Češi se stále častěji odpojují od tepláren, vadí jim neúměrné zdražování


25. 11. 2019  03:25     Tisková zpráva     komentáře (0)

Většina tepláren, které zásobují nejen koncové spotřebitele, ale také bytové domy, nemocnice nebo například školky, každoročně zdražuje a jinak tomu nemá být ani v následujícím roce. Topná sezona sotva začala a opět se hovoří o zvyšování cen.

Češi se stále častěji odpojují od tepláren, vadí jim neúměrné zdražování
V důsledku toho volí řada odběratelů raději lokální vytápění, tedy pořízení vlastního kotle, mnohdy bez ohledu na dodatečné náklady s tím spojené.

Mezi hlavní důvody zdražování patří růst cen emisních povolenek, paliv, vyšší sazba daně za teplo, ale také mírné zimy. Nejsme však výjimkou, stejný systém zásobování teplem a teplou vodou mají i naši sousedé v Německu. S jedním podstatným rozdílem – za 1 GJ tepla zaplatí, v průměru, o 100 Kč méně a míra odpojování od centrálního zásobování teplem (CZT) je výrazně nižší.

Hlavními důvody odpojování z CZT jsou nejen příliš vysoké ceny tepla, ale mnohdy také nespokojenost s dodavatelem a jeho službami,“ řekl Jan Eisenreich ze Sdružení českých, moravských a slezských SVJ (ČMSSVJ). Kvůli absenci přísnější regulace a jejího efektivnějšího vynucování bývá, navíc, cena tepla mnohdy neúměrná a příliš vysoká. Trendem se tak stále častěji stává lokální vytápění. 

Teplárny argumentují zdražováním emisních povolenek a skutečností, že jim přidělené množství nestačí. Povolenky jsou tak nuceny dokupovat a tím zvyšují své náklady, které se logicky promítají do cen tepla. Realita je však taková, že teplárny povolenky nezřídka kdy přeprodávají. Podle platné vyhlášky Energetického regulačního úřadu si, navíc, mohou dát část jejich ceny do nákladů.

Svůj podíl na zdražování má paradoxně také teplé počasí. To je, do jisté míry, zapříčiněno nadměrnou produkcí CO2 do ovzduší. Lidé sice uspoří peníze za vytápění, ale teplárny kvůli tomu přicházejí o nemalé zisky. Proto tento ušlý zisk teplárny zpětně promítají do svých cen. Vyrábět pro více odběratelů je, z hlediska nákladů, vždy výhodnější.

Možným řešením jsou investice do modernizace vybavení. Na růst cen mají totiž vliv i zastaralé zdroje a rozvodné sítě, díky kterým rostou nejen náklady na výrobu, ale současně i negativní vliv na životní prostředí.

„Cena tepla by měla být určována především trhem – jak tomu je například v Německu. Pokud je i přesto potřeba regulace, tak musí být správně nastavená. Zároveň je ale nutné přecházet z uhlí na plyn, aby se zamezilo strmému nárůstu ceny způsobenému povolenkami,“ vysvětlil Jan Ondřich, odborník na oblast energetiky.

Centrální zásobování teplem je, oproti domácí kotelně, výhodnější. Přesto si za ně výrazně připlatíme. Spotřebitelé totiž snadno podlehnou marketingovému tlaku dodavatelů kotlů a příslibu nemalé, až 50% úspory a upřednostní odpojení od centrální sítě a pořízení vlastního kotle. Instalaci topného zařízení ale provází řada problémů, od vyřízení stavebního povolení, přes nemalé náklady na kotel a jeho instalaci. Provozovatel, nejčastěji předseda SVJ, za něj navíc přebírá plnou odpovědnost. Musí dohlížet na jeho pravidelný servis, revize nebo např. platby za jističe.

Komplikace provází také samotná kotlíková dotace, bez které by nové zařízení přišlo spotřebitele na desetitisíce korun. Jedná se o náročný a zdlouhavý administrativní proces, který běžně vyžaduje výměnu topení, izolací dveří nebo dveří samotných. Navíc aktuálně probíhá její poslední kolo a zatím není známo, kdy, resp. zda bude možno o dotaci znovu požádat.

Na druhou stranu, výroba tepla v lokální kotelně nepodléhá (do výkonu 5 MW) ekologické dani ani nutnosti pořizovat emisní povolenky. Teplárny ale pak díky odlivu zákazníků zdražují ještě více.Češi se stále častěji odpojují od tepláren, vadí jim neúměrné zdražování

Diskutovat (0)