Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2015 54,1
Miroslav Zeman

Expobank je jedna z menších bank, která se snaží oslovovat menší a specifické skupiny klientů. Jako LBBW byla tato banka velmi nevýrazná a spíše zaměřená na specifickou cílovou skupinu klientů. Po vstupu nového investora, tedy ruského investora trošku oživila. Nicméně ani nyní stále tato banka nekonkuruje ani těm nejnovějším, nízkonákladovým bankám na trhu. Šancí pro banku je vymyslet značkový produkt, který nebude mít na trhu konkurenci a tento co nejlépe prodat. Klienta, kterého banka získá na nějaký konkrétní produkt totiž lépe motivuje na další produkty a služby banky.

S čím Expobank CZ přišla ve druhém čtvrtletí 2015:

Expobank zaujala v druhém čtvrtletí svou dlouhodobou charitativní aktivitou. Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA) již potřetí rozdala své výroční ceny za přínos v oblasti autismu. Udílení cen APLAUS se uskutečnilo v předvečer Světového dne autismu v prostorách kopule Expobank CZ, generálního partnera asociace APLA, na Václavském náměstí.

Následně přišla banka ještě s oznámením bonusů pro své prémiové klienty, kdy vybrané klienty privátního bankovnictví pozvala na prohlídku Safari. Tato vstřícnost k několika vybraným klientům však celkové hodnocení banky nemůže nijak ovlivnit. Uvádíme zejména proto, aby bylo zřejmě že banka nějakou aktivitu vykazovala, i když se nejedná o aktivitu zcela efektivní.

Celkově byla aktivita banky ve druhém čtvrtletí výrazně nízká a to i ve srovnání se stejně velkými bankami. Expobank by měla ve svých aktivitách a prezentaci co nejvíce přidat, aby neztratila krok se svou konkurencí.

Markéta Grušáková

Běžný standard

Miroslav Škvára
Otakar Schlossberger

Jedná se o universální banku pro veškerou klientelu. Všechny potřebné informace jsou k dosažení na internetu. Sazebník pro občany je dobře strukturován, ale již tak se stává poměrně rozsáhlým. O bance není poslední dobou vůbec slyšet a jako spotřebitel o ní z médií nebo reklamy nevím.

Banka má poměrně rozsáhlou společenskou odpovědnost……. charita, vzdělávání, životní prostředí a kultura.

Nic výrazného mne však nezaujalo ani v tomto období

Bedřich Danda
Bankovní poplatky 2Q 2015 60
Bankovní poplatky.com

Struktura bankovních poplatků se u této banky v I. čtvrtletí změnila, jinak je tomu však ve II. čtvrtletí.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo po minulých pohybech k žádným změnám a tak standardní klient zaplatí ročně 1.627 Kč a aktivní klient 8.356 Kč.


Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ