Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2015 54,5
Miroslav Zeman

Komerční banka je banka se zajímavým image. Jedná se o velkou banku, kterou její klienti vnímají jako takový nadstandard. Není to \"jen\" spořitelna, je to prostě \"komerční\". A banka na této vlně a image docela dobře funguje a prezentuje se.

Komerční banka také vyčnívá mezi velkými bankami jako banka s nejrozumnější a nejvíce vstřícnou poplatkovou politikou. Nejlépe z velkých bank se tak umisťuje v hodnocení kategorie výše poplatků a přehlednosti a férovosti sazebníků.

Když se povede a je dobře řízená pobočka, dokážou zaměstnanci banky přinést klientovi výrazně nadstandardní přístup a výhody. Ačkoliv je tedy Komerční banka masovou, velkou bankou, dokáže, když chce, dobře pracovat i individuálními přáními či problémy svých klientů.

Komerční banku musíme také připomenou v souvislosti s naším projektem hodnocení bank GEEN Vstřícná banka. Komerčka je v našem hodnocení nejúspěšnější z největších bank. Stala se dokonce vítězem jednoho z hodnocených čtvrtletí.

S čím přišla banka ve IV. čtvrtletí 2015

Expobank se hned v září \"pochlubila\" ono samo snížení úrokových sazeb na spořících účtech asi moc ke chlubení není. Jak to tedy pojmout? Aspoň se tedy pochválíme tak, že jsme ty úrokové sazby dlouho nesnižovali.

Banka tak tedy přistoupila k úpravě úrokových sazeb na spořicích a běžných účtech, s platností od 9. 11. 2015. Dle informací banky má i přes snížení účet GARANT  i nadále jedno z nejlepších úročení úspor na trhu, a to bez podmínek a s garancí úrokové sazby na 12 měsíců od data založení.

Za povšimnutí také stojí, že banka natvrdo neřekne, že se úroky snižují. Ona pouze přistoupila k úpravě úrokových sazeb.

Banka na konci listopadu také přistoupila k úpravě standardních sazebníků pro Podnikatele a malé firmy a Firemní klientelu Expobank CZ a.s. k 31. 12. 2015.

Expobank také v předvánočním období oznámila svou charitativní aktivitu. Expobank CZ je v roce 2016 generálním partnerem Národního ústavu pro autismus (NAUTIS), dříve Asociace pomáhající lidem s autismem. Banka věnovala na tuto podporu částku 300 000 korun.

Bedřich Danda
Olga Ortová Šeflová

Expobank přizpůsobila úrokové sazby svých spořících účtů poklesu sazeb na depozitním trhu v ČR, i tak stále patří mezi atraktivnější banky.  V rámci své charitativní činnosti podporuje pomoc lidem postiženým autismem. Produktové novinky, ani změny v obsluze klientů, jsme koncem roku 2015 nezaznamenali.

Miroslav Škvára
Markéta Grušáková

Expobank přistoupila k úpravě úrokové sazby na spořících účtech a to na hodnotu 0,9 % p.a. Tuto úrokovou sazbu garantuje jeden rok od založení účtu. Od září nabízí nové druhy účtu zaměřené na náročnou klientelu, které nabízí množství výhod.

Bankovní poplatky 4Q 2015 58.8
Bankovní poplatky.com

Expobank již nenabízí populární účet Konto 5 za 50. V této části proto snižujeme hodnocení o 0,5 bodu.

Banky jinak v aktuálním kvartále významné poplatkové změny nepřipravila, tudíž nemáme důvod měnit hodnocení v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose došlo vlivem ukončení Konta 5 za 50 k pohybu směrem nahoru u standardního klienta, který nově zaplatí ročně 2.578 Kč (minule 1.627 Kč). Aktivní klient bude hradit i nadále 5.657 Kč ročně. Hodnocení proto v této části snižujeme o 0,5 bodu.

 


Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ