Banky lákají na stavební spoření


28. 11. 2008  02:31     Helena Danielová     komentáře (2)

Ze statistik je známé, že většina lidí u nás spoří především formou stavebního spoření, které je pro ně výhodné. A to i nezletilí, za které spoří rodiče.

Ze statistik je známé, že většina lidí u nás spoří především formou stavebního spoření, které je pro ně výhodné. A to i nezletilí, za které spoří rodiče. Většina spotřebitelů si ze spoření už i zakoupila byt, či zrekonstruovala své bydlení a do konce prosince je právě čas splatit dohodnutou částku, pokud něco dlužíte, chcete-li připsat státní podporu.

Založit stavební spoření může fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která má rovněž přidělené i rodné číslo příslušným orgánem ČR nebo právnická osoba se sídlem na území ČR a identifikačním číslem organizace (IČO), taktéž přiděleným příslušným orgánem ČR. Za fyzickou osobu, která ještě nedovršila 18 let, nebo osobu zbavenou částečně (případně úplné) způsobilosti k právním úkonům, uzavírají smlouvu její zákonní zástupci. Za právnickou osobu, pokud právní předpis nestanoví jinak, uzavírají smlouvu osoby k tomu oprávněné.

Samotné stavební spoření tedy vzniká uzavřením písemné smlouvy mezi účastníkem a danou stavební spořitelnou. Doba stavebního spoření začíná dnem, kdy byla uzavřena smlouva. Končí výpovědí, splacením poskytnutého úvěru ze stavebního spoření, vyplacením zůstatku na účtu klienta, zánikem právnické osoby, dále i úmrtím klienta (fyzické osoby), pokud zákon nestanoví jinak, nebo soudním rozhodnutím, jehož předmětem je smlouva; také písemnou dohodou mezi účastníkem a spořitelnou a dalších skutečností vyplývajících z právních předpisů.

Při uzavření smlouvy o stavebním spoření by měl klient zaplatit 1% z cílové částky (př. při cílové částce Kč 200 000,- to bude poplatek za sepsání smlouvy 2000, tj. 1 %). Poté je smlouva uzavřena a klient může vkládat pravidelně měsíčně určenou částku. Účastníkovi však nevzniká povinnost spořit pravidelně každý měsíc, protože peníze lze převézt na účet stavební spořitelny kdykoliv během celého roku a po různě vysokých částkách tak, aby byly připsány do 31. prosince kalendářního roku (při platbě poštovní poukázkou na poště musí být tedy razítko nejpozději 31. prosince daného roku).
Klient však nesmí zapomenout na to, že pokud tak neudělá, nepřipíše se mu ke konci kalendářního roku státní podpora. Zde je nutné upozornit i na to, že výše státní podpory je závislá na výši naspořené částky za daný rok. Tudíž se klienti pak dost často diví, že jim nebyla poskytnuta státní podpora, kterou očekávali, protože v případě méně naspořených peněz je i menší státní podpora. Státní podpora je vázaná i na splnění doby trvání smlouvy uzavřené od 1. 1. 2004 a ta činí 6 let. Takže pokud klient vypoví, či zruší smlouvu o stavebním spoření dříve, nebude mu přiznána ani za dobu, kterou spořil.

Co se týče minimálních měsíčních vkladů u nových smluv na stavební spoření, státní příspěvek je 15 % z roční naspořené částky a pokud klient chce získat státní podporu Kč 3000,-(nejvíce), musí dosáhnout ročního vkladu Kč 20 000. Z toho vyplývá, že měsíční vklad činí cca Kč 1667.  Samozřejmě si klient může zvolit menší měsíční vklad, musí však počítat s tím, že příspěvek od státu bude také menší.

 

Výhody stavebního spoření:

-    úročení z vkladů až 2% ročně
-    vklady jsou ze zákona pojištěny až do výše 50  000 eur
-    státní podpora až Kč 3 000/ročně
-    zisky se nedaní
-    možnost čerpat překlenovací úvěr
-    možnost uzavřít více smluv o stavebním spoření
-    stavební spoření lze uzavřít i dětem, od nultého věku

Nevýhody stavebního spoření:

-    státní podpora až po 6 letech (u smluv od 1. 1. 2004)
-    běžný úvěr nejdříve za 2 roky
-    řádný úvěr ze stavebního spoření je vázán na naspoření 40 % z cílové částky
-    poplatky za vedení účtu

Pokud klient nečerpá stavební spoření formou úvěru, může své úspory použít nejen na bydlení! Nyní pár informací ke změnám podmínek u smluv stavebního spoření od 1. 1. 2004:
V roce 2003 došlo ke změně zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření s platností od ledna 2004. Změna se dotkla především výše státní podpory, délky spoření a možnosti rozložit si čerpání státní podpory na více smluv.

Takže prakticky to znamená, že pětiletá doba spoření se zvýšila z 5 na 6 let, státní podpora z Kč 4500 (tj. 25 % z ročně naspořené částky) se snížila na Kč 3.000 (tj. 15 % z ročně naspořené částky) a ročně naspořená částka pro maximální výši státní podpory se zvýšila z Kč 18 000 na Kč 20 000. V letošním roce končí pětiletá vázací lhůta klientům, kteří uzavřeli stavební spoření do 31. 12. 2003, s nímž se vážou výhodnější podmínky.

Protože se stavební spoření uzavírá na dobu neurčitou, klient tak může nadále využívat všech výhod, které mu starší smlouva poskytuje. Jediné, co může tuto smlouvu omezit, je naspoření cílové částky. Pokud však klient smlouvu o stavebním spoření uzavřel na vyšší cílovou částku, stále má velký prostor v pokračování své stávající smlouvy. Z toho vyplývá, že ukončit staré stavební spoření nemusí být dobré řešení!

Smlouvy o úvěr ze stavebního spoření, pokud to umožňuje výše cílové částky, mají výhodné podmínky pro schválení úvěru ze stavebního spoření (tzn. klient  nemusí dokládat příjem). Pokud chce klient navýšit cílovou částku, např. na koupi bytu, může tento úvěr řešit formou překlenovacího úvěru do výše 40 % naspořených prostředků za výhodnějších úrokových sazeb (klient známý pro stavební spořitelnu). Dále se tento úvěr řeší za podmínek úvěru ze stavebního spoření.

Vlivem světové finanční krize vůči které ani Česká republika nezůstala imunní, jsou zatím stavební spořitelny nejlepší v poskytování úvěrů z důvodu nízkých úrokových sazeb, protože všechny banky v ČR zvyšovaly úrokové sazby a stavební spoření je dosud jedním z nejlepších možných způsobů financování účelových úvěrů.Banky lákají na stavební spoření

Diskutovat (2)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

38272520816

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

104


ČÍSLO TÝDNE 104 - právě tolik miliard vytvořily banky čistý zisk v roce 2022. Jedná se o rekordní výsledek po hladových letech v době koronavirové krize.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,4110
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,0270
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,2970
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 28,0670
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,2395
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2750
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9121
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více