Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2016 61,6
Miroslav Škvára
Miroslav Zeman

Sberbank po převzetí tehdejší Volksbank výrazným způsobem oživila. Typicky zelená, ekologická barva je dobře vidět a je sympatická. Banka je také aktivnější. Je vidět, že se Sberbank snaží zachytit na novém trendu růstu nízkonákladových bank a zájmu o ně. To je také v této chvíli a situaci na trhu jediná možná cesta jak relativně rychlým způsobem dosáhnout posílení pozice na trhu.

V opačném případě by totiž banka, stejně jako její právní předchůdkyně upadla do zapomnění a nevýznamnosti. A tomu se bude chtít Sberbank určitě vyhnout. Důkazem oživení aktivity banky jsou i následující řádky hodnocení.

Aktuálně se dostala tato banka do závažných problémů, kdy jí dne 17.10.2016 zakázala ČNB financovat realitní projekty.

S čím přišla banka v III. čtvrtletí 2016

Hned o prázdninách přišla Sberbank s možností půjčit si v rámci Fér půjčky až milion korun. Takto vysoký úvěr přitom dříve Sberbank v rámci tohoto druhu půjček neposkytovala. Prostřednictví Fér půjčky tak lze financovat i pořízení či opravu bytu, nebo domu a další výraznější výdaje.

Banka se také patří již po čtvrté za sebou mezi klientsky nejpřívětivější banky. V soutěži Hospodářských novin Nejlepší banka 2016. Banka tak získala druhé místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka.

Od konce srpna také právě Sberbank říká lidem pravdu o penězích. Alespoň takto pojala Sberbank svou reklamní kampaň na propagaci svých produktů.

Olga Ortová Šeflová

Sberbank navýšila možný objem čerpání prostředků až na 1 mil. Kč u své oblíbené FÉR půjčky, jiné změny však v letních měsících nepřipravila.

Bedřich Danda
Markéta Grušáková
Bankovní poplatky 3Q 2016 76.3
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně ale nedošlo k zásadním změnám, proto ani my neměníme hodnocení banky v této části.

Výrazné poplatkové změny jsme ve třetím kvartále roku 2016 nezaznamenali.

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě, nicméně v příštích čtvrtletích budeme zřejmě naše hodnocení revidovat vzhledem k chystaným změnám podoby sazebníku.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále standardní klient zaplatí ročně 901 Kč a aktivní klient pak 1.999 Kč. Hodnocení v této části nemáme důvod měnit. 


Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty