Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2017 62,9
Miroslav Zeman

Sberbank po převzetí tehdejší Volksbank výrazným způsobem oživila. Typicky zelená, ekologická barva je dobře vidět a je sympatická. Banka je také aktivnější. Je vidět, že se Sberbank snaží zachytit na novém trendu růstu nízkonákladových bank a zájmu o ně. To je také v této chvíli a situaci na trhu jediná možná cesta jak relativně rychlým způsobem dosáhnout posílení pozice na trhu.

V opačném případě by totiž banka, stejně jako její právní předchůdkyně upadla do zapomnění a nevýznamnosti. A tomu se bude chtít Sberbank určitě vyhnout. Důkazem oživení aktivity banky jsou i následující řádky hodnocení.

S čím přišla banka v II. čtvrtletí 2017

Sberbank potvrdila, že patří i z hlediska výše zisku ke stabilním tuzemský bankám. Dále pak potvrdila, že se jedná sice o malou, ale inovativní banku. Právě o tom svědčí modernizace Fér kreditní karty, která začíná plnit i jiné funkce než pouze tradiční kreditní karty. Sberbank si také dovolila uklízet Česko a být tak stále více zelená.

Sberbank CZ uklízela Česko

Dobrovolníci z řad Sberbank CZ se rozhodli strávit páteční den úklidem vybraných lokalit v Praze a v Brně. Podpořili tak největší akci svého druhu v České republice, která má jasný cíl: odstranit nepořádek a černé skládky v české krajině. Je vtipné, když banka uklízí nepořádek na ulicích, resp. tento úklid organizuje. Velmi přiléhavě tak banka navazuje na svůj obrovský úspěch kdy se stala druhou Nejzelenější bankou v České republice za rok 2016. Ekologické aktivity tak nejsou této bance nijak cizí a právě tato akce podporuje pověst banky, jako skutečně zelené banky a to nejen podle barvy loga.

Zisk Sberbank CZ v roce 2016 dosáhl 272 milionů korun, především díky rekordnímu zájmu o FÉR půjčky a FÉR hypotéky

I přes velkou konkurenci na bankovním trhu a nízké úrokové sazby se Sberbank CZ loni dařilo zlepšovat hospodářské výsledky. Výrazně k nim přispěly rekordní objemy poskytnutých spotřebitelských a hypotečních úvěrů. Na FÉR produkty postavené na jednoduchých podmínkách a transparentních cenách klienti slyší. Zisk ve výši 272 milionů korun za rok řadí Sberbank spíše mezi menší až středně velké banky. V obdobných cifrách se pohybují zisky nízkonákladových bank jako jsou Air Bank, Fio banky nebo Equa Bank. Je velmi pozitivní, že i menší banky stabilně dosahují stamilionových zisků a vytváří tak zdravou a neohroženou konkurenci velkým bankám.

FÉR kreditní karta zastane hned tři bankovní produkty

Kreditní karta Sberbank může díky svým funkcím efektivně suplovat běžný bankovní účet, kontokorent a debetní kartu dohromady. Spojuje v sobě totiž možnosti využití až 45 denního bezúročného úvěrového limitu pro platby a vybírání hotovosti v bankomatech, ale i provádění pravidelných plateb, třeba inkasa. Její používání je pohodlné – platby u obchodníků totiž probíhají bezkontaktně. Kreditní karty byly v poslední době na ústupu. Výrazně snížení bonusů a dárků spojených s platbami těmito kartami znamenal ochladnutí zájmu ze strany klient. I proto banky uvažují, jak tento produkt zatraktivnit pro další skupiny lidí, tedy nejen pro ty kdo potřebují půjčit, ale i pro ty, kdo půjčit aktuálně nepotřebují. Právě těmto skupinám musí banky něco kromě 1 procentního vrácení utracené částky, nabídnout. Nápad Sberbank je tak z tohoto pohledu zajímavý a uvidíme, zda klienty skutečně zaujme.

Miroslav Škvára
Peter Michajlov
Petr Kučera

Za zmínku stojí hlavně spořicí účet, který nabízí nejvyšší sazbu na trhu a vyhrál také cenu Finanční produkt 2016, které vyhlašuje portál Finparáda.cz. Spořicí účty od Sberbank bodují na stupních vítězů v posledních třech letech při každém vyhlášení.

Olga Ortová Šeflová

Díky vysoké oblíbenosti FÉR půjčky i FÉR hypotéky u klientů, se Sberbank  velmi ekonomicky daří, v oblasti spotřebitelských i hypotečních úvěrů dosáhla banka, díky transparentním a jednoduchým obchodním podmínkám a velmi atraktivním úrokovým sazbám, historicky rekordních objemů. FÉR kreditní karta nabízí klientům řadu funkcí (výběry z bankomatů, bezkontaktní platby, trvalé příkazy a inkasa).

Bankovní poplatky 2Q 2017 76.3
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně ale nedošlo k zásadním změnám, proto ani my neměníme hodnocení banky v této části.

Výrazné poplatkové změny jsme ve 2. kvartále roku 2017 nezaznamenali, jakkoliv pár posunů banka učinila. Například založení, změna či zrušení trvalého příkazu, SIPO či povoleného inkasa je zdarma elektronicky, jinak 50 Kč. Dále byly některé položky ze sazebníku odstraněny, jako například příchozí platba v korunách z jiné banky na cizoměnový účet (dříve 0,9 %, min. 150 Kč, max. 900 Kč) a odchozí platba v korunách z cizoměnového účtu na účet jiné banky (dříve 0,5 %, min. 50 Kč, max. 300 Kč). Hodnocení jsme se rozhodli zvýšit o 0,5 bodu.

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě.

V Q Reportu Scott & Rose došlo k pohybu směrem nahoru u standardního klienta, který nově zaplatí ročně 1.234 Kč (minule 901 Kč), aktivní klient je na tom stále stejně - 1.999 Kč ročně. Hodnocení v této části snižujeme o 0,5 bodu.

 


Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty