Banky poskytují úvěry i na vypořádání mezi sourozenci. Jak to funguje - I. část


02. 05. 2016  00:32     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Vypořádání mezi sourozenci je v poslední době velmi častá finanční transakce. V souvislosti s darováním majetku rodičů na jednoho ze sourozenců se vyskytla potřeba odškodnit i druhého sourozence, který nic nedostal. Věc se stala zajimavou i pro banky, které připravili příslušné produkty. ČTĚTE DÁLE!

Banky poskytují úvěry i na vypořádání mezi sourozenci. Jak to funguje - I. část
Jedná se totiž o objem stovek milionů korun, které pokrývají částky vypořádání mezi sourozenci. Velká část těchto lidí pak nemá připravené milionové a statisícové prostředky na úhradu svým sourozencům, proto i tito lidé žádají o úvěr pro tento účel. Jedná se v podstatě o nepřímé pořízení nemovitosti. Úvěr je sice poskytnut v souvislosti s darem, ale částka nesměřuje k dárcům, ale ke třetí osobě, která nemovitost nevlastnila, neprodávala a má na ní v podstatě jen hypotetický nárok do budoucna.

Je přitom jasné, že peníze k dárcům směřovat ani nemohou, protože v takové chvíli už by se nejednalo o dar, ale klasickou kupní smlouvu, byť by byla nazvána jako smlouva darovací. Dokumenty se totiž v našem právním řádu posuzují podle obsahu, nikoliv podle označení. Částku tak získá přímo sourozenec, který se zřekne svých budoucích nároků na dědický podíl související s darovanou věcí. 

Banka i v tomto případě požaduje zástavu nemovitostí, k čemuž slouží právě darovaná nemovitost, která je ve velké většině případů nezatížená a tudíž je vhodným předmětem zástavy banky. Podmínky spojené s čerpáním hypotéky na vypořádání jsou úplně stejné jako v případě klasických hypoték. I v tomto případě si banka prolustruje žadatele, jeho příjmy, bonitu, majetkové poměry i historii. Stejně tak si banka nechá ocenit darovanou nemovitost, zda postačuje jako předmět zástavy. 

Rozdíl je v podmínkách čerpání hypotéky. V tomto případě se totiž úvěr neposílá sourozenci na základě podepsané kupní smlouvy a podání návrhu na vklad této kupní smlouvy, ale na základě vkladu vlastnického práva obdarovaného sourozence z darovací smlouvy. Ve chvíli, kdy se sourozenec stane vlastníkem nemovitosti, podepíše s bankou zástavní smlouvu a smlouvu o poskytnutí úvěru a po schválení dohody o finančním vypořádání, banka úvěr poskytne a na účet druhého sourozence uhradí. Podmínkou je mít předem schváleny ze strany banky všechny nutné dokumenty a to jak samotnou darovací smlouvu, tak i dohodu o finančním vypořádání mezi sourozenci. 

DRUHÝ DÍL ČLÁNKU PŘINESEME ZA TÝDEN

ČLÁNEK POSKYTLA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ A PRÁVNÍ SERVER WWW.PROFIPRAVNIK.CZBanky poskytují úvěry i na vypořádání mezi sourozenci. Jak to funguje - I. část

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více