Bankovní poplatky - III. čtvrtletí 2010


15. 10. 2010  11:27     Patrik Nacher     komentáře (0)

Aktuální III. čtvrtletí bylo plné poplatkových změn. Většina bank tyto změny nahlásila již dříve, ale pro účely hodnocení se započítávají až v tomto čtvrtletí. Relativně klidnější období tak zažily banky, které změny stihly realizovat v předchozím čtvrtletí (Citibank - od 1.6. a Poštovní spořitelna - od 1.4.). Ale tentokrát nejde jen o změny bankovních poplatků u stávajících produktů. Například GE Money Bank přišla rovnou s novými balíčkovými účty. Navíc v tomto čtvrtletí je nově do hodnocení OVB Vstřícná banka zařazena Fio banka. Jinak toto čtvrtletí bylo ve znamení různých akčních nabídek v oblasti hypoték. Přitom všechny banky pokračovaly ve snižování úroků z hypotečních úvěrů.

Citibank (4, 5.5, 7.5, 4) = 5,25

Banka s vyššími bankovními poplatky zaměřená na majetnější klienty. Oficiálně nabízí jen jeden druh balíčkového účtu Citikonto. Při splnění průměrného zůstatku přes 0,5 mil. Kč se neplatí poplatek za vedení účtu. Na tomto základnímu popisu se nic nezměnilo. Jedna z bank, která změnu bankovních poplatků stihla už ve II. čtvrtletí (od 1. června), takže aktuální čtvrtletí bylo spíše poklidnější. Banka i v tomto čtvrtletí svoji aktivitu zaměřila především na kreditní karty. S novou Citi ČSA kreditní kartou MasterCard World mohou klienti dosáhnout na bonusovou letenku věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií. Banka tím dále rozšiřuje svůj bonusový systém. Sazebník zůstává i nadále přehledný vzhledem k nabídce jednoho druhu účtu. V jednom dokumentu je tak na první pohled zřejmé, za co všechno se platí a co je součástí nabízeného balíčku. Z kalkulátoru poplatků i z Ročenky Scott & Rose vyplývá, že nedošlo k žádným změnám oproti II. čtvrtletí. To samé platí i pro srovnání průměrného bankovního klienta, kde banka skončila stejně jako loni jako nejdražší (při započtení poplatku za vedení účtu 299 Kč, který neplatí klienti, kteří mají průměrný zůstatek nad 500 tisíc Kč). Banka zároveň zaznamenala velký mezinárodní úspěch, když ji časopis Global Finance vyhlásil za „Nejlepší světovou internetovou banku roku 2010“.  

Česká spořitelna (5.5, 7, 5, 4.5) = 5,5

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Struktura poplatků je srozumitelnější a proto zlepšujeme hodnocení o půl bodu. Česká spořitelna pro svoje klienty připravila od 1.9. doslova revoluční poplatkové změny. Došlo k pohybu poplatků u více než 40 položek. Uvedené rozsáhlé změny v poplatcích banka uvedla pod názvem „Sazebník ČS bude jednodušší a přehlednější“. Banka některé poplatky ruší či snižuje, jiné naopak zvyšuje. Obecně zde najdeme tendenci k pomalému zvyšování celkové cenové hladiny služeb a to i přesto, že banka zrušila nejabsurdnější bankovní poplatek. Celkem pochopitelnou změnou je zdražení u operací na přepážce banky. Banka touto poplatkovou politikou chce své klienty přimět k tomu, aby co nejvíce využívali k transakčním službám internetbanking. Stejně srozumitelné, zvláště u ČS, je i zdražení u výběru z bankomatu cizí banky, vzhledem k nejhustší bankomatové síti. Přímo vítanou změnou je zrušení poplatku za položku. Ve spojitosti s hotovostními operacemi to nově znamená, že vklad na vlastní účet u ČS bude zdarma (poplatek zvolen jako nejabsurdnější za rok 2009). Banka také zlevnila zrychlené příkazy zadané přes přímé bankovnictví. I přes toto snížení je poplatek stále dost vysoký (125 Kč). Naopak za negativní změnu můžeme považovat výrazné zdražení u celé řady služeb (vedení účtu, zaslání potvrzení transakce, poplatky spojené s platební kartou apod.). Za příklad poněkud nepochopitelné poplatkové změny lze uvést zdražení relativně nové služby cashback (ze 4 Kč na 6 Kč). K výraznému zdražení dochází i u převzetí platebního příkazu prostřednictvím telefonního bankéře (z 3,5 Kč na 15 Kč), což zřejmě souvisí se změnou strategie, kdy banka chce klienty nasměrovat směrem k internetbankingu. Celkově došlo k více zdražením než zlevněním, proto jsme vzhledem k charakteru poplatkových změn, rating v této části hodnocení snížili ze 7,5 na 7. Jak už bylo napsáno, hlavním motivem změn bylo prý zjednodušení a zpřehlednění sazebníku ČS. První krok banky kolem této změny byl opravdu povedený, kdy banka připravila pro svoje klienty dokument v pdf formátu s přehlednou tabulkou všech poplatkových změn. Jinak sazebník samotný je stále rozčleněn do jednotlivých sekcí (není součástí jednoho dokumentu), což může někomu komplikovat hledání. Nicméně je graficky přehlednější než předchozí verze. Sazebník je navíc nově součástí základní lišty na homepage ČS, takže jej klienti nemohou přehlédnout. Proto hodnocení proti II. čtvrtletí zlepšujeme. Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo. ČS je i nadále spíše dražší bankou, což je méně viditelné u standardního klienta, ale zato zcela evidentní u aktivního klienta. Postavení ČS se oproti roku 2009 nezměnilo ani u nákladů průměrného bankovního klienta. Celkově tedy došlo k dvěma zlepšením a jednomu zhoršení ratingu ČS.  

ČSOB (5.5, 7, 7, 6) = 6,38

Obecně velmi aktivní banka. Banka má sice i nadále řadu kritizovaných poplatků a při pohledu na sazebník má klient pocit, že jsou poplatky spíše vyšší. Na straně druhé nabízí banka zajímavé balíčkové alternativy. Zejména je sympatická snaha přimět klienty k využívání internetbankingu včetně elektronického výpisu z účtu. Když si klient tuto variantu vybere, má balíček ještě o 10 Kč levnější. Poplatkovou strukturu hodnotíme o půl bodu výše. ČSOB změnila svůj sazebník v tomto čtvrtletí a to k 1.8.. Banka většinou přistupovala k poplatkové politice aktivně, tentokrát tolik změn banka nepřipravila. Dokonce ani nevydala, na rozdíl od konkurence, specializovanou tiskovou zprávu o poplatkových změnách. Jinak ČSOB stejně jako ostatní banky pokračovala v krocích na zvýhodnění hypotečních produktů. Banka tak během posledních tří měsíců rozjela tři akce na podporu hypoték s odpuštěným poplatkem za její zpracování. Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv. Grafika přispívá ke srozumitelnosti, na druhé straně nevýhodou může být velké množství různých dodatkových informací a vysvětlujících písmenek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení. Webové stránky banky skončily právě z pohledu přehlednosti na prvním místě v našem novém průzkumu. Také ČSOB nezaznamenala v různých porovnáních (Q Report Scott & Rose i kalkulátor bankovních poplatků) za III. čtvrtletí významný posun, takže hodnocení z II. čtvrtletí zůstává nezměněno. Bez mimořádných změn proti minulému roku skončila banka i v nákladech průměrného bankovního klienta.  

Fio banka (9, 8, 7.5, 9) = 8,38

Nová banka v hodnocení OVB Vstřícná banka. Vedle mBank je Fio nejlevnější bankou na trhu. Navíc poskytuje celou řadu služeb (jako třeba hotovostní operace, podnikatelské účty apod.) a má celkem hustou pobočkou síť, kterou i nadále rozšiřuje. Struktura bankovních poplatků je pro klienty přívětivá. Například možnost bezplatného zasílání plateb v eurech na Slovensko a zpět anebo europlatby za 1 euro (respektive 2 eura) do ostatních zemí, je příjemná pro podnikatelskou veřejnost. Fio byla první finanční instituce v ČR, která nabídla svým klientům základní bankovní služby bez poplatků. Teprve v tomto roce se z družstevní záložny stala banka (Fio úspěšně dokončila integraci bankovních služeb do svého produktového portfolia), což mnoho klientů, kteří kampeličkám nevěří, kvituje s povděkem. Vývoj bankovních poplatků je v zásadě za poslední roky neměnný. Zvláště sympaticky pak působí rozhodnutí banky držet nulové nebo nízké poplatky i v momentě, kdy většina bank poplatky spíše nenápadně zvedá. Fio banka dokonce v tomto duchu vydala před prázdninami tiskovou zprávu a tím se svým klientům vlastně zavázala. Zároveň se tak v zásadě vymezila vůči mBank, která některé poplatky v poslední době zavedla. Sazebník banky patří k těm přehlednějším, kdy všechno najdete v jednom dokumentu, který je přitom jen na pěti stranách. Pro někoho může působit rušivě oceňování poplatků i v jiných měnách než jenom v korunách. V sazebníku také najdeme na relativně malém prostoru množství hvězdiček a pomocných vysvětlení. Fio se ve všech průzkumech umísťuje se svým běžným účtem na druhém místě, hned za mKontem. To je patrné i v kalkulátoru bankovních poplatků nebo v nákladech průměrného bankovního klienta. Ovšem tam, kde jsou součástí průzkumu hotovostní operace, posunuje se Fio pravidelně na místo první.  

GE Money Bank (7, 7, 6, 7.5) = 6,88

Zajímavý balíčkový účet Genius Active byl v tomto čtvrtletí doplněn o další dva balíčkové účty – Genius Optimal a Genius Start. Výše bankovních poplatků se příliš nezměnila, ale znatelně se rozšířila nabídka balíčkových účtů, jejichž struktura může lépe vyhovovat různým typům bankovních klientů. Proto za III. čtvrtletí zvyšujeme o půl bodu hodnocení GE Money Bank. Jedna z nejaktivnějších bank v tomto čtvrtletí. Ovšem jen pokud jde o nabídku produktů, jinak poplatkově příliš změn nezaznamenáváme. Změna sazebníku se uskutečnila k 1.7., ale bez výraznějších poplatkových dopadů – zvýšil se poplatek za vedení běžného účtu, který stejně mnoho lidí u této banky nevyužívá a poplatek za výběr z bankomatu cizí banky. GE Money Bank uvedla ve III. čtvrtletí na trh dva nové podnikatelské balíčky - Genius Business Export/Import 30 (350 Kč/měsíc) a 100 (950 Kč/měsíc). Rozšířila tak portfolio produktů pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby z oblasti zahraničního obchodu. V rámci těchto účtů má klient například nárok na zvýhodněný zahraniční platební styk. Pro fyzické osoby banka přichází s novými konty Genius Optimal (199 Kč/měsíc) a Genius Start (59 Kč/měsíc). Genius Optimal nabízí vedle neomezeného platebního styku také zvýhodnění dalších produktů banky – například pojištění, lepší úroková sazba u hypotečního úvěru či spořicí účet s roční úrokovou sazbou 2,5% (pro zůstatky do 500 tisíc Kč). Genius Start je balíčkový účet pro méně aktivní klienty. Banka také samozřejmě nabídla poplatkové zvýhodnění u hypoték – tentokrát šlo o možnost bez poplatků splatit úvěr mimořádnou splátkou. Pokud jde o přehlednost sazebníku, nedošlo za uplynulé čtvrtletí k zásadním zlepšením. Sazebník, který lze i nadále řadit spíše k těm méně přehledným, byl pouze doplněn o nové druhy kont. Tabulky s konty jsou nelogicky členěny. Bohužel pro banku, vše, co je součástí balíčkových účtů (Active, Optimal, Start, Gold) najde klient až pod tabulkou malým písmem. Není tak zcela zřejmé a na první pohled jednoznačné, co všechno spadá pod jednotlivá konta. I nadále vedle sebe klient najde v sazebníku jak aktuálně nabízená konta, tak i ta, která již v nabídce banky nejsou, což přispívá k jeho nepřehlednosti. V různých přehledech (Q Report Scott & Rose i kalkulátor bankovních poplatků) se postavení banky trochu zhoršilo. To dokládají i výsledky nákladů průměrného bankovního klienta. Proto o půl bodu snižujeme hodnocení za aktuální čtvrtletí. Banka tedy celkově dosáhla stejného výsledku jako v předchozím čtvrtletí.  

Komerční banka (5.5, 6, 8.5, 5) =6,25

Struktura bankovních poplatků jedné z největších tuzemských bank se od posledního hodnocení nezměnila. V posledním roce příjemně překvapila, když loni zrušila poplatek za nadměrný vklad. Naopak nepříjemně letos, kdy od 1. února zavedla poplatku za zjištění zůstatku přes bankomaty. V aktuálním čtvrtletí k žádným strukturálním změnám nedošlo. KB patří mezi ty banky, které připravily poplatkové změny v tomto čtvrtletí, konkrétně od 1.7., dále došlo k aktualizaci sazebníku k 13.8.. Změny se ovšem týkaly spíše firemních účtů. KB v aktuálním čtvrtletí přišla (prý jako první v ČR) se zavedením nové možnosti, díky které si může klient on-line z přímého bankovnictví sjednat schůzku přímo se svým bankovním poradcem. KB i v srpnu pokračovala v podpoře občanů postižených nedávnými povodněmi. Tito klienti mohli bez sankcí předčasně vypovědět termínovaný úvěr, požádat o individuální splátkový kalendář, nebo získat zvýhodněný povodňový úvěr. Od letošních prázdnin odměňuje KB absolventy vysokých škol a vrací jim poplatek za vedení účtu. Tento koncept nazvaný „MojeOdměny“ se má ještě rozšiřovat - k velkým změnám, které jistě ovlivní rating banky v této části hodnocení, se banka chystá od 1.1.2011. Cílem změn je cenově zvýhodnit takové chování klientů, které je pro ně pohodlné a zároveň pro banku nákladově optimální. Co obzvláště kvitujeme, že změny budou postaveny na principu, že to bude právě a jen klient, kdo bude svou vlastní aktivitou ovlivňovat konečnou výši poplatků. To se týká držitelů platebních karet KB a to bez ohledu na jejich typ. Majitel karty získá za každou platbu kartou u obchodníka jeden výběr z bankomatu KB zdarma. Sazebník i nadále patří mezi nejpřehlednější na českém trhu. Lze konstatovat, že by se jedna centrální přehledná tabulka, kde klient najde různé druhy balíčkových účtů a v posledním sloupci pak cenu za službu mimo balíček, mohla stát dobrým základem a inspirací i pro ostatní banky. V Q Reportu Scott & Rose ani u kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo k žádným významným pohybům. To dokládá i téměř totožné umístění banky u průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta.  

mBank (9, 5,5, 8, 10) = 8,13

Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. V aktuálním čtvrtletí došlo k poplatkovým změnám a to k 1.8.2010. Struktura bankovních poplatků se příliš nezměnila, i přes určitou přecitlivělost na bankovní poplatky u této banky, lze většinu zavedených poplatků zařadit mezi typ tzv. regulačních poplatků. Jakkoliv tedy některé změny poplatků mohly být logické, došlo u mBank částečně ke změně základní filozofie. Na druhé straně banka ustoupila tlaku klientů a odložila některé poplatkové změny na pozdější dobu. I nadále je banka z pohledu poplatků nejlevnější bankou u nás. Jak již bylo popsáno výše, ke změnám v poplatkové politice došlo v tomto čtvrtletí k 1.8.. Změny se týkaly omezení výběrů zdarma z bankomatů pomocí dodatkových platebních karet (všechny výběry za 35 Kč). Dále banka limitovala zdarma první tři výběry z bankomatů v ČR a to na základě aktivity klienta, tedy zda-li touto kartou platí u obchodníka (pokud klient kartou měsíčně zaplatil 4 tisíce a výše, poplatky se pro něj nezměnily, ti, kteří utratili méně než 2 tisíce, platí nově i za první tři výběry 9 Kč, útrata mezi 2 a 3 tisíci znamená jeden výběr zdarma a útrata mezi 3 a 4 tisíci první dva výběry zdarma). mBank podobně limitovala výběry zdarma z bankomatu v zahraničí a to výběrem částky, která je ekvivalentem 2 500 Kč a výše. Tento výběr je i nadále zdarma, kdo vybere méně, zaplatí nově 35 Kč. Banka také omezila počet bezplatných příkazů k úhradě na 10. Nicméně právě tento poplatek se i na základě reakcí klientů odsunul o dva měsíce. Banka vyhlásila 2 měsíční přechodné období, které měli klienti využít k tomu, aby si nastavili trvalé příkazy, inkasa či SIPO, které bude banka i nadále poskytovat zdarma. I přesto jsme o půl bodu snížili hodnocení za toto čtvrtletí. Sazebník se ve III. čtvrtletí nezměnil a zůstal tak vzhledem k omezenému množství služeb přehledný. U sazebníku mBank jsou ovšem další dvě věci sympatické. Zaprvé, že je sazebník snadno k nalezení hned na homepage webových stránek banky. Zadruhé, že banka má na stejném místě lehce dostupné všechny předchozí varianty sazebníku. Každý klient si tak může porovnat, jak se cena bankovních služeb vyvíjela v čase. Ani Q Report Scott & Rose, kalkulátor bankovních poplatků či průzkum nákladů průměrného bankovního klienta nezaznamenaly žádnou změnu. mBank je stále nejlevnější bankou, pokud klient nepotřebuje služby, které tato banka neposkytuje. mBank také během letních prázdnin zaznamenala jeden úspěch - časopis Global Finance ji ocenil jako nejlepší internetovou banku v České republice za rok 2010.  

LBBW Bank (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75

Sympatická banka, která je v poslední době méně vidět. Výše bankovních poplatků ani jejich struktura se nezměnila. I přes svoje sympatické vystupování je zajímavé, že LBBW je jednou z mála bank, kde ještě zaplatíte poplatek za příchozí platbu z cizí banky (2 Kč), přitom ale vklad na účet je zdarma. Jak již bylo uvedeno minule, LBBW je jedinou bankou, která ani ve II. ani v aktuálním III. čtvrtletí nezměnila svoji poplatkovou politiku. Nicméně na svých stránkách 1.9. oznámila, že od 1.11.2010 vstoupí v platnost „aktualizované standardní sazebníky odměn a poplatků“. Změny se budou týkat jak osobního bankovnictví, tak i podnikatelských a firemních účtů. Jaké to budou změny, zatím banka neuvádí, takže si to klient musí v této chvíli najít sám prostým srovnáním aktuálně platného sazebníku s tím, který bude platit od 1. listopadu. K těmto změnám se vrátíme v posledním letošním čtvrtletí. A stejně jako v minulém čtvrtletí přišla banka s nabídkou garantované úrokové sazby u hypoték 3,99 % (do 70 % zajištění ceny nemovitostí). Sazebník nedoznal žádných změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice na první pohled zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je poněkud graficky nepřehledné a nevýrazné. Ani Q Report Scott & Rose ani kalkulátor bankovních poplatků nezaznamenal posun LBBW v aktuálním čtvrtletí. Naopak u průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta se banka se svým IQ kontem dostala na 3. místo (z loňské 6. pozice). Obě konta – tedy IQ konto a 5 za 50 se v rámci různých srovnání pohybují dlouhodobě na předních pozicích.  

Poštovní spořitelna (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5

Jedna z bank, která v poslední době přišla s celkem razantními změnami, dalo by se říci, že přímo strukturálními. Sazebník stihla banka změnit už ve II. čtvrtletí. Nicméně vliv na různá porovnání a průzkumy mají tyto změny s určitým zpožděním. Zejména konta Osobní účet Zadarmo a Era zásadním způsobem promluvila do pořadí. Poštovní spořitelna je v poslední době opravdu hodně vidět. Jak již bylo napsáno v minulém čtvrtletí, od 1. dubna přišla banka s novým produktem – Osobním účtem. Všechny dosavadní účty programy (Plus, Klasik, Junior, Senior a Handicap) zanikly a byly automaticky převedeny na nový produkt. Nový účet Era zaznamenal u klientů celkem úspěch. Banka také přišla s novinkou pro klienty, kteří chtějí svůj účet ovládat jen přes internet - Osobní účet Zadarmo. Z neznámých důvodů ovšem toto konto banka vůbec nepropaguje a v sazebníku jej najdete až v kapitole „T“. Poštovní spořitelna rozšířila funkčnosti své Splátkové karty. Od 1. července může každý majitel splátkové karty vybírat hotovost a platit za služby na poštách. Držitelé těchto karet tak budou mít k dispozici kromě 700 bankomatů také síť 3300 poboček České pošty. Dále od 1. září mohou klienti Poštovní spořitelny využít jako malou půjčku vylepšenou Era splátkovou kartu. Nabídka možných limitů se zjednodušila (nově dosahuje až 30 tisíc Kč) stejně, jako poplatky za její využívání. A podobně jako ostatní banky připravila Poštovní spořitelna další zvýhodnění hypotečních úvěrů. Zájemci o úvěr mohli díky snížení sazeb a kombinací slev dosáhnout minimální úrokové sazby 4,39 procent a u vybraných hypoték bylo až do 31. srpna navíc zpracování zdarma. Poštovní spořitelna dále zrušila poplatky za poskytnutí a vedení spotřebitelských úvěrů. Podání žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru stálo 50 Kč, poskytnutí úvěru 1% z požadované částky úvěru, min. 300 Kč, max. 3 500 Kč a správa a vedení úvěru 50 Kč měsíčně. Nyní je vše zdarma. Naopak změna smlouvy o spotřebitelském úvěru na žádost klienta vzrostla z 200 Kč na 400 Kč. Sazebník PS patřil k těm méně přehledným. Banka ho postupně zpřehledňuje, klient jej může najít v jednom souboru. I přesto je sazebník stále příliš dlouhý. Mimochodem komplikovaný sazebník stále patří mezi nejčastější výtky klientů PS. Jak už bylo uvedeno výše, některé úpravy sazebníku jsou těžko pochopitelné - Osobní účet zadarmo je až na samotném konci sazebníku mezi kapitolami USD konta a Hotovostní transakce ve finančních centrech. V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům, zato v kalkulátoru bankovních poplatků se v první desítce nejlevnějších kont již stabilně objevuje jak Osobní účet Zadarmo (na 4. místě), tak Osobní účet Era (7. místo). Velký skok ovšem vidíme v meziročním průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta a to zejména v internetové verzi. Tam se PS se svým Osobním účtem Zadarmo posunula z loňského 5. místa na letošní dělené 2. místo. Proto mírně zvyšujeme hodnocení o půl bodu.  

Raiffeisenbank (7.5, 7.5, 7, 7.5) = 7,38

Raiffeisenbank je i nadále určitým průkopníkem v poplatkové politice. Změny z poslední doby ještě více zvýraznily strategii této banky, která se jednoznačně zaměřuje na klienty, kteří si posílají na svůj účet pravidelnou platbu. Zdražením základního účtu (z 35 Kč respektive 50 Kč na 55 Kč respektive 70 Kč) se tento trend ještě více prohloubil. Ten, kdo kritéria splní, má účet, který na trhu patří k levnějším, kdo kritéria nesplní, pěkně se prohne. I nadále se banka zaměřuje především na svoji vlajkovou loď - eKonto. Poplatkovou strukturu tak hodnotíme o půl bodu výše. Nový sazebník začal platit od 7.7. a vedle ČS jde o největší počet poplatkových změn. Změny jdou oběma směry. Banka na jedné straně sice zruší nejabsurdnější či absurdní bankovní poplatky (za vklad na přepážce na vlastní účet, za předčasně splacenou půjčku), na straně druhé překvapivě zdražuje poplatky, které souvisejí s ovládáním účtu přes internet. Klienty nemile překvapí zejména zdražení transakcí z 3 Kč na 4 Kč, naopak zdražení platebních příkazů na pobočce, kde se poplatek zvedl také o korunu (z 33 Kč na 34 Kč) má svoji logiku. I přes zrušení absurdních poplatků snižujeme o půl bodu hodnocení právě kvůli zdražování operací, které si klient ovládá sám přes internetbanking, což je u této banky zvlášť preferovaný kanál. Banka jinak dále pokračuje v oblasti pomoci potřebným a navazuje tak na minulé dobrovolnické dny, v rámci kterých zaměstnanci banky pomáhají postiženým a znevýhodněným občanům. Nový sazebník platný od 7. července doznal také mnoho grafických změn. Je přehlednější a klienti by se v něm mohli lépe orientovat. Toho je dosaženo zejména jednoznačným rozdělením tabulek na eKonto a ostatní konta. Nejen, že tak klient na první pohled pozná, kolik ho bude jaká služba stát, ale především banka vyslyšela nářky klientů ve vztahu k preferovanému eKontu. Nyní je zjevné, co všechno pod toto konto spadá a kolik vlastně klient jeho používáním ušetří. Banka také vydala sazebník v písemné podobě zaměřený právě jen na eKonto. Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá velmi zajímavá věc. Zatímco u standardního klienta došlo k 22% nárůstu (z 2 151 Kč na 2 631 Kč), u aktivního klienta pak k velmi výraznému více než 47% poklesu (z 5 687 Kč na 2 981 Kč). Podobné pohyby můžeme zaznamenat i u kalkulátoru bankovních poplatků. Souvisí to zřejmě právě s rozdílem mezi běžným účtem, kde klient nesplní podmínky programů (Extra, Premium) a má vše zpoplatněno, a eKontem, kde při splnění podmínek má výrazné slevy.  

UniCredit Bank (6.5, 6.5, 7, 6.5) = 6,63

Banka, která je v poslední době aktivní. Nové Konto Praktik (89 Kč / měsíc) se v různých srovnáních umísťuje velmi slušně a dobře doplňuje Konto Pohoda (64 Kč / měsíc) a Konto Mozaika (119 Kč / měsíc). Banka také jako první přišla se znatelným snížením úrokové sazby u hypoték svojí nabídkou Převratné hypotéky. Za dlouhodobé změny zvyšujeme hodnocení o půl bodu. UniCredit Bank změnila svůj sazebník k 7.7.. Úpravy sazebníku se týkaly především jeho srozumitelnosti. Ke zdražení poplatků banka nepřistoupila, naopak za stávajících podmínek se rozšířily položky u balíčkových účtů. Nově banka do sazebníku zavedla cashback a možnost neomezeného výběru z nabízených platebních karet v případě kont Mozaika, Komplet a Exklusive. Klienti těchto kont mohou rovněž bezplatně získat jednu z nejatraktivnějších cobrandovaných karet v ČR - Visa AXA nebo Visa Electron AXA. Banka v tomto čtvrtletí znovu snížila úrokovou sazbu u své Převratné hypotéky (na 3%). UniCredit Bank nezůstala pozadu ani v pomoci obcím postiženým povodněmi. Částku půl milionu korun zaslala na povodňové konto severočeského města Chrastava. Sazebník zůstává i nadále přehledný. UniCredit Bank sice nemá jednu hlavní tabulku s výčtem všech druhů kont a nabízených služeb, i přesto přehledně uvádí pod jednotlivými balíčkovými účty všechny služby, které jsou jejich součástí. Ostatní služby, které klient pod balíčky nenajde, jsou již za normální cenu dále v sazebníku. Klienti zajisté také ocení velmi podrobný obsah sazebníku, což usnadní orientaci. V různých průzkumech se UniCredit Bank posunula nahoru, což jsme ocenili významným posunem hodnocení o jeden bod. Tohoto výrazného zlepšení dosáhla banka především díky Kontu Praktik a rozšířením služeb u ostatních kont. Je to patrné jak v kalkulátoru bankovních poplatků, kde se do první patnáctky nejlevnějších kont poprvé dostaly účty Praktik a Mozaika, tak i v průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta, kde se díky kontu Praktik posunula UniCredit Bank o jedno místo. Dokládá to i Q Report Scott & Rose, kde u standardního klienta došlo k 8% snížení nákladů (z 1 944 Kč na 1 784 Kč).  

Volksbank CZ (7, 8, 7, 7.5) =7,38

Banka s vlídnou poplatkovou politikou, která ale v poslední době není příliš vidět. A tak banka víceméně žije z poplatkových změn, které provedla v posledním roce, kdy zrušila nejabsurdnější bankovní poplatky (vklad na účet, příchozí platba, zvýšení limitu pro nadměrný vklad). Jak už bylo uvedeno výše, Volksbank patří mezi banky, které byly vidět nejméně ze všech hodnocených. V průběhu III. čtvrtletí přišla banka v zásadě s jediným opatřením, které mělo finanční vliv na klienty - od července Volksbank změnila podmínky pro získání Holiday karty. Klienti si o její vydání mohou zažádat v průběhu celého roku a získají ji za symbolickou jednu korunu měsíčně. Volksbank tak zatím nenavázala na loňské výrazné změny v sazebníku, které mohly jejich klienty potěšit. Pokud tento trend bude pokračovat i v dalším čtvrtletí, pravděpodobně snížíme hodnocení o půl bodu. Sazebník banky jinak nedoznal změn, takže Volksbank i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, takže klient má přehled, kde má co hledat. Sazebník banky je tak postaven na zcela jiném principu než KB, kde je vše v jedné tabulce. Relativní nevýhodou takto děleného sazebníku pak je, že klient musí mezi jednotlivými službami a produkty překlikávat. Na druhé straně je sazebník intuitivní a lehce srozumitelný. Z různých průzkumů vyplývá, že se postavení Volksbank trochu zhoršilo. Q Report Scott & Rose u aktivních klientů již druhé čtvrtletí po sobě rostou náklady (aktuálně z 4 626 Kč na 4 676 Kč). K podobnému pohybu došlo i u kalkulátoru bankovních poplatků. To ovšem může být také dáno poplatkovými změnami u ostatních bank, jejichž konta to posunulo výše. Zhoršení pozice zaznamenala banka i při průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta, kdy se propadla o několik příček. Proto snižujeme hodnocení o půl bodu.  


Bankovní poplatky - III. čtvrtletí 2010

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

1980288560

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 70 000

70000


ČÍSLO TÝDNE - 70 000 právě tolik živnostníků se přihlásilo do poloviny ledna k platbě paušální daně, která činí 5469 korun. Je to méně než původně odhadovalo ministerstvo financí, ale naopak více než se mohlo ještě na začátku roku zdát, po schválení daňového balíčku. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více