Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2016 57,2
Miroslav Škvára
Miroslav Zeman

Expobank je bankou malou s omezeným rozsahem služeb a produktů. I přesto však u ní její klienti najdou, co potřebují. Expobank CZ není banka pro každého. Tato banka vám musí sednout a musíte jí přijít na chuť. Připomínáme, že se jedná o bývalou LBBW, která ničím moc výrazně nezaujala. Cílem a hlavním úkolem Expobank CZ je toto napravit a udělat tuto banku něčím výjimečným. Banku vlastní investoři z Ruska. Jedná se tak vedle Sberbank o další banku, kterou ovládají vlastníci z této země.

S čím přišla banka v III. čtvrtletí 2016

Banka se hned v červenci zaměřila na oznámení zavádění dalších bezpečnostních prvků u svých služeb. V listopadu tohoto roku zavádí  Expobank CZ a.s. novou službu 3D Secure, která přispívá k vyšší bezpečnosti při platbách kartou na internetu. Služba je pro klienty Expobank CZ zdarma. U obchodníků, kteří 3D Secure podporují (v ČR je to téměř 100 %), bude při platbách vyžadováno zadání unikátního jednorázového kódu, který bude doručen prostřednictvím SMS na mobilní telefon držitele karty. Zabezpečenou platební bránu poznáte podle loga kartové asociace.

Olga Ortová Šeflová

Expobank se soustředila na bezkontaktní platby platebními kartami a zvýšila bezpečnost plateb kartami na internetu zavedením 3D Secure, kdy bude platba ověřována zadáním unikátního jednorázového kódu, doručeného na mobilní telefon držitele karty. Tuto technologii však již všichni významní hráči na českém karetním trhu aplikovali daleko dříve než Expobank. Další produktové novinky, ani změny v obsluze klientů, jsme nezaznamenali.

Bedřich Danda
Markéta Grušáková
Bankovní poplatky 3Q 2016 60
Bankovní poplatky.com

Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.

Banka v aktuálním III. kvartále významné poplatkové změny nepřipravila. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále u standardního klienta zaplatíme ročně 2.578 Kč. Aktivní klient bude hradit i nadále 5.657 Kč ročně. Hodnocení proto tentokrát neměníme.

 


Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ