Bedřich Danda, náměstek MPO:
Živnostníci jsou na bankovní poplatky citlivější než občané


18. 09. 2010  16:03     Mirodlav Zeman     komentáře (0)

Člen odborné poroty OVB Vstřícná banka Bedřich Danda byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu. V této souvislosti jsme se pana náměstka a současně předsedy sdružení podnikatelů a živnostníků zeptali mimo jiné na bankovní poplatky, situaci živnostníků v tomto roce a jeho plány do budoucna.

BP.com: Jaké budou priority ve Vaší nové funkci? Na co se chcete zaměřit a jaké cíle byste chtěl splnit do konce Vašeho funkčního období? Zásadně se chci přičinit o snížení byrokratické zátěže podnikatelů. Mnoho se o tom mluvilo a jistě se i udělalo, ale myslím si, že stále je zde prostor pro další odbourávání. I proto jsem se rozhodl zřídit při mé sekci expertní skupinu z podnikatelů, kteří budou dodávat podněty, na které podnikatel v denním životě naráží. Já potom nechám ty nejkvalitnější návrhy zpracovat našimi úředníky a v nejbližší době je realizovat v legislativě a následně i v praxi.   BP.com: Jak vidíte aktuálně v současné době situaci živnostníků a malých podnikatelů v ČR? Je jejich situace oproti minulému roku lepší, horší nebo stále stejná? A co nejvíce dle Vašeho názoru, nebo dle Vašich poznatků živnostníky nejvíce trápí a ztrpčuje jim život? Situace je jistě zcela stejná jako v roce 2009. Musíme si uvědomit, že teprve dnes pociťujeme ty tvrdé dopady finanční krize, která má jistě svoji dlouhou setrvačnost. A co živnostníkům ztrpčuje život? Jistě je to úbytek zakázek, za což žádná vláda nemůže a dále dostatek vlastního kapitálu pro přežití na dobu 2-3 let období krize. Jsem mírný optimista, že se situace obecně zlepší, ale nikdy to již nebude jako před krizí, v roce 2007-2008.   BP.com: Jak se aktuálně vyvíjí vztah bank k malým podnikatelům a živnostníkům? Jsou banky v poskytování úvěrů a vůbec v přístupu k živnostníkům vstřícnější? Stále stejná píseň. Banky mají jistě dost peněz, ale jejich „tabulky“ nedovolují tyto peníze půjčovat, protože jim v tabulkách vychází malá bonita nebo dokonce žádná...   BP.com: Myslíte si, že ohlášené zvýšení poplatků mnoha bankami na konci prázdnin a v září letošního roku postihne negativně i živnostníky? A jsou živnostníci na výši bankovních poplatků stejně citliví jako běžní klienti, nebo jsou tam zřejmé nějaké rozdíly? Určitě postihne a to nás všechny. Živnostníci jsou podle mého názoru ještě citlivější než občané, protože vidí, že banky mají vysoké zisky 7-8 mld., které odvádějí svým zahraničním matkám, a zcela určitě na to živnostník svými poplatky přispívá. Zaregistroval jsem, že poplatky činí až 30% výnosu. Co k tomu dodat…   BP.com: Máte už připravená nějaká opatření nebo nápady, jak výrazně zmenšit zbytečnou administrativu živnostníkům, ale i dalším podnikatelům?

Ano, máme již plán, který jsem dnes dostal, ale publikovat ho nechci, protože celou problematiku máme tzv. v procesu a nechtěl bych „plašit“. Určitě se brzy dozvíte více.Bedřich Danda, náměstek MPO: Živnostníci jsou na bankovní poplatky citlivější než občané

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20347555255

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více