Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2012 57,1
Jan Klička

Tahle – aspoň v médiích - nepříliš viditelná banka dokáže mile překvapit. Jako
novoroční dáreček klientům zrychlila elektronické převody peněz. Kdo dá příkaz
úhrady do 24.00, druhý den se peníze objeví na účtu, kam je posíláte. Za
určitých podmínek jde převod udělat i v rámci jednoho dne. Kdo někdy potřeboval
rychle poslat peníze, musí takové novince zatleskat. Teď jde o to, zda si na
něco takového troufnou i jiné a větší banky. Nebo snad bude navěky věků platit,
že „bankovní den“ u nás končí pár hodin po obědě? Za hozenou rukavici dalším
bankám má LBBW jasné plusové body.

Helena Kadlecová

 

Oblast poplatků:

- ve sledovaném období byly sníženy poplatky za zrušení trvalých příkazů a inkas a ke kontu 5 za 50 byla rozšířena nabídka volitelných produktů – příznivé informace pro klienty

Oblast úrokových sazeb:

- změnila se Referenční úroková sazba pro hypoteční úvěry

- zvýšily se úrokové sazby u termínovaných vkladů v Kč a EUR

Inovace  a novinky:

  - pro klienty banka připravila nový způsob přihlašování do internetového bankovnictví

Marketingové aktivity, komunikace:

- v tomto období nebyla zaznamenána výraznější aktivita banky

Otakar Schlossberger

 

Opět banka střední až menší velikosti na poměry ČR s poměrně strohou pobočkovou sítí. Nicméně pokud má dobře propracovanou možnost dálkového přístupu, může to být velmi vstřícné pro klienty. Jedná se o universální banku pro veškerou klientelu. Všechny potřebné informace jsou k dosažení. Sazebník pro občany je dobře strukturován, ale již tak se stává poměrně rozsáhlým. Banku lze zařadit mezi „dražší banky“.

Banka má poměrně rozsáhlou společenskou odpovědnost……. Charita, vzdělávání a kultura. Je potřeba i zde pochválit. 

Martina Hedvičáková

 

LBBW Bank v rámci zkvalitňování svých služeb prodlužuje od 1. 1. 2012 časové uzávěrky pro odchozí elektronické platby. Banka výrazně prodloužila dobu, do kdy může být standardní domácí elektronický platební příkaz podán, aby jej příjemce obdržel ihned následující pracovní den.

Německá LBBW splňuje podle výsledků zátěžových testů Evropského bankovního úřadu již nyní 9 % míru kapitálové přiměřenosti, která bude od evropských bank nově vyžadována od června 2012.

LBBW financuje nový rezidenční projekt Pod Ladronkou za 130 miliónů Kč.

LWBW zavedla nový způsob přihlašování se do internetového bankovnictví.

 

Bedřich Danda

 

Zaměření činnosti a výsledky LBBW bank na českém trhu jsou do značné míry ovlivněny jejím historickým vývojem,  přednostní sférou jejího zájmu je a bude firemní í.  Jinak lze pozitivně ohodnotit, že retailová nabídka LBBW banky pokrývá prakticky celý vějíř moderních bankovních služeb.

Bankovní poplatky 1Q 2012 68.8
Bankovní poplatky.com

 

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani v I. čtvrtletí nezměnila. Hodnocení v této části zatím neměníme.

Banka v tomto čtvrtletí opět drobně změnila svůj sazebník. V minulém hodnocení jsme sice psali, že pokud aktivita banky bude pokračovat, zvýšíme hodnocení v této části o 0,5 bodu, nicméně změny jdou zejména směrem ke zdražení, takže vše ponecháváme při starém. LBBW zvedla měsíční paušál za vedení karty těm, kteří ji příliš nepoužívali. Tato změna se dotkla karet, které byly dosud v rámci balíčku „5 za 50“ zdarma (případně za poloviční měsíční poplatek jako volitelná služba). Zdarma to bude i nadále v případě, že měsíční objem bezhotovostních karetních transakcí dosáhne minimálně 5 000 Kč, kdo tento limit nepřekoná, zaplatí za kartu běžný měsíční paušál dle sazebníku. Dále v souvislosti se zavedením plného SMS přístupu u internetbankingu, přidává banka do sazebníku poplatek 100 Kč za opětovné vygenerování PIN.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a především nevýrazné. V sazebníku se opravdu špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení zatím neměníme, ale v této části má banka velké rezervy a možnosti zlepšení.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným významným změnám a tak roční náklady u běžného klienta (1 168 Kč, minule 1 172 Kč) a aktivního klienta (7 599 Kč, minule 7 605 Kč) zůstávají přibližně stejné. Podle Kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo k žádným podstatným změnám a tak se i nadále jako jedna z mála bank drží oba nabízené účty - IQ konto zdarma a Konto 5 za 50 v TOP 15 ve všech čtyřech klientských profilech. Hodnocení pro aktuální kvartál necháváme beze změn.

LBBW Bank šetří klientům čas - zrychlila elektronický platební styk, 3.1.2012

LBBW Bank prodloužila od 1. 1. 2012 časové uzávěrky pro odchozí elektronické platby. Banka výrazně prodloužila dobu, do kdy může být standardní domácí elektronický platební příkaz podán, aby jej příjemce obdržel ihned následující pracovní den.

Veřejnost 1Q 2012 50
Svatopluk Čech
Romana Šupitarová
Roman Bárta

Neznám...

Jiří Hovorka
Houm Houmes
Daniel Cemper

stále drahý

jana leheckova

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ