Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2016 54,6
Miroslav Zeman

Expobank je bankou malou s omezeným rozsahem služeb a produktů. I přesto však u ní její klienti najdou, co potřebují. Expobank CZ není banka pro každého. Tato banka vám musí sednout a musíte jí přijít na chuť. Připomínáme, že se jedná o bývalou LBBW, která ničím moc výrazně nezaujala. Cílem a hlavním úkolem Expobank CZ je toto napravit a udělat tuto banku něčím výjimečným. Banku vlastní investoři z Ruska. Jedná se tak vedle Sberbank o další banku, kterou ovládají vlastníci z této země.

S čím přišla banka v IV. čtvrtletí 2016

Nejzajímavější zprávou a novinkou u této banky za celé třetí čtvrtletí je zrušení poplatků u SEPA plateb u vybraných produktů. Jako další zprávu jsme pak už zaznamenali pouze informaci  o podpoře Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS) již od roku 2008 a i v roce 2017 mu bude generálním partnerem. Symbolický šek na 300 000 korun převzala výkonná ředitelka NAUTIS Magdalena Čáslavská v rámci společenského setkání na Pražské křižovatce. Jiné novinky a zajímavosti jsme tak u této banky bohužel ve čtvrtém čtvrtletí už nezaznamenali.

Expobank CZ: Expobank: SEPA platby zdarma u vybraných produktů

Proč tuto zprávu vlastně v našich komentářích uvádíme? Pro drtivou většinu lidí se jedná o nevyužitelnou informaci. A ta část klientů Expobank, kteří pravidelně zahraniční platby využívají to nevytrhnou. Důležitý je především fakt a trend, že i malé menší banky plánovitě snižují poplatky i u služeb, kde to do současné doby nebylo zvykem. Potvrzuje se tak trend postupného snižování bankovních poplatků v podstatě u všech segmentů služeb, zahraniční platby nevyjímaje. Už celé čtyři roky soustavně klesají příjmy bank z poplatků a provizí. Každou banku za snížení poplatků musíme pochválit.

Olga Ortová Šeflová

Nový sazebník Expobank přináší pro zahraniční platby a inkasa v eurech snížení poplatků, v rámci některých balíčků jsou SEPA platby dokonce zdarma. Další produktové novinky, ani změny v obsluze klientů, jsme nezaznamenali. Sberbank dlouhodobě podporuje Národní ústav pro autismus.

Markéta Grušáková
Martina Hedvičáková

Od 1. 10. 2016 se u Expobank CZ ceny za SEPA platby sníží a u vybraných bankovních balíčků bude jejich využívání k dispozici zdarma.

Miroslav Škvára
Bankovní poplatky 4Q 2016 60
Bankovní poplatky.com

Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.

Banka v aktuálním IV. kvartále významné poplatkové změny nepřipravila. Změny se týkaly, jako u jiných bank v zásadě jen podmínek u hypotečních úvěrů. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále u standardního klienta zaplatíme ročně 2.578 Kč. Aktivní klient bude hradit i nadále 5.657 Kč ročně. Hodnocení proto tentokrát neměníme. 

Veřejnost 4Q 2016 50
Hodně předražená banka, poplatky chtějí za všechno, málo dobrých služeb, nekompetentnost některých zaměstnanců banky, zastaralé internetové bankovnictví, banka pro bohaté a úspěšné to opravdu není. Je spíše k smíchu.
Poplatky za každou maličkost, dokonce i za to, když vám neodejde příkaz k úhradě, který jste si sami vytvořily (100kč)... Neinformují klienta o poplatcích i když se na ně sámi zeptáte a v případě problémů vás odkážou pouze na sazebník, který se mění jednou za měsíc. Ano, sazebník a smlouvy jsou jistě věci, co nelze obcházet, ale v tom případě nechápu existenci pobočky se zaměstnanci. Jednodušší je postavit do místnosti ceduli s nápisem, přečtěte si laskavě všechno co tu máme, my vám stejně nic nepovíme, protože kdyby jste věděli jak je to doopravdy, nikdy by jste si u nás účet nezřídili :)

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ