Bedřich Danda, náměstek MPO:
Živnostníci jsou na bankovní poplatky citlivější než občané


18. 09. 2010  16:03     Mirodlav Zeman     komentáře (0)

Člen odborné poroty OVB Vstřícná banka Bedřich Danda byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu. V této souvislosti jsme se pana náměstka a současně předsedy sdružení podnikatelů a živnostníků zeptali mimo jiné na bankovní poplatky, situaci živnostníků v tomto roce a jeho plány do budoucna.

BP.com: Jaké budou priority ve Vaší nové funkci? Na co se chcete zaměřit a jaké cíle byste chtěl splnit do konce Vašeho funkčního období? Zásadně se chci přičinit o snížení byrokratické zátěže podnikatelů. Mnoho se o tom mluvilo a jistě se i udělalo, ale myslím si, že stále je zde prostor pro další odbourávání. I proto jsem se rozhodl zřídit při mé sekci expertní skupinu z podnikatelů, kteří budou dodávat podněty, na které podnikatel v denním životě naráží. Já potom nechám ty nejkvalitnější návrhy zpracovat našimi úředníky a v nejbližší době je realizovat v legislativě a následně i v praxi.   BP.com: Jak vidíte aktuálně v současné době situaci živnostníků a malých podnikatelů v ČR? Je jejich situace oproti minulému roku lepší, horší nebo stále stejná? A co nejvíce dle Vašeho názoru, nebo dle Vašich poznatků živnostníky nejvíce trápí a ztrpčuje jim život? Situace je jistě zcela stejná jako v roce 2009. Musíme si uvědomit, že teprve dnes pociťujeme ty tvrdé dopady finanční krize, která má jistě svoji dlouhou setrvačnost. A co živnostníkům ztrpčuje život? Jistě je to úbytek zakázek, za což žádná vláda nemůže a dále dostatek vlastního kapitálu pro přežití na dobu 2-3 let období krize. Jsem mírný optimista, že se situace obecně zlepší, ale nikdy to již nebude jako před krizí, v roce 2007-2008.   BP.com: Jak se aktuálně vyvíjí vztah bank k malým podnikatelům a živnostníkům? Jsou banky v poskytování úvěrů a vůbec v přístupu k živnostníkům vstřícnější? Stále stejná píseň. Banky mají jistě dost peněz, ale jejich „tabulky“ nedovolují tyto peníze půjčovat, protože jim v tabulkách vychází malá bonita nebo dokonce žádná...   BP.com: Myslíte si, že ohlášené zvýšení poplatků mnoha bankami na konci prázdnin a v září letošního roku postihne negativně i živnostníky? A jsou živnostníci na výši bankovních poplatků stejně citliví jako běžní klienti, nebo jsou tam zřejmé nějaké rozdíly? Určitě postihne a to nás všechny. Živnostníci jsou podle mého názoru ještě citlivější než občané, protože vidí, že banky mají vysoké zisky 7-8 mld., které odvádějí svým zahraničním matkám, a zcela určitě na to živnostník svými poplatky přispívá. Zaregistroval jsem, že poplatky činí až 30% výnosu. Co k tomu dodat…   BP.com: Máte už připravená nějaká opatření nebo nápady, jak výrazně zmenšit zbytečnou administrativu živnostníkům, ale i dalším podnikatelům?

Ano, máme již plán, který jsem dnes dostal, ale publikovat ho nechci, protože celou problematiku máme tzv. v procesu a nechtěl bych „plašit“. Určitě se brzy dozvíte více.Bedřich Danda, náměstek MPO: Živnostníci jsou na bankovní poplatky citlivější než občané

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

2050905179

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 70 000

70000


ČÍSLO TÝDNE - 70 000 právě tolik živnostníků se přihlásilo do poloviny ledna k platbě paušální daně, která činí 5469 korun. Je to méně než původně odhadovalo ministerstvo financí, ale naopak více než se mohlo ještě na začátku roku zdát, po schválení daňového balíčku. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více