Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2011 49
Jan Brázda

V ČR nepříliš aktivní banka nepřišla za třetí čtvrtletí s ničím výrazně inovativním.

V oblasti nabídky hypotečních úvěrů se banka vždy řadila mezi jedny z nejdražší. Konečně alespoň došlo ke zrušení „akčního“ poplatku 1999,- za zpracování úvěru. Ostatní peněžní ústavy poskytují tuto službu již dlouhodobě zdarma.

Z důvodu absence nových služeb a vstřícných kroků zůstává její hodnocení neměnné.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

 - v průběhu srpna tohoto roku vstoupil v platnost nový Sazebník poplatků. Bylo v něm provedeno téměř 60 změn, které se dotkly všech oblastí -  byla ukončena nabídka některých kont, změny byly zaznamenány u platebního styku a služeb přímého bankovnictví. Došlo ke zvýšení cen za poskytované služby, což určitě není klienty vnímáno pozitivně.

Oblast úrokových sazeb:

- ve sledovaném období došlo  k poklesu úrokové sazby u hypotečních úvěrů

- změnilo se úročení některých kont určených občanům, podnikatelům a municipalitám

Inovace  a novinky:

 - banka upravila nabídku hypotečních úvěrů – např. byla upravena výše hypotečního úvěru, doba splatnosti, ..

- banka nabízí v rámci kampaně „Refinancování bez starostí“ nově příchozím klientům financování hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření atraktivní úrokovou sazbu

 - proběhla letní akce na hypoteční úvěry

Marketingové aktivity, komunikace:

- klienti byli upozorněni na nový Sazebníku poplatků

- prostřednictvím zpráv ve schránce internetového bankovnictví byla klientům představena novinka banky „Refinancování bez starostí“

Bedřich Danda
Miroslav Zeman

Volksbank zahájila čtvrtletí v podstatě odpuštěním poplatku za přípravu hypoteční smlouvy. Volksbank CZ připravila pro zájemce o hypotéku novou letní nabídku. Již za jednu korunu si mohou pořídit noví i stávající klienti Volksbank standardní hypoteční úvěr s minimální fixací sazeb na tři roky. Kromě výše uvedeného bonusu také banka zlepšila podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. Banka nabídne například standardní financování hypotečního úvěru až do 90 % hodnoty nemovitosti, refinancování bez doložení příjmu již po 18 měsících splácení za stejné sazby jako pro refinancování s doložením příjmů nebo konsolidaci stávající nevýhodné americké hypotéky či spotřebitelského úvěru americkou hypotékou i bez doložení příjmu s prodlouženou splatností na 25 let.

Současně banka nabízí i výhodné možnosti refinancování hypoték pro nově příchozí klienty. Volksbank CZ nabízí od 1. září 2011 v rámci kampaně „Refinancování bez starostí“ nově příchozím klientům refinancování hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření s atraktivní úrokovou sazbu 3,69 % p.a. pro splatnost do 10 let a 3,89 % pro splatnost nad 10 let.

Velmi úspěšná byla banka v oblasti úvěrů pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. Objem úvěrů v této klíčové oblasti meziročně vzrostl o 125 % na téměř 2 miliardy korun. Důvodem posilování pozice banky v tomto segmentu je především výrazný růst poskytnutých úvěrů na revitalizace bytových domů a na privatizace bytového fondu obcí a státu a také akvizice nových klientů z oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Bank se také snaží cílit na velmi zajímavou skupinu klientů, kterými jsou živnostníci. Volksbank CZ dnes startuje novou reklamní kampaň cílenou na živnostníky a malé a střední firmy. Hlavní motto kampaně „Nedržte své plány při zemi“ vyjadřuje, že právě Volksbank je tou správnou volbou pro komplexní firemní financování šité na míru individuálním potřebám klientů.

Martina Hedvičáková

Volksbank byla jednou z nejaktivnějších bank. V srpnu prošel její sazebník celkovou proměnou.

Volksbank CZ připravila pro zájemce o hypotéku novou letní nabídku. Již za jednu korunu si mohou pořídit noví i stávající klienti Volksbank standardní hypoteční úvěr s minimální fixací sazeb na tři roky. Od září 2011 upravila svou hypoteční nabídku, a zpřístupňuje ji tak širší obci žadatelů o úvěry.

Volksbank CZ nabízí od 1. září 2011 v rámci kampaně „Refinancování bez starostí“ nově příchozím klientům refinancování hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření s atraktivní úrokovou sazbu 3,69 % p.a. pro splatnost do 10 let a 3,89 % pro splatnost nad 10 let.

Volksbank CZ dnes zveřejnila pozitivní hospodářské výsledky za první pololetí roku 2011, z nichž je patrné, že banka i v letošním roce pokračuje v nastaveném trendu růstu.

Volksbank CZ dosáhla v prvním pololetí roku 2011 významného nárůstu v segmentu financování bytových družstev a společenství vlastníků.

Vlastníci Volksbank International AG (VBI) a představitelé ruské Sberbank dnes úspěšně dokončili vyjednávání o prodeji skupiny VBI. 51% VBI vlastní Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), dalšími dvěma akcionáři jsou německá bankovní skupina DZ BANK AG / WGZ BANK AG a francouzská BPCE S.A., podíl každé z nich činí 24,5 %.

Volksbank CZ odstartovala novou reklamní kampaň cílenou na živnostníky a malé a střední firmy. Hlavní motto kampaně „Nedržte své plány při zemi“ vyjadřuje, že právě Volksbank je tou správnou volbou pro komplexní firemní financování šité na míru individuálním potřebám klientů.

Zaměstnanci Volksbank CZ ve spolupráci s občanským sdružením Madleine v sobotu 10. září 2011 zorganizovali sportovně zábavný den s indiánskou tematikou pro děti z dětského domova Čeladná.

Bankovní poplatky 3Q 2011 73.8
Bankovní poplatky.com

Banka, která byla spíše pasivnější, nicméně v posledním čtvrtletí udělala evidentně nejvíce poplatkových změn. Od 8.8.2011 Volksbank zcela změnila sazebník, nicméně nový koncept Domácí banka začne platit od 1.11.2011. Nový koncept je postaven na určité věrnosti bance - bonus na poplatky ve výši 25% získá klient, pokud si bude na účet posílat minimálně 15 tisíc Kč a současně provede měsíčně alespoň pět odchozích transakcí (jakýchkoliv). Jinak zdarma nabídne banka k účtu platební karty, internetbanking, eVýpis, token či kontokorentní úvěr. O detailech budeme psát v dalším čtvrtletí. Jinak banka již nyní přestala nabízet ostatní balíčkové účty (vyjma Styl konta či Programu exklusive). Volksbank tak do budoucna bude nabízet jen jedno konto (s podobným konceptem jednoho účtu přišla před časem také KB). Klienti si budou moci účet sestavovat podle vlastních potřeb. Klienti, kteří doposud využívali Aktiv konto, zaplatí nově 55 Kč (konto, jehož prodej byl ukončen, banka nabízela ve speciálních prodejních místech VolksbankShop a bylo až do konce července 2010 zdarma). Pokud klienti Aktiv konto nebudou chtít dále využívat, mohou si nově vybrat Domácí konto (dnes Běžný účet) za 47 Kč měsíčně. Stejně tak je vyřazeno z aktivní nabídky FIT konto. Příjemnou novinkou v této souvislosti je, že banka prohlásila, že vzhledem k razantní změně, nabídne prvních 7 měsíců vedení Domácího konta zdarma. Z důvodů zjednodušení sazebníku a zpřehlednění nabídky, u které banka myslela na přechodnou fázi pro klienty, stejně tak, jako možnost si poplatky významně snížit v případě určité aktivity klienta, zvyšujeme v této části hodnocení o 0,5 bodu.

Banka připravila od 8.8.2011 v souvislosti s postupnou změnou celkového konceptu množství poplatkových změn. Volksbank například zdražila výběr z bankomatu vlastní banky ze 3 Kč na 4 Kč, v síti ČSOB ze 6 Kč na 8 Kč a z ostatních bankomatů z 30 Kč na 35 Kč. Výběr hotovosti na pobočce zdražil ze 45 Kč na 60 Kč. Banka také zdražila transakce – v rámci internerbankingu u jednorázové položky mimo banku ze 4 Kč na 5 Kč, u trvalého příkazu, inkasa či SIPA ze 4 Kč na 6 Kč. Prostřednictvím Phone bankingu se transakce zdražily ze 6 Kč na 10 Kč. Naopak o korunu zlevní měsíční vedení neembosované karty - Visa Electron a Maestro (z 20 Kč na 19 Kč) a o 4 Kč vedení embosované platební karty - MasterCard Standard a Visa Classic (ze 45 Kč na 41 Kč). Banka ruší poplatek 2 000 Kč za blokaci karty při podezření na podvodné použití držitelem. Internetové bankovnictví zdraží z původních 30 Kč na 47 Kč a Phone banking ze 39 Kč na 49 Kč. Naopak kontokorent zlevní a měsíční poplatek už nebude stát 50 Kč, ale nově jen 12 Kč. A například o 100 Kč méně se také zaplatí při pořízení výpisu z katastru nemovitostí. Jinak banka změnila snad celý sazebník, takže změny se dotknou i zahraničního platebního styku, úvěrů, investování či ostatních bankovních služeb. V celkovém vyznění jde ale spíše o zdražení, zejména těch nejfrekventovanějších služeb, proto naopak v této části snižujeme hodnocení o 0,5 bodu.

Sazebník banky nedoznal žádných významných grafických změn, takže Volksbank i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Sazebník banky je postaven na zcela odlišném principu od KB nebo UniCredit Bank, kde je vše v jedné tabulce. Relativní nevýhodou takto děleného sazebníku je, že klient musí mezi jednotlivými službami a produkty překlikávat. Na druhé straně jsou jednotlivé kapitoly (služby) jasně definované a snadno k nalezení.

V Q Reportu Scott & Rose došlo ke znatelnému nárůstu nákladu a to jak u standardního klienta o 19% (z 2055 Kč na 2448 Kč), tak u aktivního klienta o téměř 17% (z 4880 Kč na 5700 Kč). V Kalkulátoru bankovních poplatků jsme zatím tak výrazný nárůst nezaznamenali. V případě, že k němu dojde v následujícím čtvrtletí a potvrdí se zároveň nárůst nákladů v Q Reportu, budeme muset v této části hodnocení jej snížit o 0,5 bodu.

Veřejnost 3Q 2011 30
Blanka Bergnerová
Jaroslav Číhal
Jiří Tomeš

není v mém městě jinak bych dal 6

Jaroslav Číhal
Jan Komár

Banka, která na mě pozitivně působí a její nabídka je pro mě zajímavá. Sám tuto banku nemám, ale dokážu se představit jako její klient


Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty