Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2017 63,1
Petr Kučera

Za zmínku opět stojí hlavně spořicí účet, který nabízí nejvyšší sazbu na trhu.

Peter Michajlov
Miroslav Škvára
Markéta Grušáková
Olga Ortová Šeflová

Sberbank otevřela znovu v Lazarské ulici komfortní a atraktivní pobočku dle nového střihu. Při vysoké oblíbenosti své FÉR půjčky ještě dále zatraktivňuje její obchodní podmínky, sníženou úrokovou sazbu garantuje po celou dobu splácení. Sberbank dosahuje výborných ekonomických výsledků, zejména díky enormnímu zájmu občanů o FÉR půjčky a FÉR hypotéky a firem o devizové financování. Klienti by však měli zpozornět u nabídky FÉR kreditní karty s 45 denním bezúročným obdobím, která nabízí řadu funkcí (výběry z bankomatů, bezkontaktní platby, trvalé příkazy a inkasa), ale u níž se v každém případě jedná o čerpání úvěru. Tato karta může být „dobrým sluhou, ale špatným pánem“. Výraznou změnu do procesu bankovní obsluhy klientů mohou přinést noví „bankovní roboti“.  Banka takového „softwarového robota“ vyzkoušela u úvěrových postupů, ty se značně zrychlili a byly bezchybné. Avšak činnost stávajících zaměstnanců banky má též etický rozměr, samy uspořádali sbírku na nákup tandemového kola pro opakovaně onkologicky léčenou devítiletou dívku.

Bankovní poplatky 3Q 2017 76
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně ale nedošlo k zásadním změnám, proto ani my neměníme hodnocení banky v této části.

Výrazné poplatkové změny jsme ve III. kvartále roku 2017 nezaznamenali. Hodnocení proto v této části tentokrát neměníme.

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným posunům a tak standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.234 Kč a aktivní klient 1.995 Kč (minule 1.999 Kč) ročně. Hodnocení v této části ponecháváme beze změn.

Veřejnost 3Q 2017 37.5
Velká nespokojenost s touto bankou, malá vstřícnost a vysoké poplatky svých služeb.

Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty