Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2011 55,1
Jan Brázda

V oblasti svých služeb neudělala banka v posledním čtvrtletí skoro žádné změny. Došlo ke snižování průměrných sazeb u hypotečních úvěrů, bohužel úrovně svých konkurentů její nabídka zdaleka nedosahuje.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- ve sledovaném období došlo k jedné změně v Sazebníku poplatků a to u hotovostních operací

Oblast úrokových sazeb:

- poklesly úrokové sazby u hypotečních  a spotřebitelských úvěrů

- došlo ke snížení úrokových sazeb u termínovaných vkladů

Inovace  a novinky:

  - speciální nabídka hypotečních úvěrů. Nabídka s časově omezenou platností.

Marketingové aktivity, komunikace:

- v tomto období nebyla zaznamenána výraznější aktivita banky

Bedřich Danda
Miroslav Zeman

LBBW se jako malá banka snaží prosadit na lukrativním trhu hypotečních úvěrů. LBBW Bank v rámci své letní hypoteční kampaně pokračuje ve výhodné sazbě hypoték a snižuje sazbu hypotečních úvěrů na 3,59 % p.a. Akční nabídka je určena pro hypotéky s dobou fixace 3 roky při LTV do 70 % včetně. Nabídka platí od začátku srpna.

Banka se také mohla pochlubit svými hospodářskými výsledky. LBBW Bank CZ vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 21 mil. Kč. Zisk se tak zvýšil meziročně o 54 procent.

Martina Hedvičáková

V červenci hypotéka se sazbou 3,79% p.a. LBBW Bank v rámci své letní hypoteční kampaně pokračuje ve výhodné sazbě hypoték a snižuje sazbu hypotečních úvěrů na 3,59 % p.a. Akční nabídka je určena pro hypotéky s dobou fixace 3 roky při LTV do 70 % včetně. Nabídka platí od začátku srpna.

LBBW bude nadále financovat projekt Albertov Rental Apartments

LBBW uspěla v zátěžových testech evropských bank

LBBW Bank zvýšila v prvním pololetí roku 2011 provozní zisk o 54 % (21 mil. Kč).

Bankovní poplatky 3Q 2011 68.8
Bankovní poplatky.com

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani ve III. čtvrtletí 2011 nezměnila. V porovnání s ostatními bankami, není v poslední době tak vidět. Banka se navenek zviditelňuje především přes svoji nabídku hypotečních úvěrů. Hodnocení v této části zatím neměníme.

Banka v tomto čtvrtletí žádnou podstatnou poplatkovou změnu nepřipravila. Větší změny ohlásila k 15. respektive k 31.10.2011, takže budou předmětem našeho hodnocení v posledním letošním čtvrtletí. Jinak banka aktuálně doplnila do sekce Hotovostní operace výměnu roztříděných bankovek a mincí do 100 kusů zdarma. Hodnocení neměníme.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. Jinak sazebník je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je zajisté přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným změnám v postavení banky. Podle Kalkulátoru bankovních poplatků se i nadále drží oba nabízené účty - IQ konto zdarma a Konto 5 za 50 v TOP 15 ve všech čtyřech klientských profilech a tak jsme se rozhodli zvýšit v této části hodnocení o 0,5 bodu na 8 bodů.

Veřejnost 3Q 2011 28.3

drahý

Blanka Bergnerová
Jaroslav Číhal
Jiří Tomeš
Jaroslav Číhal
Jan Komár

Německá, malá nezajímavá banka, která mě ničím neoslovuje
 


Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ