Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2015 66,9
Petr Kučera

Zaujme spořicí účet s nejvyšší sazbou na trhu, snížení oznámila banka až v lednu. 

Miroslav Zeman

Sberbank po převzetí tehdejší Volksbank výrazným způsobem oživila. Typicky zelená, ekologická barva je dobře vidět a je sympatická. Banka je také aktivnější. Je vidět, že se Sberbank snaží zachytit na novém trendu růstu nízkonákladových bank a zájmu o ně. To je také v této chvíli a situaci na trhu jediná možná cesta jak relativně rychlým způsobem dosáhnout posílení pozice na trhu.

V opačném případě by totiž banka, stejně jako její právní předchůdkyně upadla do zapomnění a nevýznamnosti. A tomu se bude chtít Sberbank určitě vyhnout. Důkazem oživení aktivity banky jsou i následující řádky hodnocení.

S čím přišla banka ve IV. čtvrtletí 2015

Jako jedna z mála bank přišla Sberbank ve čtvrtém čtvrtletí 2015 s úpravou svého hypotečního úvěru. Kromě snížení sazeb, které začínají na 1,79 % ročně, banka představilé i jiné zajímavé novinky. Stejně jako u ostatních FÉR produktů také u FÉR hypotéky klienti neplatí žádné poplatky. FÉR hypotéka minimalizuje požadavky na dokumenty od klientů tak, že je banka nevyžaduje vůbec nebo je připraví sama za klienty, a to zcela zdarma. Jedná se v rámci hypoték o velmi zajímavou inovaci produktu, kterému může konkurovat v tomto období jen velmi málo bank.

I proto nevadilo, že banka kromě výše uvedené inovace nepřišla s žádným jiným významnějším opatřením.

Bedřich Danda
Olga Ortová Šeflová

Sberbank nabízí svým klientům atraktivní hypoteční úvěry bez poplatků, s velmi nízkou úrokovou sazbou a s minimálními dokumentačními požadavky na klienta. Zátěžovými testy a hodnocením ECB Sberbank Europe AG prošla.

Miroslav Škvára
Bankovní poplatky 4Q 2015 76.3
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledním roce velmi aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně ale nedošlo k zásadním změnám, proto my neměníme hodnocení banky v této části.

Poplatkových změn v posledním kvartále roku 2015 nebylo mnoho.

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě, nicméně v příštích čtvrtletích budeme zřejmě naše hodnocení revidovat vzhledem k chystaným změnám podoby sazebníku.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále standardní klient zaplatí ročně 901 Kč a aktivní klient pak 1.999 Kč. Hodnocení v této části nemáme důvod měnit. 


Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty