klientů internetového bankovnictví a BUSINESS 24 1,5 mil.
Počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 9 821
Počet poboček 487
Počet bankomatů a platbomatů více než 1 700
Počet karet 2,89 mil.

Kvartál
1 2 3 4

2. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2020 86
Miroslav Zeman

Hodnocení jsme aktuální čtvrtletí přizpůsobili zejména tomu jak se banky vyrovnávají s koronavirovou krizí a jak podporují své klienty v této těžké situaci. Česká spořitelna patří v tomto z  hlediska poroty k nejvstřícnějším bankám.

Česká spořitelna se připojila k hlavnímu proudu bank, a stejně jako ostatní nabízí klientům možnost odkladu splátek hypoték a úvěrů až na tři měsíce. I zde stačí požádat banku formou vyplněného formuláře online zde o odklad až tři měsíce.

Česká spořitelna svým klientům jako bonus nebude započítávat po dobu odkladu splátek úroky u hypotečních úvěrů. Upozorňujeme, že mnoho jiných bank klientům naopak úroky v plné výši účtuje.

Česká spořitelna bude po dobu odkladu splátek hradit za klienta pojištění pro případ neschopnosti klienta splácet.

Podnikatelé a firmy

Česká spořitelna umožňuje požádat online zde až o pětiměsíční odklad splátek úvěru, aniž by po dobu odkladu byl snížen jejich rating. Nicméně konkrétní podmínky odkladu jsou v případě firemních klientů sjednávány na individuální bázi. Obecný nárok na odklad splátek, jako v případě retailových klientů, zde tedy neplatí. Zhruba polovina z dosud došlých žádostí firemních klientů byla schválena již v průběhu prvního týdne, u ostatních se jednání o odkladu finalizují. O odklad splátek je u ČS možné žádat až do konce dubna, nejdéle však 5 dnů před dnem splatnosti.

Bankovní poplatky 1Q 2020 63,7
Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená na retailové klienty s výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. Aktuální kvartál však byl poplatkově spíše klidnější, hodnocení ponecháváme na stejné úrovni, jako minule.

V této části ponecháváme hodnocení na stejné úrovni jako minule.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn, tudíž naše hodnocení nemáme důvod měnit. Aktuálně je rozložen na 36 stranách.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se náklady u standardního klienta proti minulému kvartálu nezměnily a setrvaly ve výši 1.591 Kč ročně. Pro aktuální čtvrtletí proto hodnocení neměníme.

05. 04. 2020  03:08
02. 04. 2020  18:37
Bez problémů, osobní bankéřka za 1*!???? ????
Veřejnost 1Q 2020 47,5
Poplatek za výběr peněz na pobočce.

Sazebníky

Image result for česká spořitelna pobočkyImage result for česká spořitelna pobočkyImage result for česká spořitelna sídlo


Pobočky

Bankomaty