Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2015 69,6
Miroslav Zeman

Sberbank po převzetí tehdejší Volksbank výrazným způsobem oživila. Typicky zelená, ekologická barva je dobře vidět a je sympatická. Banka je také aktivnější. Je vidět, že se Sberbank snaží zachytit na novém trendu růstu nízkonákladových bank a zájmu o ně. To je také v této chvíli a situaci na trhu jediná možná cesta jak relativně rychlým způsobem dosáhnout posílení pozice na trhu.

V opačném případě by totiž banka, stejně jako její právní předchůdkyně upadla do zapomnění a nevýznamnosti. A tomu se bude chtít Sberbank určitě vyhnout. Důkazem oživení aktivity banky jsou i následující řádky hodnocení.

S čím přišla Sberbank ve třetím čtvrtletí 2015:

Sberbank se s plnou vervou a energií pustila do konkurenčního boje a zatím se jí velmi daří. Banka je mnohem výraznější a zajímavější pro klienty než tomu bylo v době Volksbank. Banka si stále hledá místo na trhu mezi velkými, zavedenými bankami a mezi těmi nízkonákladovými.

Sberbank začala v červenci nabízet nová FÉR konta pro občany, podnikatele a malé firmy. Nově se stala FÉR konta pro aktivní uživatele zdarma a dle tvrzení banky nabízí nejvýhodnější spoření na trhu (1,63 % p. a. do částky 300 tis. Kč). Klienti mohou využít rozšíření služeb zdarma pro aktivní uživatele i možnost výběrů z bankomatů po celém světě zdarma. Mimo to je čeká zvýhodnění na dalších produktech banky či např. zvýhodněné zahraniční platby v rámci Firemního FÉR konta.

Sotva přišla Sberbank se svou inovací FÉR kont pro občany a podnikatele, následovala o měsíc později inovace a zvýhodnění tzv. FÉR úvěrů. Jedná se o nabídku v oblasti spotřebitelských FÉR půjček. Klienti od banky nově získali výhodnější splátky již od začátku splácení úvěru díky okamžitému započtení bonusu. Bonus tak v podstatě získá každý klient hned při uzavření půjčky a úspora u splátky tak dosahuje hned od začátku několik stovek korun měsíčně.

Bedřich Danda
Miroslav Škvára
Markéta Grušáková

Sberbank představila nová běžná konta s velice zajímavým úročením. A to nejen pro občany, ale také pro podnikatele.

Olga Ortová Šeflová

Účty Sberbank, tzv. FER konta, které banka nabízí občanům, ale i podnikatelům a malým firmám s obratem do 25 mil. Kč ročně jsou při aktivním používání dlouhodobě úročeny do částky 300 tis. nejatraktivnější sazbou na českém bankovním trhu. Ještě je možno k nim získat další bonusy. Ojedinělá je i nabídka této banky při výběrech z bankomatů po celém světě zdarma. To přináší bance nárůst počtu klientů. Banka také nabízí neúčelový nezajištěný úvěr s atraktivní úrokovou sazbou a bez poplatků. SB se také věnuje podpoře projektů prostřednictvím své nadace.

(+ 1 bod)

Bankovní poplatky 3Q 2015 76.3
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledním roce velmi aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně došlo k další zásadním změnám. Od 7. července Sberbank přesunula Běžný účet (za 47 Kč měsíčně), FÉR konto START (zdarma), FÉR konto PLUS (za 53 Kč měsíčně), FÉR konto EXTRA (za 133 Kč měsíčně)  mezi aktivně nenabízené produkty a služby. Místo nich na trh uvedla nové účty: Nové FÉR konto MINI (zdarma), Nové FÉR konto AKTIV (za 99 Kč měsíčně, zdarma při aktivním používání = kreditní obrat na účtu v minimální výši 15 000 Kč) a FÉR konto OPTIMAL (za 199 Kč měsíčně, zdarma při aktivním používání = kreditní obrat na účtu v minimální výši 25 000 Kč nebo součet zůstatků depozitních produktů od 1 mil. Kč). Podobné změny banka provedla u kont pro podnikatele a malé firmy. FÉR konto pro podnikatele START (zdarma), FÉR konto pro podnikatele PLUS (za 233 Kč měsíčně), FÉR konto pro podnikatele EXTRA (za 399 Kč měsíčně), Běžný účet (za 150 Kč měsíčně) a Expert konto PRESTIGE (za 149 Kč měsíčně) byly přesunuty mezi aktivně nenabízené produkty a služby.
Banka nově uvedla nové FÉR konto PODNIKATEL (za 129 Kč měsíčně, zdarma při aktivním používání = kreditní obrat na účtu v minimální výši 15 000 Kč), nové Firemní FÉR konto MINI (zdarma), nové Firemní FÉR konto AKTIV (za 199 Kč měsíčně, zdarma při aktivním používání = kreditní obrat na účtu v minimální výši 100 000 Kč), nové Firemní FÉR konto OPTIMAL (za 399 Kč měsíčně). V této části jsme se rozhodli zvýšit hodnocení banky o 0,5 bodu vzhledem k systémovým změnám.

Poplatkových změn bylo také mnoho. Ve většině spíše směrem ke zdražení a proto jsme v této části naopak hodnocení o 0,5 bodu snížili.

Bezhotovostní tuzemský platební styk

 • odchozí platba na standardním i nestandardním papírovém platebním příkazu

v rámci Sberbank CZ - z 25 Kč na 75 Kč

mimo Sberbank CZ - z 50 Kč na 75 Kč (jen pro standardní papírový platební příkaz)

 • odvolání platebního příkazu (položka) - po předchozí dohodě s bankou po přijetí před dnem splatnosti - zdarma - položka odstraněna
 • prověření platby mimo Sberbank CZ na žádost klienta - 250 Kč - položka odstraněna
 • potvrzení provedení platby - 100 Kč - změna názvu položky na \"potvrzení o provedení / připsání platby\"
 • změna splatnosti platebního příkazu - 150 Kč - položka odstraněna

Hotovostní tuzemský platební styk

 • vklad na účet u Českomoravské stavební spořitelny - 50 Kč - položka odstraněna
 • vklad na účet jiného peněžního ústavu - 2 %, min. 1 000 Kč - položka odstraněna
 • vklad mincí nad 50 ks - 2 %, min. 100 Kč - nová položka

Bezhotovostní zahraniční platební styk

 • příchozí platba do max. výše 150 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně - zdarma - nová položka
 • odvolání nebo změna platebního příkazu (položka) - po přijetí před dnem splatnosti - zdarma - položka odstraněna

Debetní karty

 • příplatek za režim HolidayCard - 1 Kč - položka odstraněna
 • výběr z bankomatu v zahraničí Holiday kartou (osobní) - 29 Kč - položka odstraněna
 • změna limitu na žádost klienta - 70 Kč -> změna limitu pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka - 30 Kč

Sberbank Online Banking, Smart Banking

 • zrušení služby Sberbank Online Banking / Smart Banking - zdarma - položka odstraněna
 • jednorázový poplatek za vydání bezpečnostního tokenu (2. a dalších tokenů v rámci jednoho klienta) - 250 Kč - nová položka
 • jednorázový poplatek za vydání certifikátu - 250 Kč - položka odstraněna

Kreditní karty

 • založení účtu ke kreditní kartě - zdarma - položka odstraněna
 • vedení účtu ke kreditní kartě (měsíčně) - zdarma - položka odstraněna
 • změna položky: „změna limitu na žádost klienta - 70 Kč“ na “změna limitu pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka - 30 Kč“
 • změna smluvních podmínek, nedodržení smluvních podmínek - min. 100 Kč - položka odstraněna

Hypoteční úvěry

 • zpracování úvěru do 7 mil. Kč s doložením příjmu z 0,4 % z výše úvěru, min. 4 000 Kč, max. 10 000 Kč na zdarma
 • zpracování úvěru do 7 mil. Kč bez doložení příjmu - z 0,6 % z výše úvěru, min. 6 000 Kč, max. 15 000 Kč na zdarma
 • zpracování úvěru nad 7 mil. Kč - z individuálně na zdarma
 • hypoteční příslib - zpracování - z 1 000 Kč na zdarma
 • konzultace - zdarma - položka odstraněna
 • čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí - zdarma - nová položka
 • změna podmínek ze strany klienta - z 0,25 % z aktuálního zůstatku úvěru, min. 2 000 Kč, max. 10 000 Kč na 4 000 Kč
 • předčasné splacení hypotečního úvěru / americké hypotéky v době fixace - zdarma - nová položka
 • sankce za nevyužití sjednaného hypotečního úvěru Sberbank CZ, a.s. ke splacení předhypotečního úvěru - 10 % z výše předhypotečního úvěru - položka odstraněna

Předhypoteční úvěr - zrušení poplatku za zpracování úvěru ve výši 2 000 Kč (na zdarma)

Refinancování hypotečních úvěrů

 • zpracování úvěru do 7 mil. Kč - z 999 Kč na zdarma
 • zpracování úvěru nad 7 mil. Kč - z individuálně na zdarma
 • poplatek za nečerpání hypotečního úvěru určeného k refinancování hypotečního úvěru nebo refinancování úvěru ze stavebního spoření - 1,5 % z nečerpané výše úvěru - položka odstraněna

Úvěry 

 • poplatek za zaslání upomínky (výzvy) - první upomínka (výzva) - z 200 Kč na 250 Kč
 • poplatek za zaslání upomínky (výzvy) - druhá a další upomínka (výzva) - kontokorentní úvěr - z 300 Kč na 500 Kč
 • Odstoupení od smlouvy/vypovězení smlouvy z důvodu nesplácení úvěru - kontokorentní úvěr - z 500 na 1 000 Kč

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě, nicméně v příštích čtvrtletích budeme zřejmě naše hodnocení revidovat vzhledem k chystaným změnám podoby sazebníku.

V Q Reportu Scott & Rose logicky došlo k pohybům a tudíž standardní klient zaplatí ročně nově 901 Kč (dříve 1.510 Kč) a aktivní klient pak 1.999 Kč (dříve 3.478 Kč). Hodnocení v této části proto zvyšujeme o 0,5 bodu. 

Veřejnost 3Q 2015 47.5
Jak mohla tahle banka získat titul Zelená banka, když kvůli zakládání libovolného produktu se musím tahat na pobočku a tam podepsat 3 papíry, to nikdy nepochopím.
Jedna návštěva a absolutní spokojenost.Všechny dotazy srozumitelně vysvětleny.
David Stříbrský
Co se týče výhodnosti běžného účtu, nedokážu si představit člověka, pro kterého by byl výhodný. Snaha se zákazníkovi přizpůsobit překopáním nabídky každého cca půl roku se cení. Rovněž oceňuji i zachování podmínek na účtech, které již nejsou nabízeny. Potěší i nejvyšší úrok na spořicím účtu. Negativně hodnotím nutnost chodit se založením dalšího účtu na pobočku. Oceňuji ochotu zaměstnanců komunikovat se mnou e-mailem.

Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty