Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2018 65,1
Miroslav Zeman
Olga Ortová Šeflová

Sberbank patří stále mezi nejatraktivnější banky na českém trhu v nabídce depozitních produktů, její spořící účet FÉR spoření PLUS se dlouhodobě pohybuje mezi třemi nejlépe úročenými. To platí i pro úrokové sazby z korunových termínovaných vkladů, které banka zvýšila v závislosti na splatnosti od 0,6 % p. a. pro jednoletý až na 1,1% p. a. pro tříletý TV. Atraktivní je i její úvěrový produkt FÉR půjčka s garantovanou nízkou sazbou, jehož nabídka je podpořena vtipným sloganem „Mít jeden druhého je víc než peníze. Ale každý si občas potřebuje půjčit“. Sberbank dosahuje výborných ekonomických výsledků (s více jak dvojnásobným růstem zisku v meziročním srovnání).To se jí zdařilo zejména díky enormnímu zájmu občanů o FÉR spotřebitelské a hypoteční úvěry a zájmu firemní klientely o investiční obchody. Po ojedinělém angažování prvního robota, který zvládá 7 procesů v oblasti platebního styku a plnohodnotně nahradí pět zaměstnanců, chce banka na dalších deset činností zaměstnat druhého robota. Prostřednictvím Nadačního fondu Sberbank CZ podpořila banka částkou přes 400 tis. Kč jedenáct projektů neziskových organizací pro pomoc zdravotně postiženým, seniorům, ohroženým dětem a ženám, projektů podporujících vzdělávání, finanční gramotnost, ekologické chování apod. V rámci celosvětového týdne finančního vzdělávání Global Money Week připravila na své pobočce v centru Prahy hravý kurz pro prvňáčky Bankéř junior. Sberbank také podporuje masové sportovní aktivity, je hlavním partnerem běžecké akce Family Run, která probíhá od jara do podzimu v osmi českých městech.

Miroslav Škvára
Petr Kučera
Peter Michajlov
Bankovní poplatky 1Q 2018 76.3
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně ale nedošlo k zásadním změnám, proto ani my neměníme hodnocení banky v této části.

Výrazné poplatkové změny jsme v I. kvartále roku 2018 nezaznamenali. Hodnocení proto v této části tentokrát neměníme.

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným posunům a tak standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.234 Kč a aktivní klient 1.999 Kč ročně. Hodnocení v této části ponecháváme beze změn.


Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty