Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2013 58
Otakar Schlossberger

Opět banka střední až menší velikosti na poměry ČR s poměrně strohou pobočkovou sítí. Nicméně pokud má dobře propracovanou možnost dálkového přístupu, může to být velmi vstřícné pro klienty. Jedná se o universální banku pro veškerou klientelu. Všechny potřebné informace jsou k dosažení. Sazebník pro občany je dobře strukturován, ale již tak se stává poměrně rozsáhlým.

Banka má poměrně rozsáhlou společenskou odpovědnost……. Charita, vzdělávání a kultura. Je potřeba i zde pochválit.

 

Nic výrazného mne však nezaujalo ani v tomto období, přesto nechávám hodnocení na úrovni mého posledního hodnocení. 

Olga Ortová Šeflová

LBBW bank je poměrně úspěšná na hypotečním trhu díky atraktivním podmínkám v oblasti poplatkové politiky. Ovšem nějaké výrazné inovace jsme u této banky nezaznamenali. (+ 1 bod).

Martina Hedvičáková

Toto čtvrtletí bylo u LBBW Bank CZ ve znamení změn sazebníku a od září i nízké úrokové sazby pro účelové hypotéky s fixací úroku na 3 nebo 5 let. Bez poplatku za správu úvěru.

LBBW Bank v oblasti osobních účtů zdražila od 1. srpna 2013 poplatek za příchozí platbu ze 2 Kč na 5 Kč, odchozí platbu v papírové formě ze 40 Kč na 70 Kč. Výběr hotovosti na přepážce zdražila z 55 Kč na 65 Kč. Výměna českých korun za cizí měnu i výměna cizí měny za české koruny zpoplatnila ve výši 2 % z částky, minimálně 50 Kč (do 31. 7. 2013 byla zpoplatněná ve výši 1 % z částky, minimálně 50 Kč, maximálně 3 000 Kč). Banka zdražuje měsíční poplatek za vedení platební karty Maestro z 20 Kč na 40 Kč, platební karty MasterCard Standard z 50 Kč na 65 Kč a platební karty MasterCard Gold ze 300 Kč na 350 Kč.

LBBW Bank CZ získala ocenění vstřícná banka.

 

 

Hana Fojtová

Hypoteční akce v září: Pro nové účelové hypoteční úvěry do 70% LTV platí úroková sazba od 2,99 % p.a.  pro tříleté fixace a 3, 23 % p.a.  pro pětileté V minulém čtvrtletí to bylo méně – 2,73 % p.a.  Hypotéka je bez poplatku za správu úvěru. Platí od března tohoto roku. To je momentálně u většiny bank na základě akce nebo standardně dle sazebníku. Podmínkou je jen založení běžného účtu. Nabídka je to velmi dobrá. Jinde bývá podmínkou ještě minimálně úvěrové pojištění nebo také další produkt. Informace o hypotékách získá klient na stránce lepsihypo.cz. Zde jsou jak obecné rady k výběru hypotéky, tak možnost výpočtu úrokové sazby a splátky. Velmi užitečné pro zájemce o hypotéky. Ať už zažádají u LBBW či se jen chtějí dovědět o hypotékách něco víc

Miroslav Zeman

LBBW byla poměrně aktivní co se týká tiskových zpráv, jejich hodnota a využitelnost pro klienty však je minimální.

Banka ses tak pochválila umístěním v anketě. LBBW Bank CZ obsadila první příčku v průzkumu agentury Datank, který probíhal v rámci pátého srovnávacího výzkumu Nejlepší banka 2013. Vedle kvality a úplnosti sdělených informací byla hodnocena i vstřícnost a ochota pracovníků.

 

Dále už banka přišla pouze s úpravou sazeb u hypotečních úvěrů. LBBW Bank CZ nabízí od 16. září 2013 do 10. října 2013 všem žadatelům o novou účelovou hypotéku garanci úrokové sazby ve výši 2,95 % p. a. s fixací na 3 roky a 3,23 % p.a. s fixací na 5 let a bez poplatku za správu úvěru.

Bankovní poplatky 3Q 2013 62.5
Bankovní poplatky.com

Struktura bankovních poplatků se u této banky sice ani v aktuálním III. čtvrtletí nezměnila, nicméně opakované zdražování poplatků u základních bankovních služeb, změnilo postavení banky na trhu. Vzhledem k vysokému hodnocení v této části, které jsme poslední tři roky neměnili, snižujeme toto hodnocení o 0,5 bodu.

Banka tentokrát přišla se zdražováním a to i u velmi frekventovaných služeb. LBBW Bank tak například od 1. 8. 2013 zdražila poplatek za příchozí platbu na 5 Kč (dříve 2 Kč), poplatek za odchozí platbu v papírové podobě na 70 Kč (dříve 40 Kč) či poplatek za výběr hotovosti na přepážce na 65 Kč (dříve 55 Kč). Zdražila také výměna měny, která je nově zpoplatněna ve výši 2% z částky, minimálně 50 Kč (dříve 1% a výměna korun na cizí měnu dokonce zdarma). A v neposlední řadě banka zdražila měsíční poplatek za vedení platební karty Maestro z 20 Kč na 40 Kč, platební karty MasterCard Standard z 50 Kč na 65 Kč a platební karty MasterCard Gold z 300 Kč na 350 Kč. Vzhledem k těmto změnám, nezbývá než snížit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a především nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části zatím není důvod měnit.

 

Podle Q Reportu Scott & Rose došlo ke znatelnému zdražení nákladů a to u obou klientských profilů. Standardní klient nově zaplatí ročně 1.603 Kč (minule 1.357 Kč), aktivní klient pak 8.315 Kč (minule 7.999 Kč) ročně. Vzhledem k opakujícímu se pohybu nákladů směrem vzhůru a celkem vysokému hodnocení banky, jsme se rozhodli její hodnocení v této části snížit o 0,5 bodu stejně, jako jsme tak učinili i v minulém čtvrtletí.

Veřejnost 3Q 2013 45
Jiří Křídlo
David Stříbrsky

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ