Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2016 56,8
Olga Ortová Šeflová

Expobank stále nabízí nejvýhodnější úrokové sazby u spořícího účtu GARANT na depozitním trhu v ČR. Ve své charitativní činnosti se věnuje zejména osobám postiženým autismem. Další produktové novinky, ani změny v obsluze klientů, jsme nezaznamenali.

Miroslav Zeman

Expobank je bankou malou s omezeným rozsahem služeb a produktů. I přesto však u ní její klienta najdou co potřebují. Expobank CZ není banka pro každého. Tato banka vám musí sednout a musíte jí přijít na chuť. Připomínáme, že se jedná o bývalou LBBW, která ničím moc výrazně nezaujala. Cílem a hlavním úkolem Expobank CZ je toto napravit a udělat tuto banku něčím výjimečným. Banku vlastní investoři z Ruska. Jedná se tak vedle Sberbank o další banku, kterou ovládají vlastníci z této země.

S čím přišla banka v II. čtvrtletí 2016

Banka hned první den druhého čtvrtletí roku 2016 oznámila změnu standardních sazebníků odměn a poplatků pro Osobní bankovnictví, Podnikatele a malé firmy a Firemní bankovnictví od 1. 6. 2016.

Expobank CZ také podpořila charitu. Expobank CUP 2016, který byl součástí GPA Golf Tour 2016 – Players – se konal v Golf Resortu Karlštejn v polovině května. Užít si skvělého dne na golfu, ale také přispět na charitu, měli možnost klienti Privátního Bankovnictví Expobank CZ a.s. Zakoupením golfových míčků s logem přispěli částkou 16 100 korun Národnímu ústavu pro autismus, z.ú. Nejedná se o žádnou závratnou částku, ale každá snaha dobrá.

I Expobank CZ musela přistoupit ke snížení úroků u svých spořících účtů. V březnu byla nabídka na Spořicím účtu GARANT nejvýhodnější na trhu. V prostředí stále klesajících úrokových sazeb přistoupila banka k úpravě a snížení úrokových sazeb na spořicích účtech na 0,70 procenta (u vkladů do 13,5 milionů korun). Změna je platná od 1. 4. 2016.

Markéta Grušáková
Bedřich Danda
Martina Hedvičáková

Expobank snížila podobně jako ostatní banky úrokové sazby u spořících účtů od 1.4.2016.

Bankovní poplatky 2Q 2016 60
Bankovní poplatky.com

Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné velké strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.

Banka v aktuálním II. kvartále významné poplatkové změny nepřipravila. Změnily se služby méně frekventované – Expobank například snížila poplatek za příchozí platbu v jiné měně a to na 5 Kč (dříve 10 Kč) a stejně tak u odchozí platby v korunách z cizoměnového účtu do jiné banky 5 Kč (dříve 7 Kč). Vzhledem k nízké základně a faktu, že banka příliš poplatkových změn nedělá, zvyšujeme bance hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále u standardního klienta zaplatíme ročně 2.578 Kč. Aktivní klient bude hradit i nadále 5.657 Kč ročně. Hodnocení proto tentokrát neměníme. 

Veřejnost 2Q 2016 66
z mého pohledu průměr, i když nejsem klientem této banky

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ