Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2015 51,3
Miroslav Zeman

Expobank je jedna z menších bank, která se snaží oslovovat menší a specifické skupiny klientů. Jako LBBW byla tato banka velmi nevýrazná a spíše zaměřená na specifickou cílovou skupinu klientů. Po vstupu nového investora, tedy ruského investora trošku oživila. Nicméně ani nyní stále tato banka nekonkuruje ani těm nejnovějším, nízkonákladovým bankám na trhu. Šancí pro banku je vymyslet značkový produkt, který nebude mít na trhu konkurenci a tento co nejlépe prodat. Klienta, kterého banka získá na nějaký konkrétní produkt totiž lépe motivuje na další produkty a služby banky.

S čím Expobank CZ přišla ve třetím čtvrtletí 2015:

Expobank se hned v červenci pochlubila spuštěním nových webových stránek. Dle vlastního sebehodnocení banky se její nový web vyznačuje přehlednou a jednoduchou strukturou, intuitivním vyhledáváním a responsivním designem pro mobilní telefony a tablety. Dle našeho hodnocení jsou stránky pěkné, ale spadají do běžného průměru kvality stránek tuzemských bank.

Od září uvádí Expobank do prodeje nové běžné účty Expo Active a Expo Global, které jsou připraveny pro potřeby náročných a aktivních klientů. Ti mohou získat v rámci balíčku služeb neomezené výběry z bankomatů v Česku i zahraničí, zlatou platební kartu, či automatické převody mezi spořicím a běžným účtem. Účty Active a Global mohou klienti získat ve spojení se spořicím účtem zdarma.

Banka také byla aktivní na poli charity, kdy podpořila svou akcí Greenu na Karlštejně lidi trpící autismem.

Bedřich Danda
Miroslav Škvára
Markéta Grušáková

Banka mezi veřejností není příliš známa. „Běžní“ občané ji pak vnímají spíše jako standard.

Olga Ortová Šeflová

Expobank připravila nové běžné účty (Expo Active a Expo Global), což jsou balíčky pro náročnější klienty spojené se spořícím účtem, zlatou platební kartou apod. Banka usiluje o zvýšení klientské přívětivosti novým přehlednějším a jednodušším webem. V rámci své charitativní činnosti pomáhá asociaci APLA.

 (+1 bod)

Bankovní poplatky 3Q 2015 61.3
Bankovní poplatky.com

Struktura bankovních poplatků se u této banky ve III. čtvrtletí mírně změnila.

Expobank 3. září zavedla pro fyzické osoby nový produktový balíček s názvem Běžný účet Expo Active za 149 Kč měsíčně. Vedení je zdarma v případě, že souhrnná depozita v bance jsou minimálně 250 000 Kč a měsíční kreditní obrat je minimálně 40 000 Kč nebo souhrnná depozita v bance jsou alespoň 500 000 Kč. Další novinkou je produktový balíček s názvem Běžný účet Expo Global za 299 Kč měsíčně, který je zdarma v případě, že souhrnná depozita v bance jsou minimálně 750 000 Kč. Zvyšujeme naše hodnocení o 0,5 bodu proti minulému čtvrtletí.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo po minulých pohybech k žádným změnám a tak standardní klient zaplatí ročně 1.627 Kč, ale aktivní klient díky novému balíčku Expo Global zaplatí ročně nově 5.657 Kč (minule 8.356 Kč). Zatím ponecháme beze změny s pozitivním výhledem do dalšího kvartálu.

Veřejnost 3Q 2015 20
David Stříbrský
David Stříbrský

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ