GEEN Vstřícná banka:
Jak hodnotil server Bankovní poplatky - III. čtvrtletí 2015


04. 12. 2015  00:02     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Server Bankovní poplatky je jedním ze tří pilířů hodnocení GEEN Vstřícná banka. Hodnotí přitom banky z pohledu výše a změn poplatků a přehlednosti sazebníků. Poplatkově vstřícnější je Air Bank i Česká spořitelna. Obě své hodnocení posílily. ČTĚTE DÁLE!

GEEN Vstřícná banka: Jak hodnotil server Bankovní poplatky - III. čtvrtletí 2015
Air Bank (8.5, 7, 9, 9.5) = 8,5

II. čtvrtletí - 8.5, 7, 9, 9) = 8,38

2015 I. čtvrtletí - (8.5, 7, 9, 9) = 8,38

IV. čtvrtletí - (8.5, 7, 9, 9) = 8,38

III. čtvrtletí - (8.5, 7, 9, 9) = 8,38

II. čtvrtletí - (8.5, 7, 9, 9) = 8,38

2014 I. čtvrtletí - (8.5, 7, 9, 8.5) = 8,25

IV. čtvrtletí - (8.5, 7.5, 9, 8.5) = 8,38

III. čtvrtletí - (8.5, 7.5, 9, 8.5) = 8,38

II. čtvrtletí - (8.5, 7.5, 9, 8.5) = 8,38

2013 I. čtvrtletí - (8, 7, 9, 8) = 8

IV. čtvrtletí - (8, 7, 9, 8) = 8

III. čtvrtletí - (8, 7, 9, 8) = 8

II. čtvrtletí - (8, 7, 9, 8) = 8

2012 I. čtvrtletí - (8, 7, 9, 8) = 8

Druhá retailová banka s českými vlastníky (vedle Fio banky). Air Bank razantně vstoupila na český trh s několika poplatkovými a nabídkovými unikáty. V aktuálním III. čtvrtletí nedošlo po minulých převratných změnách, k žádným pohybům, takže naše hodnocení neměníme.

Z důvodu, že dlouhodobě nedochází k žádným poplatkovým změnám, ponecháváme hodnocení na stejné úrovni, jako minule.  

Sazebník patří stále mezi ty nejjednodušší a nejpřehlednější. Včetně vysvětlujících textů se vešel pouze na jednu A4. Jednoduchý sazebník se v prvních měsících působení nové banky stal její předností. Je srozumitelný, nenajdete v něm žádné hvězdičky, písmenka ani vysvětlivky pod čarou. Bankovní klient jistě ocení informaci, že ceny v sazebníku jsou stejné pro všechny druhy kanálů – ať už klient využije služeb pobočky, internetbankingu či telebankingu. Sazebník se nezměnil ani v I. čtvrtletí a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení banky proti II. čtvrtletí změnilo, takže roční náklady standardního klienta se posunuly do záporu – 12 Kč (dříve 108 Kč), čímž si banka upevnila 1. místo. Hodnocení posunujeme o 0,5 bodu nahoru.

Citibank (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

II. čtvrtletí - (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

2015 I. čtvrtletí - (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

IV. čtvrtletí - (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

III. čtvrtletí - (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

II. čtvrtletí - (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

2014 I. čtvrtletí - (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

IV. čtvrtletí - (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

III. čtvrtletí - (5.5, 6.5, 7.5, 5) = 6,13

II. čtvrtletí - (5.5, 6.5, 7.5, 5) = 6,13

2013 I. čtvrtletí - (5.5, 6.5, 7.5, 5) = 6,13

IV. čtvrtletí - (5.5, 6.5, 7.5, 5) = 6,13

III. čtvrtletí - (5.5, 6.5, 7.5, 5) = 6,13

II. čtvrtletí - (5, 6.5, 7.5, 4.5) = 5,88

2012 I. čtvrtletí - (5, 6, 7.5, 4.5) = 5,75

IV. čtvrtletí - (5, 6, 7.5, 4.5) = 5,75

III. čtvrtletí - (4, 6, 7.5, 4) = 5,38

II. čtvrtletí - (4, 5.5, 7.5, 4) = 5,25

2011 I. čtvrtletí - (4, 5.5, 7.5, 4) = 5,25

IV. čtvrtletí - (4, 5.5, 7.5, 4) = 5,25

III. čtvrtletí - (4, 5.5, 7.5, 4) = 5,25

II. čtvrtletí - (4, 5.5, 7.5, 4) = 5,25

2010 I. čtvrtletí - (4, 5, 7.5, 4) = 5,13

Banka zaměřená spíše na majetnější klienty jakkoliv Citibank přišla v poslední době s rozšířením nabídky i pro další kategorie. Nicméně strukturálně se ani ve III. čtvrtletí 2015 poplatková politika banky nezměnila a tak hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k zásadním změnám, nebudeme měnit hodnocení banky v této části.

Sazebníky všech druhů kont zůstávají i nadále ve stejné podobě, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální III. čtvrtletí neměníme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že ani u standardního klienta (2.529 Kč ročně), ani u aktivního klienta (4.100 Kč ročně) se pozice banky nemění. Vzhledem k tomu stavu, není důvod měnit hodnocení banky v této části.

Česká spořitelna (6, 8, 6, 5) = 6,25

II. čtvrtletí - (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

2015 I. čtvrtletí - (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

IV. čtvrtletí - (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

III. čtvrtletí - (5.5, 7.5, 5.5, 5) = 5,88

II. čtvrtletí - (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

2014 I. čtvrtletí - (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

IV. čtvrtletí - (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

III. čtvrtletí - (5.5, 8, 5.5, 5) = 6

II. čtvrtletí - (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

2013 I. čtvrtletí - (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

IV. čtvrtletí - (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

III. čtvrtletí - (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

II. čtvrtletí - (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

2012 I. čtvrtletí - (5.5, 7.5, 5, 4.5) = 5,63

IV. čtvrtletí - (5.5, 7, 5, 4.5) = 5,5

III. čtvrtletí - (5.5, 7, 5, 4) = 5,38

II. čtvrtletí - (5.5, 6.5, 5, 4) = 5,25

2011 I. čtvrtletí - (5.5, 7, 5, 4) = 5,38

IV. čtvrtletí - (5.5, 7, 5, 4) = 5,38

III. čtvrtletí - (5.5, 7, 5, 4.5) = 5,5

II. čtvrtletí - (5, 7.5, 4.5, 4.5) = 5,38

2010 I. čtvrtletí - (5, 7, 4.5, 4.5) = 5,25

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. V poslední době však mění i celou strukturu své retailové nabídky.

Po minulých významných poplatkových, respektive produktových změnách, pokračuje Česká spořitelna v nastaveném trendu. Vzhledem k tomu, že nedošlo k výraznějším změnám, ponecháváme hodnocení banky v této části na stejné výši. Česká spořitelna majitelům Osobní účtu České spořitelny II od 1. 7. 2015 v rámci programu Za důvěru nově připíše bonifikaci ve výši 200 korun, pokud z tohoto účtu hradí pravidelně cenu za telefonní tarif zprostředkovaný společností ČS do domu. Banka do podmínek vedení účtů zabudovala novou podmínku, kdy může zpoplatnit vedení běžného účtu (ale i účtu jiného typu) se zůstatkem vyšším než 100 milionů Kč, a to částkou 220 Kč za každý den za každých započatých 50 mil. Kč převyšujících na konci dne zůstatek 100 mil. Kč na účtech vedených v korunách. Obdobné opatření platí i pro všechny cizoměnové účty.

Vzhledem k přehlednější podobě sazebníku, jsme se rozhodli zvýšit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS ani u standardního klienta - 2.361 Kč ročně, ani u aktivního - 4.393 Kč ročně vůbec nezměnilo. Proto pro aktuální čtvrtletí necháváme naše bodování z minula beze změn.

ČSOB (6.5, 7, 7.5, 6.5) = 6,88

II. čtvrtletí - (6.5, 7, 7.5, 6.5) = 6,88

2015 I. čtvrtletí - (6, 7, 7.5, 6) = 6,63

IV. čtvrtletí - (6, 7, 7.5, 6) = 6,63

III. čtvrtletí - (6, 7, 7.5, 6) = 6,63

II. čtvrtletí – (6, 7, 7, 6) = 6,5

2014 I. čtvrtletí - (6, 7, 7, 6) = 6,5

IV. čtvrtletí - (6, 7, 7, 6) = 6,5

III. čtvrtletí - (6, 7, 7, 6) = 6,5

II. čtvrtletí - (6, 6.5, 7, 6) = 6,38

2013 I. čtvrtletí - (6, 6.5, 7, 6) = 6,38

IV. čtvrtletí - (6, 7, 7, 6) = 6,5

III. čtvrtletí - (6, 7.5, 7, 6) = 6,63

II. čtvrtletí - (6, 7.5, 7, 6) = 6,63

2012 I. čtvrtletí - (6, 7, 7, 6) = 6,5

IV. čtvrtletí - (6, 7.5, 7, 6) = 6,63

III. čtvrtletí - (6, 7.5, 7, 6) = 6,63

II. čtvrtletí - (5.5, 7.5, 7, 6) = 6,5

2011 I. čtvrtletí - (5.5, 7.5, 7, 6) = 6,5

IV. čtvrtletí - (5.5, 7, 7, 6) = 6,38

III. čtvrtletí - (5.5, 7, 7, 6) = 6,38

II. čtvrtletí - (5, 7, 7, 6) = 6,25

2010 I. čtvrtletí - (5, 7, 7, 6) = 6,25

Banka, která je v posledních letech aktivní. Novým kontem se změnila struktura banky a proto zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Hlavními změnami pro občany jsou úpravy poplatku za výběr z bankomatu kreditní kartou, který se zjednodušuje, a pro občany i malé firmy zvýšení poplatku za hotovostní výběr na pobočce:

 • výběr kreditní kartou z bankomatu ČSOB v ČR a SR nově stojí 50 Kč (dříve 6 Kč + 1,5 %)
 • výběr kreditní kartou z bankomatu jiné banky v ČR je za 100 Kč (dříve 35 Kč + 1,5 %)
 • výběr hotovosti kreditní kartou na České poště stojí 70 Kč (dříve 35 Kč + 1,5 %)
 • elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB je za 150 Kč (dříve 30 Kč + 1,5 %)
 • výběr z běžného platebního účtu na pobočce ČSOB nově stojí 70 Kč (dříve 60 Kč u účtu ve stejné měně a 1 % z vybírané částky u účtu v jiné měně)
 • výběr z účtu prostřednictvím šeku hotovostně je za 70 Kč (dříve 60 Kč)

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Hodnocení pro aktuální III. čtvrtletí neměníme.

Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose se proti minulému kvartálu drobně změnilo. Standardní klient zaplatí nově 1.039 Kč (minule 979 Kč) za rok a aktivní klient 7.449 Kč (minule 7.209 Kč). Vzhledem k minulému zvýšení, tentokrát hodnocení neměníme.

Equa Bank (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75

II. čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75

2015 I. čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75

IV. čtvrtletí - (8, 9, 8.5, 9) = 8,63

III. čtvrtletí - (8, 9, 8.5, 9) = 8,63

II. čtvrtletí - (8, 9, 8.5, 9) = 8,63

2014 I. čtvrtletí - (8, 9, 8.5, 9) = 8,63

IV. čtvrtletí - (8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5

III. čtvrtletí - 8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5

II. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38

2013 I. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38

IV. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38

III. čtvrtletí - (8, 7.5, 8.5, 9) = 8,25

II. čtvrtletí - (7.5, 7, 8.5, 8.5) = 7,88

2012 I. čtvrtletí - (7.5, 7, 8.5, 8.5) = 7,88

Jedna z novějších bank. Původně Banco Popolare, kterou koupil britský fond AnaCap. Účet zdarma je nyní nově bez podmínek. Hodnocení v této části zvyšujeme o 0,5 bodu.

Vzhledem k nevýrazným poplatkovým změnám, nemáme důvod měnit hodnocení z minula. Equa bank pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby od 1. září zdražila výběr hotovosti v pobočce banky v ČR nebo v zahraničí (cash-advance) debetní platební kartou na 99 Kč (dříve  zdarma).

Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný a jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na čtyřech stranách (minule na třech) budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak roční náklady banky u standardního klienta jsou i nadále 218 Kč, což ji v průzkumu této agentury řadí stále na 2. místo. V této části proto ponecháváme hodnocení na stejné výši jako minule.

Fio banka (9, 8.5, 8, 9) = 8,63

II. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9) = 8,63

2015 I. čtvrtletí - (9, 9, 8, 9) = 8,75

IV. čtvrtletí - (9, 9, 8, 9) = 8,75

III. čtvrtletí - (9, 9, 8, 9.5) = 8,88

II. čtvrtletí - (9, 9, 8, 9.5) = 8,88

2014 I. čtvrtletí - (9, 9, 8, 9.5) = 8,88

IV. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75

III. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75

II. čtvrtletí - (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63

2013 I. čtvrtletí - (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63

IV. čtvrtletí - (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63

III. čtvrtletí - (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63

II. čtvrtletí - (9, 8.5, 7.5, 9) = 8,5

2012 I. čtvrtletí - (9, 8, 7.5, 9) = 8,38

IV. čtvrtletí - (9, 8, 7.5, 9) = 8,38

III. čtvrtletí - (9, 8, 7.5, 9) = 8,38

II. čtvrtletí - (9, 8, 7.5, 9) = 8,38

2011 I. čtvrtletí - (9, 8.5, 7.5, 9) = 8,5

IV. čtvrtletí - (9, 8, 7.5, 9) = 8,38

III. čtvrtletí - (9, 8, 7.5, 9) = 8,38

Fio banka se stala Nejvstřícnější bankou i pro rok 2014. Uvidíme, jak si v souboji bank povede v novém roce 2015.

Vzhledem k pohybům oběma směry, ponecháváme zatím hodnocení na stejné úrovni, s negativním výhledem. Fio banka zdražila od 24. června 2015 vklad hotovosti v korunách na pokladně banky provedený třetí osobou z 60 na 70 Kč.

Poté, co v předminulém čtvrtletí zmodernizovala Fio banka svůj sazebník a my to ohodnotili zvýšeným hodnocením, v aktuálním kvartále k žádným grafickým úpravám nedošlo. Aktuálně se sazebník rozkládá na devíti stranách (minule osm). V sazebníku i nadále najdeme na relativně malém prostoru množství doprovodných a vysvětlujících textů. Ve II. čtvrtletí nemáme důvod naše hodnocení v této části měnit.

Fio banka se ve většině průzkumů umísťuje se svým běžným účtem na prvním nebo druhém místě. Nicméně v Q Reportu Scott & Rose se aktuálně pohybuje až na místě čtvrtém - roční náklady standardního klienta jsou 362 Kč. Hodnocení jsme ponechali ve stejné výši.

GE Money Bank (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

II. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

2015 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

IV. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

III. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

II. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

2014 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7) = 7

IV. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7) = 7

III. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7) = 7

II. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7) = 7

2013 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

IV. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

III. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

II. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

2012 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

IV. čtvrtletí - (7, 8, 6.5, 7) = 7,13

III. čtvrtletí - (7, 8, 6.5, 7) = 7,13

II. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

2011 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

IV. čtvrtletí - (7, 7.5, 6, 7.5) = 7

III. čtvrtletí - (7, 7, 6, 7.5) = 6,88

II. čtvrtletí - (6.5, 7, 6, 8) = 6,88

2010 I. čtvrtletí - (6.5, 7, 6, 8) = 6,88

Jedna z nejaktivnějších bank v poslední době.

Program pro spokojené klienty - od 1. července nově platný i pro Hypoteční úvěry (odměna 2 500 Kč při sjednání hypotečního úvěru do výše úvěru 999 999 Kč, 5 000 Kč při sjednání hypotečního úvěru od výše úvěru 1 000 000 Kč), pro Spotřebitelské úvěry (odměna 750 Kč při sjednání spotřebitelského úvěru do výše úvěru 100 000 Kč, 1 500 Kč při sjednání spotřebitelského úvěru od výše úvěru 101 000 Kč) a pro Kreditní karty (odměna 500 Kč).

Banka zdražila od 7. července poskytnutí úvěrů (platí pro žádosti o úvěr podané prostřednictvím obchodního místa nebo telefonního bankéře):

 • Spotřebitelský splátkový úvěr Expres půjčka - z 995 Kč na 1 295 Kč jednorázově
 • Spotřebitelský splátkový úvěr Konsolidace půjček - z 1 495 Kč na 1 795 Kč jednorázově
 • Spotřebitelský revolvingový úvěr Expres Plus - z 995 Kč na 1 295 Kč jednorázově
 • Spotřebitelský revolvingový úvěr Konsolidace Plus - z 1 495 Kč jednorázově na 1 795 Kč jednorázově

Banka změnila logiku rozvrstvení sazebníku. Od 1. 1. 2014 je již sazebník k dispozici nikoliv celý v jednom souboru, ale je rozdělen podle druhů služeb (hypotéky, spotřebitelské úvěry, kreditní karty, platební styk atd.). Klient tak musí mezi jednotlivými pdf soubory proklikávat, což je podle nás cesta zpátky. Na druhé straně opakovaně kvitujeme, že veškeré chystané změny (tzv. Změnový list), banka vždy prezentuje ve zvláštním souboru v pdf formátu, který je dostupný v sekci přímo u nové verze sazebníku, kde si klient může najít všechny změny, jakých kapitol a služeb se týkají a především srovnání s původní cenou dané služby.

Postavení banky se v Q Reportu Scott & Rose nezměnilo. Takže standardní klient zaplatí 506 Kč a aktivní klient pak stále stejných 4.535 Kč ročně.

Komerční banka (7.5, 7.5, 8.5, 5) = 7,13

II. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8.5, 5) = 7,13

2015 I. čtvrtletí - (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25

IV. čtvrtletí - (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25

III. čtvrtletí - (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25

II. čtvrtletí - (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25

2014 I. čtvrtletí - (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25

IV. čtvrtletí - (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25

III. čtvrtletí - (7, 7.5, 8.5, 5) = 7

II. čtvrtletí - (7, 7.5, 8.5, 5) = 7

2013 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 8.5, 5) = 7

IV. čtvrtletí - (7, 7, 8.5, 5) = 6,88

III. čtvrtletí - (7, 7, 8.5, 5) = 6,88

II. čtvrtletí - (7, 7, 8.5, 5) = 6,88

2012 I. čtvrtletí - (6.5, 7.5, 8.5, 5) =6,88

IV. čtvrtletí - (6.5, 7.5, 8.5, 5) =6,88

III. čtvrtletí - (6.5, 7, 8.5, 5) =6,75

II. čtvrtletí - (6.5, 7, 8.5, 5) =6,75

2011 I. čtvrtletí - (6, 6.5, 8.5, 5) =6,5

IV. čtvrtletí - (5.5, 6, 8.5, 5) =6,25

III. čtvrtletí - (5.5, 6, 8.5, 5) =6,25

II. čtvrtletí - (5.5, 5.5, 8.5, 5) =6,13

2010 I. čtvrtletí - (5.5, 5, 8.5, 5) = 6

Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke strukturálním změnám, nebudeme v této části hodnocení měnit.

KB od 1. září provedla tyto změny:

 • KB Start konto - cena za položky - Mobilní banka 2 - 6 Kč - položka byla odstraněna
 • vedení Běžného účtu v Kč nebo cizí měně pro složení peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem (např. vklad do základního kapitálu společnosti) je včetně elektronických výpisů zasílaných e-mailem s četností denně při pohybu na účtu nově zdarma (dříve 500 Kč jednorázově). Tato změna se týká i podnikatelů, podniků a municipalit v obsluze poboček i v obsluze Korporátních a Obchodních divizí
 • zpracování vkladu bankovek v Kč nebo vkladu bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad neobsahuje více než 50 kusů mincí) na Běžný účet v cizí měně přes pokladní přepážku je nově zdarma (dříve 2 %, min. 50 Kč). Stejná úprava proběhla i u zpracování vkladu cizoměnových bankovek, které se běžně nakupují, na Běžné účty v Kč
 • banka zrušila poplatek za standardní vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou u Hypotéky na refinancování (dříve činil 3 500 Kč za bytovou jednotku / 4 500 Kč za rodinný dům / individuálně za ostatní typy nemovitostí) a poplatek za  expresní vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou (dříve 1 000 Kč bytová jednotka / rodinný dům)

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.

V Q Reportu Scott & Rose došlo díky zlehčení podmínek pro bezpoplatkový účet ke snížení nákladů u standardního klienta na 1.517 Kč (dříve 2.115 Kč) ročně a aktivní klient pak vysokých 7.944 Kč (minule 7.934 Kč). Hodnocení v této části zatím měnit nebudeme.

mBank (9, 8, 8, 8.5) = 8,38

II. čtvrtletí - (9, 8, 8, 8.5) = 8,38

2015 I. čtvrtletí - (9, 8, 8, 8.5) = 8,38

IV. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9) = 8,63

III. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75

II. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75

2014 I. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75

IV. čtvrtletí - (9, 8, 8, 9.5) = 8,63

III. čtvrtletí - (9, 8, 8, 9.5) = 8,63

II. čtvrtletí - (9, 7.5, 8, 9.5) = 8,5

2013 I. čtvrtletí - (9, 7.5, 8, 9.5) = 8,5

IV. čtvrtletí - (9, 7.5, 8, 9.5) = 8,5

III. čtvrtletí - (9, 7, 8, 9.5) = 8,38

II. čtvrtletí - (9, 7, 8, 10) = 8,5

2012 I. čtvrtletí - (9, 7, 8, 10) = 8,5

IV. čtvrtletí - (9, 7, 8, 10) = 8,5

III. čtvrtletí - (9, 6.5, 8, 10) = 8,38

II. čtvrtletí - (9, 6.5, 8, 10) = 8,38

2011 I. čtvrtletí - (9, 6, 8, 10) = 8,25

IV. čtvrtletí - (9, 5,5, 8, 10) = 8,13

III. čtvrtletí (9, 5.5, 8, 10) = 8,13

II. čtvrtletí (9, 6, 8, 10) = 8,25

2010 I. čtvrtletí - (9, 6, 8, 10) = 8,25

Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. Poplatková struktura zůstala zachována, takže i my zatím ponecháváme hodnocení v této části beze změny.

Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí drobně změnila z hlediska nového loga, grafiky apod.. Nicméně v principu zůstal sazebník stejný. Sazebník mBank je stále snadno k nalezení hned na homepage. Dále v něm klient najde přehlednou tabulku s archívem změn, a jakého okruhu služeb či produktů se tyto změny a kdy týkaly (jednotlivé minulé sazebníky jsou stáhnutelné v pdf formátu). Bohužel jednotlivé změny nejsou nijak zvlášť označeny a tak je třeba sazebníky porovnávat. Hodnocení pro aktuální I. kvartál neměníme.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo ke změnám, tudíž standardní klient stále platí 744 Kč ročně. I přesto je v tomto průzkumu banka překvapivě až na 8. místě. Minule jsme kvůli tomu o 0,5 bodu snížili naše hodnocení v této části.

Expobank (LBBW Bank) (7, 5.5, 5.5, 6.5) = 6,13

II. čtvrtletí - (7, 5, 5.5, 6.5) = 6

2015 I. čtvrtletí - (7, 5, 5.5, 6.5) = 6

IV. čtvrtletí - (7.5, 5.5, 5.5, 6.5) = 6,25

III. čtvrtletí - (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25

II. čtvrtletí - (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25

2014 I. čtvrtletí - (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25

IV. čtvrtletí - (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25

III. čtvrtletí - (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25

II. čtvrtletí - (8, 5.5, 5.5, 7.5) = 6,63

2013 I. čtvrtletí - (8, 5.5, 5.5, 8) = 6,75

IV. čtvrtletí - (8, 5.5, 5.5, 8) = 6,75

III. čtvrtletí - (8, 5.5, 5.5, 8) = 6,75

II. čtvrtletí - (8, 6, 5.5, 8) = 6,88

2012 I. čtvrtletí - (8, 6, 5.5, 8) = 6,88

IV. čtvrtletí - (8, 6, 5.5, 8) = 6,88

III. čtvrtletí - (8, 6, 5.5, 8) = 6,88

II. čtvrtletí - (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75

2011 I. čtvrtletí - (8, 5.5, 5.5, 7.5) = 6,63

IV. čtvrtletí - (8, 5.5, 5.5, 7.5) = 6,63

III. čtvrtletí - (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75

II. čtvrtletí - (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75

2010 I. čtvrtletí - (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75

Struktura bankovních poplatků se u této banky ve III. čtvrtletí mírně změnila.

Expobank 3. září zavedla pro fyzické osoby nový produktový balíček s názvem Běžný účet Expo Active za 149 Kč měsíčně. Vedení je zdarma v případě, že souhrnná depozita v bance jsou minimálně 250 000 Kč a měsíční kreditní obrat je minimálně 40 000 Kč nebo souhrnná depozita v bance jsou alespoň 500 000 Kč. Další novinkou je produktový balíček s názvem Běžný účet Expo Global za 299 Kč měsíčně, který je zdarma v případě, že souhrnná depozita v bance jsou minimálně 750 000 Kč. Zvyšujeme naše hodnocení o 0,5 bodu proti minulému čtvrtletí.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo po minulých pohybech k žádným změnám a tak standardní klient zaplatí ročně 1.627 Kč, ale aktivní klient díky novému balíčku Expo Global zaplatí ročně nově 5.657 Kč (minule 8.356 Kč). Zatím ponecháme beze změny s pozitivním výhledem do dalšího kvartálu.

Poštovní spořitelna (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13

II. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 7, 7.5) = 7,13

2015 I. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 7.5) = 7

IV. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 7.5) = 7

III. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

II. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

2014 I. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

IV. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

III. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

II. čtvrtletí - (7.5, 5.5, 6.5, 8) = 6,88

2013 I. čtvrtletí - (7.5, 5.5, 6.5, 8.5) = 7

IV. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8.5) = 7,13

III. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25

II. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25

2012 I. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25

IV. čtvrtletí - (7.5, 7, 6, 8.5) = 7,25

III. čtvrtletí - (7.5, 7, 6, 8.5) = 7,25

II. čtvrtletí - (8, 7, 6, 8.5) = 7,38

2011 I. čtvrtletí - (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5

IV. čtvrtletí - (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5

III. čtvrtletí - (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5

II. čtvrtletí - (8, 7.5, 6, 8) = 7,38

2010 I. čtvrtletí - (8, 7, 5, 8) = 7

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. Takže základní architektura bankovních poplatků se nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.

Ve III. čtvrtletí došlo k množství poplatkových změn. Za kreditní kartu zaplatíte nově 30 Kč měsíčně. Obsahem tohoto poplatku je také jedna dodatková kreditní karta pro partnera. Poplatek bude klientovi vrácen v souladu s Pravidly pro vrácení poplatku v případě, že úhrn bezhotovostních plateb uskutečněných prostřednictvím Era kreditky za daný měsíc dosáhne alespoň 5 000 Kč. Dříve se první rok poplatek za kreditní kartu neplatil, ale druhý a následující rok jste zaplatili 280 Kč ročně. Banka zdražila obnovené vydání kreditní karty (ztráta, krádež, předčasná obnova, změna jména, apod.; netýká se vydání Image karty) ze 280 Kč na 350 Kč. U kreditní karty se nově platí za měsíční výpis poštou, který stojí 20 Kč (dříve byl zdarma). Elektronický výpis je zdarma nadále. Další položky u kreditních karet:

 • výběr kreditní kartou z bankomatu ČSOB v ČR a SR nově stojí 50 Kč (dříve 5 Kč + 1,5 %)
 • výběr kreditní kartou z bankomatu jiné banky v ČR je za 100 Kč (dříve 30 Kč + 1,5 %)
 • výběr hotovosti kreditní kartou na České poště stojí 70 Kč (dříve 35 Kč + 1,5 %)
 • elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně je za 150 Kč (dříve 1,5 %)
 • automatická plná splátka úvěru stojí 20 Kč měsíčně (dříve 200 Kč ročně)

Celkově jsme se rozhodli v této části snížit hodnocení banky o 0,5 bodu.

Sazebník PS doznal významných změn a více se podobá sazebníku ČSOB. Sazebník je v jednom pdf dokumentu a jednotlivá konta jsou v jedné přehledné tabulce rozdělené dle služeb, jak jsme si již zvykli kromě ČSOB například u Rajfky. Proto jsme se rozhodli už minule zvýšit hodnocení v této části o 0,5 bodu a nyní toto hodnocení zvyšujeme znovu.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádné změně a tak náklady standardního klienta činí stále stejných 1.365 Kč ročně.

Raiffeisenbank (7.5, 7.5, 7.5, 8) = 7,63

II. čtvrtletí - (7.5, 8, 7.5, 8) = 7,75

2015 I. čtvrtletí - (7.5, 8, 7.5, 8) = 7,75

IV. čtvrtletí - (7.5, 8, 7.5, 8) = 7,75

III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) = 7,5

II. čtvrtletí - (7, 7, 7.5, 7) = 7,13

2014 I. čtvrtletí - (7, 7, 7.5, 7) = 7,13

IV. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 7) = 7

III. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 7) = 7

II. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6.88

2013 I. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6.88

IV. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 7.5, 7) = 7,13

III. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 7) = 7,25

II. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 7) = 7,25

2012 I. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 7) = 7,25

IV. čtvrtletí - (7.5, 7, 7, 7.5) = 7,25

III. čtvrtletí - (7.5, 7, 7, 7.5) = 7,25

II. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 7, 7.5) = 7,13

2011 I. čtvrtletí - (7.5, 7, 7, 7.5) = 7,25

IV. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) = 7,38

III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) = 7,38

II. čtvrtletí - (7, 8, 6.5, 7.5) = 7,25

2010 I. čtvrtletí - (7, 8, 6.5, 7.5) = 7,25

Raiffeisenbank svoji poplatkovou politikou směřuje klienty k maximálnímu využívání vždy aktuální verze eKonta při splnění podmínek pro věrnostní výhody.

Banka od 1. července změnila celou řadu poplatků:

Výpisy z běžných a spořicích účtů

 • vyhotovení a předání duplikátu výpisu - elektronicky - 100 Kč - nová položka
 • vyhotovení a předání duplikátu výpisu - prostřednictvím pošty - změna poplatku ze 100 Kč na 130 Kč
 • eKonto KOMPLET - vyhotovení a předání duplikátu výpisu na obchodním místě - změna poplatku ze 150 Kč na 100 Kč

Bezhotovostní zahraniční platební transakce

 • zprostředkování žádosti o vrácení částky provedeného platebního příkazu - 1 500 Kč + výlohy zaplacené jiným bankám - nová položka

Vklad hotovosti na pokladně obchodního místa

 • vklad mincí v nominální hodnotě 1 EUR a 2 EUR na účet - 10 % z vkládané částky - položka odstraněna
 • vklad mincí v měně EUR nad 10 ks od jednoho nominálu osoba/den - 2 % z vkládané částky - nová položka
 • u výměny bankovek a mincí v Kč za mince nebo bankovky v Kč jiných nominálních hodnot, nad 100 ks od jednoho nominálu osoba/den se ruší text „osoba/den", cena zůstává na 1,5 % z vyměňované částky, min. 100 Kč, max. 2 000 Kč

Debetní karty a debetní karty ve formě bezkontaktní nálepky

 • transakce kartou - směnná přirážka - 0,25 % z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce podle kurzovního lístku banky - nová položka
 • potvrzení transakce SMS zprávou - 2,40 Kč za zprávu - změna názvu položky na „informace o karetní blokaci“
 • zamykání karet - odemknutí karty prostřednictvím Telefonního bankovnictví - eKonto STUDENT - z 19 Kč na 15 Kč

Kreditní karty

 • Vydání a obnova karty (EASY karta, STYLE karta, DE LUXE karta) - hlavní karta - zdarma - položka odstraněna
 • Vydání a obnova karty (EASY karta, STYLE karta, DE LUXE karta) - dodatková karta (mimo EASY karty) - zdarma - položka odstraněna
 • Transakce kartou - směnná přirážka - 0,25 % z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce podle kurzovního lístku banky - nová položka
 • vyhotovení výpisu karetních transakcí a zaslání poštou (na adresu v ČR) - 19 Kč měsíčně - nová položka
 • vyhotovení elektronického výpisu karetních transakcí a zaslání na emailovou adresu - zdarma - nová položka

Hypotéky

 • čerpání úvěru s využitím expresní platby - 500 Kč - nová položka
 • poplatek za rezervaci prostředků - 3 % z limitu úvěru nevyčerpaného v období čerpání - změna poznámky „nárok banky na zaplacení uvedeného poplatku nevzniká, jestliže klient vyčerpá alespoň 50 % celkového limitu úvěru (dříve 20 %)“
 • pořízení fotokopie dokumentu vyhotoveného v souvislosti s hypotečním úvěrem - 250 Kč za každý dokument - nová položka
 • změna smlouvy vyžádaná klientem a vzdání se zástavního práva vyžádané klientem - změna poplatku z 3 000 Kč na 5 000 Kč
 • výměna zástavy vyžádaná klientem - změna poplatku z 0,4 % z nesplacené části úvěru ke dni podání žádosti, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč na 5 000 Kč
 • změna jakékoliv varianty úrokové sazby typu float na standardní úrokovou sazbu - 5 000 Kč - nová položka
 • předčasné splacení části úvěru sjednané mezi bankou a klientem - 3 % ze splácené jistiny úvěru - nová položka
 • vyhotovování a zasílání pravidelných výpisů z úvěrového účtu pořizovaných za období kratší než 1 rok - z 19 Kč za výpis na 30 Kč za výpis
 • vystavení potvrzení, vyjádření, informace, souhlasu či jiného dokumentu na žádost klienta - 500 Kč - nová položka

Zlevnění balíčku několika zahraničních plateb pro Podnikatelské eKonto KOMPLET a ŽIVNOST:

 • Balíček 5 zahraničních plateb - snížení ceny z 500 Kč na 250 Kč
 • Balíček 10 zahraničních plateb - snížení ceny z 750 Kč na 500 Kč

Sazebník nedoznal žádných výraznějších grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm měli dobře orientovat. Jasně je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. U RB je třeba vyzdvihnout, že jako jedna z mála bank vydává při změnách sazebníku speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. Od 1. 7. 2013 banka rozděluje sazebník do dvou částí (v pdf formátu) – aktivní a nenabízené služby. Tím se sazebník stal ještě přehlednějším. Pro aktuální II. čtvrtletí jsme se rozhodli hodnocení v této části neměnit.

Q Report Scott & Rose nezaznamenal ve srovnání s minulým kvartálem žádný pohyb, takže u standardního klienta jsme stále na 386 Kč a u aktivního klienta na 2.205 Kč ročně.

UniCredit Bank (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63

II. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75

2015 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75

IV. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75

III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75

II. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75

2014 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63

IV. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63

III. čtvrtletí - (7.5, 7, 8, 7) = 7,38

II. čtvrtletí - (7.5, 7, 8, 7) = 7,38

2013 I. čtvrtletí - (7.5, 7, 8, 7) = 7,38

IV. čtvrtletí - (7.5, 7, 8, 7) = 7,38

III. čtvrtletí - (7, 7, 8, 7) = 7,25

II. čtvrtletí - (7, 7, 8, 7) = 7,25

2012 I. čtvrtletí - (7, 7, 7.5, 7) = 7,13

IV. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 7) = 7

III. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88

II. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88

2011 I. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88

IV. čtvrtletí - (6.5, 6.5, 7, 6.5) = 6,63

III. čtvrtletí - (6.5, 6.5, 7, 6.5) = 6,63

II. čtvrtletí - (6, 6.5, 7, 5.5) = 6,25

2010 I. čtvrtletí - (6, 6, 7, 5.5) = 6,13

UniCredit výrazně měnila svůj sazebník předloni. Proto ponecháváme hodnocení v této části na stejné úrovni jako minule.

Banka žádné významné změny nečinila. Vzhledem ke klidnému kvartálu, nemáme důvod měnit hodnocení banky v této části.

UniCredit měnila významně podobu svého sazebníku už v roce 2012. Banka rozšířila možnost prezentace sazebníku - dříve byl k dispozici jen v jednom dokumentu, nově banka rozdělila sazebník na logických 14 kapitol, které je možné ovládat samostatně. Zároveň ale umožňuje sazebník stáhnout v jednom pdf formátu, kde je hlavní tabulka se všemi nabízenými konty a podobně jako u KB i s cenou služby mimo balíčkový účet. V aktuálním III. kvartále vysoké hodnocení z minula nemáme důvod měnit.

V Q Reportu Scott & Rose tentokrát vzhledem ke klidnému průběhu čtvrtletí nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále standardní klient zaplatí ročně 613 Kč a aktivní klient 6.175 Kč. Nicméně vzhledem k pohybům u ostatních bank jsme se rozhodli snížit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Sberbank (8, 7, 7.5, 8) =7,63

II. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5

2015 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5

IV. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5

III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 8) =7,63

II. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 8) =7,63

2014 I. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5

IV. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5

III. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5

II. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5

2013 I. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7.5) =7,13

IV. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7.5) =7,13

III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38

II. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38

2012 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38

IV. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38

III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38

II. čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38

2011 I. čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38

IV. čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38

III. čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) = 7,38

II. čtvrtletí - (7, 8, 7, 8) = 7,5

2010 I. čtvrtletí - (7, 8, 7, 8) = 7,5

Banka, která je v posledním roce velmi aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně došlo k další zásadním změnám. Od 7. července Sberbank přesunula Běžný účet (za 47 Kč měsíčně), FÉR konto START (zdarma), FÉR konto PLUS (za 53 Kč měsíčně), FÉR konto EXTRA (za 133 Kč měsíčně)  mezi aktivně nenabízené produkty a služby. Místo nich na trh uvedla nové účty: Nové FÉR konto MINI (zdarma), Nové FÉR konto AKTIV (za 99 Kč měsíčně, zdarma při aktivním používání = kreditní obrat na účtu v minimální výši 15 000 Kč) a FÉR konto OPTIMAL (za 199 Kč měsíčně, zdarma při aktivním používání = kreditní obrat na účtu v minimální výši 25 000 Kč nebo součet zůstatků depozitních produktů od 1 mil. Kč). Podobné změny banka provedla u kont pro podnikatele a malé firmy. FÉR konto pro podnikatele START (zdarma), FÉR konto pro podnikatele PLUS (za 233 Kč měsíčně), FÉR konto pro podnikatele EXTRA (za 399 Kč měsíčně), Běžný účet (za 150 Kč měsíčně) a Expert konto PRESTIGE (za 149 Kč měsíčně) byly přesunuty mezi aktivně nenabízené produkty a služby.
Banka nově uvedla nové FÉR konto PODNIKATEL (za 129 Kč měsíčně, zdarma při aktivním používání = kreditní obrat na účtu v minimální výši 15 000 Kč), nové Firemní FÉR konto MINI (zdarma), nové Firemní FÉR konto AKTIV (za 199 Kč měsíčně, zdarma při aktivním používání = kreditní obrat na účtu v minimální výši 100 000 Kč), nové Firemní FÉR konto OPTIMAL (za 399 Kč měsíčně). V této části jsme se rozhodli zvýšit hodnocení banky o 0,5 bodu vzhledem k systémovým změnám.

Poplatkových změn bylo také mnoho. Ve většině spíše směrem ke zdražení a proto jsme v této části naopak hodnocení o 0,5 bodu snížili.

Bezhotovostní tuzemský platební styk

 • odchozí platba na standardním i nestandardním papírovém platebním příkazu

v rámci Sberbank CZ - z 25 Kč na 75 Kč

mimo Sberbank CZ - z 50 Kč na 75 Kč (jen pro standardní papírový platební příkaz)

 • odvolání platebního příkazu (položka) - po předchozí dohodě s bankou po přijetí před dnem splatnosti - zdarma - položka odstraněna
 • prověření platby mimo Sberbank CZ na žádost klienta - 250 Kč - položka odstraněna
 • potvrzení provedení platby - 100 Kč - změna názvu položky na "potvrzení o provedení / připsání platby"
 • změna splatnosti platebního příkazu - 150 Kč - položka odstraněna

Hotovostní tuzemský platební styk

 • vklad na účet u Českomoravské stavební spořitelny - 50 Kč - položka odstraněna
 • vklad na účet jiného peněžního ústavu - 2 %, min. 1 000 Kč - položka odstraněna
 • vklad mincí nad 50 ks - 2 %, min. 100 Kč - nová položka

Bezhotovostní zahraniční platební styk

 • příchozí platba do max. výše 150 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně - zdarma - nová položka
 • odvolání nebo změna platebního příkazu (položka) - po přijetí před dnem splatnosti - zdarma - položka odstraněna

Debetní karty

 • příplatek za režim HolidayCard - 1 Kč - položka odstraněna
 • výběr z bankomatu v zahraničí Holiday kartou (osobní) - 29 Kč - položka odstraněna
 • změna limitu na žádost klienta - 70 Kč -> změna limitu pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka - 30 Kč

Sberbank Online Banking, Smart Banking

 • zrušení služby Sberbank Online Banking / Smart Banking - zdarma - položka odstraněna
 • jednorázový poplatek za vydání bezpečnostního tokenu (2. a dalších tokenů v rámci jednoho klienta) - 250 Kč - nová položka
 • jednorázový poplatek za vydání certifikátu - 250 Kč - položka odstraněna

Kreditní karty

 • založení účtu ke kreditní kartě - zdarma - položka odstraněna
 • vedení účtu ke kreditní kartě (měsíčně) - zdarma - položka odstraněna
 • změna položky: „změna limitu na žádost klienta - 70 Kč“ na “změna limitu pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka - 30 Kč“
 • změna smluvních podmínek, nedodržení smluvních podmínek - min. 100 Kč - položka odstraněna

Hypoteční úvěry

 • zpracování úvěru do 7 mil. Kč s doložením příjmu z 0,4 % z výše úvěru, min. 4 000 Kč, max. 10 000 Kč na zdarma
 • zpracování úvěru do 7 mil. Kč bez doložení příjmu - z 0,6 % z výše úvěru, min. 6 000 Kč, max. 15 000 Kč na zdarma
 • zpracování úvěru nad 7 mil. Kč - z individuálně na zdarma
 • hypoteční příslib - zpracování - z 1 000 Kč na zdarma
 • konzultace - zdarma - položka odstraněna
 • čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí - zdarma - nová položka
 • změna podmínek ze strany klienta - z 0,25 % z aktuálního zůstatku úvěru, min. 2 000 Kč, max. 10 000 Kč na 4 000 Kč
 • předčasné splacení hypotečního úvěru / americké hypotéky v době fixace - zdarma - nová položka
 • sankce za nevyužití sjednaného hypotečního úvěru Sberbank CZ, a.s. ke splacení předhypotečního úvěru - 10 % z výše předhypotečního úvěru - položka odstraněna

Předhypoteční úvěr - zrušení poplatku za zpracování úvěru ve výši 2 000 Kč (na zdarma)

Refinancování hypotečních úvěrů

 • zpracování úvěru do 7 mil. Kč - z 999 Kč na zdarma
 • zpracování úvěru nad 7 mil. Kč - z individuálně na zdarma
 • poplatek za nečerpání hypotečního úvěru určeného k refinancování hypotečního úvěru nebo refinancování úvěru ze stavebního spoření - 1,5 % z nečerpané výše úvěru - položka odstraněna

Úvěry 

 • poplatek za zaslání upomínky (výzvy) - první upomínka (výzva) - z 200 Kč na 250 Kč
 • poplatek za zaslání upomínky (výzvy) - druhá a další upomínka (výzva) - kontokorentní úvěr - z 300 Kč na 500 Kč
 • Odstoupení od smlouvy/vypovězení smlouvy z důvodu nesplácení úvěru - kontokorentní úvěr - z 500 na 1 000 Kč

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě, nicméně v příštích čtvrtletích budeme zřejmě naše hodnocení revidovat vzhledem k chystaným změnám podoby sazebníku.

V Q Reportu Scott & Rose logicky došlo k pohybům a tudíž standardní klient zaplatí ročně nově 901 Kč (dříve 1.510 Kč) a aktivní klient pak 1.999 Kč (dříve 3.478 Kč). Hodnocení v této části proto zvyšujeme o 0,5 bodu.

Zuno Bank (8, 8, 8.5, 9) = 8,38

II. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38

2015 I. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38

IV. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38

III. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8.5) = 8,25

II. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8.5) = 8,25

2014 I. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

IV. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

III. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

II. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

2013 I. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

IV. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

III. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

II. čtvrtletí - (8, 7.5, 8.5, 8) = 8

2012 I. čtvrtletí - (8, 7.5, 8.5, 8) = 8

Zuno Bank změnila vlastníka již nepatří do bankovní skupiny Raiffeisen Bank International. Nicméně se zatím nezměnila základní poplatková filosofie banky, takže hodnocení v této části ponecháme na stejné úrovni jako v minulém kvartále.

Banka od 1. července změnila poplatek za první, druhou a třetí upomínku v sekci Účty ve výši 350 Kč na poplatek za upomínku při nepovoleném přečerpání na 125 Kč. Stejně se mění i poplatky v sekci Rezerva, Půjčka a Refinancování. V sekci Půjčka dochází ke změně poplatku na „poplatek za upomínku při prodlení se splátkou Půjčky“ ve výši 250 Kč. U Kreditky a Platinové kreditky poplatek zní „poplatek za upomínku při prodlení se splátkou/při nepovoleném přečerpání Kreditky“ a je ve výši 250 Kč. Hodnocení v této části proto zatím ponecháváme na stejné úrovni jako minule s pozitivním výhledem do dalších kvartálů.

Sazebník je podobně jako u Air Bank či Equa bank přehledný a celkem jednoduchý. Všechny tři nové banky vyslyšely volání klientů po srozumitelnosti na první přečtení. Sazebník Zuno Bank se i po rozšíření služeb vešel na dvě A4. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí.

V Q Reportu Scott & Rose zaplatí standardní klient 356 Kč (3. místo). Hodnocení neměníme. 

POJĎTE ROZHODNOUT O SVÉ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANCE A OZNÁMKUJTE SVOU BANKU V UNIKÁTNÍM HODNOCENÍ PRVNÍHO KLIENTSKÉHO RATINGU BANK GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA ZDE!

geen_vstricnaGEEN Vstřícná banka: Jak hodnotil server Bankovní poplatky - III. čtvrtletí 2015

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více