Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2020 60
Miroslav Zeman

Informace o odložení splátek jsou velmi dobře viditelné hned na home page banky. I zde najdete možnost odkladu splátek o 3 až 6 měsíců. Současně ale banka deklarovala původně hodnocení žádosti jako v případě, kterýchkoliv jiných změn smluvních podmínek. Banka tak nabádala klienty, aby zasílali spolu s žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To mohlo být pro některé klienty problém a některé to mohlo dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou klienti na mailu banky: odklad_splatek@expobank.cz

Nově podle schváleného moratoria už banka takové požadavky na dokazování mít nemůže

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků, ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

Bankovní poplatky 1Q 2020 74
Bankovní poplatky.com

Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.

Banka v aktuálním I. čtvrtletí výrazné poplatkové změny nepřipravila. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky ani v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose došlo ve IV. Čtvrtletí k mírným pohybům. Mírně se zvýšily náklady u standardního klienta, kde zaplatíme ročně 346 Kč z původních 293 Kč. Hodnocení proto mírně snižujeme.


Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ