Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2017 64,1
Martina Hedvičáková

Sberbank CZ zvyšuje od 1. prosince klientům sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Úročení u FÉR spoření Plus s aktivně využívaným kontem zvyšuje v pásmu od 1 do 3 milionů o 0,22 %. Sazby termínovaných vkladů rostou u tříleté fixace o 0,80 %, u dvouleté fixace o 0,45 % a u roční o 0,15 %.

Sberbank CZ rozšiřuje nabídku investic

Za tři čtvrtletí roku 2017 Sberbank CZ dosáhla zisk po zdanění ve výši 290 milionů korun. V porovnání s hospodářskými výsledky za stejné období předchozího roku je to více než dvojnásobek, konkrétně 218 %. K navýšení zisku přispěl především rekordní zájem o FÉR půjčky a FÉR hypotéky i dynamický růst prodejů pojištění a investic.

Agentura Fitch zlepšila rating Sberbank Europe.

Petr Kučera

Také Sberbank jako jedna z mála alespoň symbolicky reagovala na zvýšení sazeb Českou národní bankou. – zvedla sazby termínovaných vkladů a částečně (jen v pásmu od jednoho do tří milionů) u spořicího účtu. Její spořicí účet nadále nabízí nejvyšší sazbu na trhu, a to jak mezi účty s podmínkou aktivního využívání běžného účtu, tak i bez podmínek.

Miroslav Škvára
Miroslav Zeman

Sberbank po převzetí tehdejší Volksbank výrazným způsobem oživila. Typicky zelená, ekologická barva je dobře vidět a je sympatická. Banka je také aktivnější. Je vidět, že se Sberbank snaží zachytit na novém trendu růstu nízkonákladových bank a zájmu o ně. To je také v této chvíli a situaci na trhu jediná možná cesta jak relativně rychlým způsobem dosáhnout posílení pozice na trhu.

V opačném případě by totiž banka, stejně jako její právní předchůdkyně upadla do zapomnění a nevýznamnosti. A tomu se bude chtít Sberbank určitě vyhnout. Důkazem oživení aktivity banky jsou i následující řádky hodnocení.

S čím přišla banka v IV. čtvrtletí 2017

Sberbank ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 skutečně šlápla na plyn. Jedná se o malou banku, která ale dokáže být vidět a naučila se velmi dobře pracovat s informacemi a reklamou. Aktivita této banky je i ve srovnání s jejími mnohem většími konkurenty úctyhodná. Je vidět, že její strategie vede k cíli, oslovovat zajímavé a bohatší klientské skupiny, které si potrpí na individuální přístup. Bance se daří i z pohledu hospodaření, kdy za  tři čtvrtiny roku vydělala 290 milionů korun. Zisk dokázala zvýšit dvojnásobně. Její zisk se tak pohybuje na úrovni nízkonákladových bank s větším počtem klientů. Banka se ráda podílí i na vzdělávání dětí ve věci bankovnictví a finančních produktů. Proto její bankéři navštěvují školy a zvyšují tak u mladé generace povědomí o důležitosti bank a bankovních produktů. Sberbank je aktivní také v ekologických aspektech. Ve třetím čtvrtletí například její zaměstnanci vysázeli les v Beskydech. Banka se už podruhé stala druhou Nejzelenější bankou v našem hodnocení ekologické aktivity bank. Hodnocení banky zvyšuji o výrazné čtyři body.

Sberbank: Podnikatelé mají chuť investovat, brzdí je byrokracie a nedostatek zaměstnanců

Podle aktuálního průzkumu zpracovaného agenturou IPSOS pro Sberbank CZ mají malí a střední podnikatelé chuť investovat do svého podnikání, uvedlo to přes 90 procent z nich. Chtějí tak zvyšovat budoucí zisky a konkurenceschopnost. Brzdí je však přílišná byrokracie a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

Všichni si stěžuje na nedostatek zaměstnanců, který brání dalšímu růstu ekonomiky. Je však pochopitelné, že pokud směřujeme cíleně k nízké nezaměstnanosti, musí se s tímto stavem počítat a každý podnikatel by si tak měl zvyknout na to, že je nezaměstnanost nízká a personální politika nebude tak jednoduchá jako dosud. Řešit věc pouhým dovozem zahraničních dělníků, není nejlepší. Právě podnikatelé tak mají unikátní možnost digitalizovat a robotizovat výrobu či služby a zásadně zvyšovat produktivitu zaměstnanců. Není možné si stěžovat na nízkou produktivitu a současně si stěžovat na nedostatek zaměstnanců. Právě investicemi se produktivita zaměstnanců výrazně zvýší a to je také cesta k dosažení cíle.

Sberbank CZ za tři čtvrtě roku 2017 vydělala 290 milionů korun

Za tři čtvrtletí roku 2017 Sberbank CZ dosáhla zisk po zdanění ve výši 290 milionů korun. V porovnání s hospodářskými výsledky za stejné období předchozího roku je to více než dvojnásobek, konkrétně 218 %. K navýšení zisku přispěl především rekordní zájem o FÉR půjčky a FÉR hypotéky i dynamický růst prodejů pojištění a investic.

Sberbank zdvojnásobila svůj čistý zisk. Jedná se o výrazné zlepšení hospodaření, které je srovnatelné s výsledky stejně velkých či větších nízkonákladových bank. Je tak zřejmé, že i malá banka typu Sberbank je na tuzemském trhu konkurenceschopná. Banka se zaměřuje na speciální a náročnější klientelu a daří se jí to. Zvyšuje navíc i svou efektivitu, která vede k takto dobrým hospodářským výsledkům, můžeme pochválit.

Sberbank: 4. ročník projektu Bankéři jdou do škol

Pod hlavičkou projektu České bankovní asociace „Bankéři jdou do škol“ vyrazili už po čtvrté vrcholoví manažeři bank mezi mladé lidi. V letošním ročníku se zaměřili na žáky osmých a devátých tříd základních škol napříč Českou republikou. Více než čtyřicet bankéřů ukázalo studentům, jaká nebezpečí jim na internetu hrozí, a představili základní pravidla bezpečného užívání internetu.

Banku za tuto aktivitu chválíme. Byli bychom samozřejmě raději, kdyby se jednalo o průběžnou akci a ne jen jednorázovou činnost, ale i za tu můžeme poděkovat. I jednotlivá návštěva bankéře ve škole, vzbudí u studentů a žáků zájem o problematiku bankovnictví a finanční gramotnosti. A to nemluvíme o tom, že finanční gramotnost by měla být povinným předmětem už na druhém stupni základní školy. V současné době jsou na tom právě žáci základních škol s finanční gramotností velmi špatně, což se bohužel promítá i do jejich finančních problémů v budoucnosti.

Zaměstnanci Sberbank CZ vysadili v Beskydech nový les

V Beskydech v Národní přírodní rezervaci Kněhyně – Čertův mlýn vytvořili zaměstnanci Sberbank CZ nový les. Během dobrovolnického dne zasadili 700 mladých stromků jedle bělokoré.

Zaměstnanci Sberbank CZ makají a to doslova. Například v tomto případě šli dokonce vysazovat les. Výborná ekologická aktivita, kterou velmi vítáme. Bance tak zcela jistě pomůže v hodnocení bank z pohledu ekologické činnosti a aktivity – Zelená banka. Napadla mě otázka, jestli mají zaměstnanci tuto aktivitu placenou ve své pracovní době, nebo to dělají ve svém volném čase.

Sberbank CZ nově nabízí pravidelné investování¨

Sberbank CZ svým klientům nově přináší produkt pravidelného investování, a to již od 500 Kč měsíčně. Investice jsou tak přístupné širokému spektru klientů, včetně začínajících investorů. Nabízí zajímavé a stabilní výnosy v delším období s nižším rizikem kolísání hodnoty. K dispozici jsou fondy v korunách.

Musíme ocenit jako dobrý nápad. Banka tak z klientů nedoluje desetitisíce a statisíce korun, ale vše řeší velmi pohodlným způsobem. Klient posílá 500,- Kč, případně více a banka pak tyto prostředky investuje. Klient nenese nějaké kritické riziko a nemusí se o investici vůbec starat, současně ani nemusí na investici posílat velké prostředky, které musel před tím uspořit. Velmi dobrý nápad. Investovat tak mohou i lidé s nižšími příjmy a nenechávat své peníze bez výnosu ležet na běžném účtu.

Sberbank CZ s výhodnějším pojištěním schopnosti splácet hypotéku

Sberbank CZ přináší svým klientům ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou novou generaci pojištění schopnosti splácet hypotéku. Výrazně rozšiřuje krytí u většiny pojistných rizik, mění výluky z pojištění ve prospěch klientů a zjednodušuje vstupní podmínky.

Pojištění na různé finanční produkty velmi často kritizujeme. Problémy bývají většinou ve chvíli, kdy má pojišťovna plnit. Zatímco v době uzavírání smlouvy není žádný problém a vše má jí zcela hladce, ve chvíli kdy má pojišťovna platit začne hledat důvody, proč platit nemusí. Je to otázka nejen nejrůznějších výluk, ale i dalších pojistných podmínek. I pojištění schopnosti splácet hypotéku má svá pro a proti. Vždy je ale lepší být odpovědný, mít rezervu na úhradu hypotéky a můžete si tak ušetřit velké množství finančních prostředků za pojištění.

Sberbank CZ zvyšuje sazby spořicích a termínovaných vkladů

Sberbank CZ zvyšuje od 1. prosince klientům sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Úročení u FÉR spoření Plus s aktivně využívaným kontem zvyšuje v pásmu od 1 do 3 milionů o 0,22 %. Sazby termínovaných vkladů rostou u tříleté fixace o 0,80 %, u dvouleté fixace o 0,45 % a u roční o 0,15 %. Sberbank CZ tak potvrdila pozici banky, která dlouhodobě poskytuje jedno z nejvyšších úročení vkladů.

I u Sberbank došlo na zvyšování úroků u spořících a termínovaných účtů. Toto opatření samozřejmě můžeme pochválit. Jedná se však o obecný trend, který můžeme sledovat téměř u všech bank. I po zvýšení jsou však úrokové sazby u těchto produktů velmi nízké a jejich výše nepokrývá ani poměrně velkou inflaci, která loni činila 2,5 procenta. Nevýhodou současného trendu je ale i zvyšování úrokových sazeb u úvěrů a zejména hypoték.

Sberbank CZ snižuje uhlíkovou stopu

Sberbank CZ se jako první banka v ČR zapojila do programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2. Přes zvyšování počtu klientů a zaměstnanců dokázala během loňského roku snížit emise skleníkových plynů o 13,6 %. Meziročně se jedná o úsporu 259 tun CO2e, to odpovídá zplodinám ze 155 aut při provozu 10 000 km ročně. Stejné množství CO2 pohltí 280 jedlí za 60 let svého života.

Sberbank se stala v loňském roce druhou nejzelenější bankou, v našem hodnocení bank Zelená bank. Toto hodnocení sleduje kroky a opatření bank z hlediska ekologické šetrnosti a ochrany životního prostředí. Oceňujeme, že se tato banka ekologickými aktivitami zabývá standardně. Samotné snížení uhlíkové stopy je navíc velmi významné. Byť menší banky mají lepší možnosti ke snižování ekologické náročnosti, než banky velké.

Zaměstnanci Sberbank CZ splnili více než 110 vánočních přání

Zaměstnanci Sberbank CZ plní vánoční přání dětem a seniorům. Klientům domovů seniorů či dětem pobývajícím v azylových domech pro matky s dětmi nakoupili přes 110 dárků, o které si napsali Ježíškovi. Na Štědrý večer si tak rozbalí vytouženou panenku s kočárkem, stavebnici Lego či autodráhu, ti starší nejčastěji pěknou knížku, kosmetiku nebo rádio.

Opět byli zaměstnanci Sberbank CZ v akci. Místo zasazování stromků se nyní věnovali seniorům i dětem v ústavech. Touto velmi milou akcí pořídili zaměstnanci banky seniorům i dětem více než 110 dárečků. Určitě tím zpříjemnili mnoha lidem loňském Vánoce, což velmi chválíme. Současně banka pomohla malému Denisovi k pořízení invalidního vozíku.

Olga Ortová Šeflová

Sberbank dosahuje výborných ekonomických výsledků (s více jak dvojnásobných růstem zisku v meziročním srovnání) , zejména díky enormnímu zájmu občanů o FÉR půjčky a FÉR hypotéky a růstu objemů zprostředkovaného pojištění a investic. Sberbank nabízí také poradenství pro firmy k získání dotací z operačních programů EU, ale také financování těchto projektů před jejich vyplacením a poté spolufinancování. Společně s Cardif Pojišťovnou nabízí Sberbank konečně „pojištění schopnosti splácet“ se zjednodušenými vstupními podmínkami pro klienty s hypotečními úvěry, s rozšířením krytí pojistných rizik a snížení výluk z plnění ve prospěch klientů. Sbezbank zvýšila, a to výrazným způsobem úročení spořících účtů a termínovaných vkladů  (u TV s tříletou splatností o 0,8%) a patří tak stále mezi nejatraktivnější banky na českém trhu v nabídce depozitních produktů. V oblasti investic banka nabídla produkt pravidelného investování (již od 500 Kč měsíčně) a 9 nových podílových fondů s možností sestavení individuálního portfolia a se zajímavým potenciálem výnosu.  Činnost Sberbank má též etický rozměr, zaměstnanci přes Nadační fond Sberbank CZ přispěli např. na zakoupení speciálního invalidního vozíku pro handicapovaného chlapce, dále na sbírku Movember k prevenci rakoviny prostaty a varlat, na dárky pro klienty domovů seniorů, pro děti v azylových domech apod. Zaměstnanci banky taktéž vysadili nový les v Beskydech a manažeři banky se zúčastnili projektu ČBA „ Bankéři do škol“ a provedli žáky posledních ročníků základních škol především nástrahami internetu. Sberbank se také chová jako odpovědná firma, je účastníkem programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 a podařilo se ji snížit emise skleníkových plynů.

Bankovní poplatky 4Q 2017 76.3
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně ale nedošlo k zásadním změnám, proto ani my neměníme hodnocení banky v této části.

Výrazné poplatkové změny jsme ve IV. kvartále roku 2017 nezaznamenali. Hodnocení proto v této části tentokrát neměníme.

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným posunům a tak standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.234 Kč a aktivní klient 1.999 Kč ročně. Hodnocení v této části ponecháváme beze změn.


Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty