Jak na reklamaci v bance, pojišťovně, u operátora


26. 02. 2021  00:28     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Už se vám stalo, že vám banka strhla neoprávněně poplatek, prostředky z vašeho účtu zneužil jakýsi chytrolín, pojišťovna vám nevyplatila plnění, objevila se vada na novém výrobku, který jste si zakoupili, nebo vám operátor naúčtoval službu, kterou jste si neobjednali a nevyužili? V rámci reklamačního řízení můžete dosáhnout nápravy.

Jak na reklamaci v bance, pojišťovně, u operátora
Jak podat reklamaci

Reklamace, je právem kupujícího jako spotřebitele domáhat se odstranění vady, nebo jiné nápravy po dobu záruky, nebo také odpovědnosti za vadné plnění (podle Nového občanského zákoníku). Reklamaci u banky, pojišťovny či u operátora můžete podat telefonicky, písemně a to i při osobní návštěvě instituce, nebo elektronicky mailem. Konkrétní způsoby mívají tyto instituce upraveny v tzv. reklamačních řádech. U jakékoliv reklamace je třeba dodržet příslušné lhůty, jinak právo na uplatnění reklamace zaniká. Například v případě banky činí tato lhůta 13 měsíců od chvíle, kdy došlo k odepsání prostředků z účtu, nebo kdy se klient o pochybení banky dověděl. V případě reklamace zboží z obchodu činí zákonná záruční lhůta, během které můžete uplatnit reklamaci 24 měsíců od převzetí zboží. Vždy však platí, že by měl zákazník uplatnit reklamaci na zboží či službu neprodleně. Na vyřízení reklamace má pak prodejce 30 dnů, i když o reklamaci by měl prodejce rozhodnout ihned, nejpozději do tří dnů od doby kdy od vás zboží převzal. V případě uznání reklamace máte nárok na výměnu věci, nebo její součásti, pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné, jinak máte právo na opravu věci, tedy odstranění vady, pokud reklamaci nelze vyřešit výše uvedenými způsoby, máte nárok na slevu z ceny nebo vrácení peněz. Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou, tedy pokud nelze vadu odstranit přímo na místě a velmi snadným způsobem.


Pokud zákazníkovi prodejce v reklamačním řízení nevyhoví, může se dál bránit. Nejčastěji probíhá tato obrana u soudu. Velké instituce však nabízejí ještě jednu možnost obrany proti rozhodnutí o zamítnutí reklamace a to řízení u vlastního ombudsmana. Ombudsman je osoba v rámci dané instituce, která má chránit zájmy klientů a objektivně posuzovat postup instituce vůči němu. Další možností je využití tzv. mimosoudních řízení. Teprve poté je čas podat žalobu k soudu.Reklamace není uznána, rozhodnout musí soud

ČOI, ČNB nebo finanční arbitr na scéně

Nicméně většina sporů se už dnes nemusí dostat až před soud. Novou možnost dostali spotřebitelé, kteří se v případě sporů s prodejcem nebo poskytovatelem služby, mohou obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na vyřešení sporu. Toto oprávnění získala ČOI díky zákonu o ochraně spotřebitelů a ihned si získal velkou popularitu. V případě finančních služeb a pojištění se pak mohou spotřebitelé obracet na finančního arbitra nebo Českou národní banku. 

Vítězství u finančního arbitra nebo ČOI nemusí být definitivní

Pokud spotřebitel zvítězí v rámci svého podání ve sporu s bankou nebo pojišťovnou u instituce řešící tyto spory mimosoudně, může se jednat o vítězství Pyrrhovo. Reakcí banky nebo jiné instituce pak může být odvolání proti verdiktu, se kterým nesouhlasí. Odvolání je směřováno k soudu. Soudce, který není většinou špičkovým odborníkem v dané věci (nemůže rozumět všemu), následně může rozhodnout, že instituce má přece jen pravdu a klient má smůlu. V té chvíli musí klient banky uhradit dané instituci náklady soudního řízení (jedině, že by soud náklady řízení instituci, jako vítězné straně, nepřiznal) a paradoxně tak doplácí na prvostupňový úspěch ve věci v rámci mimosoudního rozhodnutí. Musíme si totiž uvědomit, že ochota odvolávat se k soudu je výrazně vyšší u institucí, než u jejich klientů, kteří se dlouhých a nákladných soudních sporů logicky obávají. Pokud tedy mimosoudní spor klient prohraje, zpravidla se už na soud neobrátí.Jak na reklamaci v bance, pojišťovně, u operátora

Diskutovat (0)