Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2012 56,9
Helena Kadlecová

 

Oblast poplatků:

- ve III.čtvrtletí tohoto roku nebyla znamenána žádná změna v oblasti poplatků

Oblast úrokových sazeb:

- poklesla sazba u hypotečních úvěrů

- u vybraných účtů pro podnikatele došlo k poklesu sazeb

- poklesly úrokové sazby u termínovaných vkladů

Inovace  a novinky:

  - držitelé zlatých karet mohou zdarma využívat služeb nového letištního salónku

Marketingové aktivity, komunikace:

- v tomto období nebyla zaznamenána výraznější aktivita banky

Daniela Čermáková

 

Jedná se o menší banku původem z Německa., která je zaměřená spíše na korporátní a institucionální klientelu. Za poslední čtvrtletí nepředstavila výraznější změny. 

Dalibor Z. Chvátal

Beze změn

Petr Kučera
Hana Fojtová

 

LBBW Bank CZ uzavřela partnerství s Českou advokátní komorou a připravila speciální nabídku produktů pro advokáty. Účet úschov se sazbou 1,1% p.a., IQ profesní konto se zvýhodněným úročením 0,5% p.a., Konto 5 z 50 s úročením 1%.

Bankovní poplatky 3Q 2012 67.5
Bankovní poplatky.com

 

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani v aktuálním III. čtvrtletí nezměnila. Hodnocení v této části proto ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí.

Banka v aktuálním III. čtvrtletí svoje poplatky nezměnila a tak jedinou viditelnou změnou je postupné snížení hypoteční úrokové sazby. Vzhledem k určité dlouhodobější pasivitě v oblasti poplatkové politiky, snižujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a především nevýrazné. V sazebníku se opravdu špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části zatím není důvod měnit.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům, takže standardního klienta stojí účet 1.249 Kč ročně a aktivního klienta pak 7.599 Kč. Hodnocení pro aktuální III. čtvrtletí ponecháváme beze změn.

LBBW Bank snižuje sazby hypoték na historické minimum, 11. 9. 2012

LBBW Bank CZ aktuálně snižuje úrokové sazby pro účelové hypotéky na historické minimum. Sazba pro fixace na 3 roky nyní činí 2,99 % p.a. a fixace na 5 let dokonce 2,89 % p.a. při LTV do 70 % (výše úvěru ku hodnotě zastavované nemovitosti).

Veřejnost 3Q 2012 39.2
Jana Kovačiková
Renata Hejnová
Tomáš Nohatý
Irena Soulová
Jana Štécová
Jaroslav Pavlinak
Petr Tichý
Petr Noťas

nevím jak bych hodnotil

Jiří Křídlo
Tomas Kocka

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ