6. díl:
Na co si musí dát Filip při splácení úvěrů pozor


26. 11. 2019  00:23     ČSOB     komentáře (0)

POZNÁVÁME BANKOVNÍ SLUŽBY S FILIPEM: Jsou zásady, které musí Filip dodržovat, aby se nedostal do dluhové spirály a do exekucí.

6. díl: Na co si musí dát Filip při splácení úvěrů pozor
SNAŽME SE VYHNOUT

Dluhová spirála – splácení dluhu novým dluhem. Nebo neznalost smluvních podmínek, ve kterých mohou být velmi přísné sankce v případě opomenutí nebo vynechání splátek. Výsledkem je násobně vyšší dluh v porovnání s původní půjčovanou sumou.

Zesplatnění úvěru – v případě, že je dlužník v prodlení se splácením svých závazků, „tak“ věřitel může prohlásit závazek za splatný a pro dlužníka to znamená, že musí vrátit zbytek úvěru najednou a přichází o výhodu splátek. Pokud dlužník ovšem komunikuje s věřitelem, tak vše nemusí být ještě ztraceno a může dojít k dohodě na postupném umoření dluhu.

Insolvence – stav, kdy se dlužník ocitne v platební neschopnosti. Jde o neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. V insolvenčním řízení je dlužníkovi ustanoven insolvenční správce, jehož úkolem je v rámci možností dlužníkova majetku a příjmů jeho insolvenci vyřešit - zpravidla tedy dojde k rozprodeji majetku a úhradě dluhů zajištěných věřitelů a podle výše výtěžku i poměrné úhradě dluhů nezajištěných věřitelů. Pokud si dlužník už neví rady s dluhy, účinnou a legální cestou je vyhlásit osobní bankrot – oddluží se splátkovým kalendářem. Podmínkou je, že musí mít práci a musí být schopen do pěti let splatit alespoň třicet procent dlužné částky.

Exekuce – státem povolený a upravený způsob vymáhání dluhů soudním exekutorem. Exekutor je prodlouženou rukou státu, je úřední osobou, která je pověřena vymáháním dluhů namísto soudce a jeho úkony se považují za úkony soudu. Exekutor má právo vstupu do obydlí pouze na základě soudního pověření.

Webový portál mapa exekucí uvádí, že 863 000 obyvatel České republiky bylo v roce 2017 v exekuci, přitom 13 procent z nich jsou mladí lidé ve věku 18 až 29 let a podstatná část z nich ani neví, proč v exekuci skončili.6. díl: Na co si musí dát Filip při splácení úvěrů pozor

Diskutovat (0)