Nejvstřícnější bankou k handicapovaným zatím Česká spořitelna a Poštovní spořitelna


08. 01. 2013  16:47     Patrik Nacher / Vstřícná banka     komentáře (0)

V rámci prvního klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka na základě provedeného průzkumu mezi bankami porovnal organizátor hodnocení banky z hlediska jejich pohledu a přístupu ke skupině osob se zdravotním postižením. Která banka vyšla z průzkumu nejlépe?

Nejvstřícnější bankou k handicapovaným zatím Česká spořitelna a Poštovní spořitelna
Průzkum provedly servery organizátora www.bankovnipoplatky.com a www.vstricnabanka.cz v rámci spuštění prvního klientského ratingu bank ze strany osob se zdravotním postižením OVB Vstřícná banka - Handicap Friendly. V tomto prvním průzkumu ještě nefigurují hodnocení samotných osob se zdravotním postižením, jejichž hodnocení bude spuštěno se začátkem roku 2013.

Průzkumu se prostřednictvím svých odpovědí zúčastnilo deset tuzemských bank. Česká spořitelna, ČSOB ve spojení s Poštovní spořitelnou, Komerční banka, UniCredit Bank, LBBW, Air bank, Raiffeisenbank, Equa bank, Fio banka, Citibank.

.

HANDICAP FRIENDLY BANKA – PODÍVEJTE SE ZDE!

.

Většina bank, které se účastní již současného hodnocení OVB Vstřícné banky, věnuje osobám se zdravotním postižením větší či menší pozornost. Banky jsme oslovili s průzkumem jaká opatření či kroky ve prospěch či na podporu OZP v minulosti přijaly, nebo které naopak připravují. Jen menšina bank nám na dotazy neodpovědělo, nebo odpovědět odmítlo.

Všech deset zúčastněných bank je mimo jiné hodnoceno v klientském ratingu OVB Vstřícná banka. Organizátor, tedy servery www.bankovnipoplatky.com a www.vstricnabanka.cz porovnal banky dle několika kategorií věnujících se kvalitě a rozsahu přístupu ke osobám se zdravotním postižením.

Kategorie hodnocení průzkumu

  • První kategorií byl rozsah a kvalita bezbariérových poboček.
  • Druhou kategorií bylo přehledné a intuitivní internetové bankovnictví, případně další internetové služby.
  • Třetí kategorií byla přítomnost specializovaného poradce na pobočkách resp. na telefonních linkách.
  • Čtvrtou kategorií byl rozsah a kvalita nabídky bankomatů určených či přizpůsobených pro osoby se zdravotním postižením.
  • Pátou kategorií vybavení poboček zařízením či službami pomáhajícím osobám se zdravotním postižením.

.

Organizátor určil nejvstřícnější banku v jednotlivých kategoriích a na základě umístění v jednotlivých kategoriích pak určil nejvstřícnější banku pro OZP. Od nového roku 2013 pak budou hodnotit banky ze svého vlastního pohledu osoby se zdravotním postižením samotné v rámci projektu OVB Vstřícná banka - Handicap Friendly. První výsledky hodnocení bank ze strany osob se zdravotním postižením bude k dispozici na začátku dubna roku 2013.

Výsledky našeho průzkumu:

OVB Nejvstřícnější bankou vyhodnocenou ze strany serveru www.bankovnipoplatky.com a www.vstricnabanka.cz, dle průzkumu bank k jejich vstřícnosti vůči OZP se stala Česká spořitelna a Poštovní spořitelna, které nejvíce bodovaly v jednotlivých kategoriích průzkumu.

Bezbariérové pobočky

Všechny banky uvedly jako své nejčastější opatření ve vztahu k OZP vybavení poboček bezbariérovými přístupy. Uplatňování uvedeného opatření ve většině svých poboček uvedlo 10 z 10 bank, které se průzkumu účastnily. Největší rozsah a dostupnost bezbariérových poboček nabízí dle našeho vyhodnocení Poštovní spořitelna.

Přehledné a intuitivní internetové bankovnictví

Většina bank také zmínila, že OZP podporují internetovým bankovnictvím, které mohou využívat osoby s tělesným postižením, nebo osoby se sluchovým postižením. Ne každá banka má však své internetové bankovnictví přizpůsobené osobám se zrakovým postižením. Přehlednost či přizpůsobení internetového bankovnictví pro OZP uvedlo 6 z 10 bank, které se průzkumu účastnily. Nejvíce internetových služeb pro osoby se zdravotním postižením nabízí dle našeho vyhodnocení UniCredit Bank.

Přítomnost speciálního bankovního poradce na pobočkách či na telefonních linkách

Přítomnost speciálního poradce pro komunikaci s OZP uvedla více než polovina dotázaných bank. Banky v tomto případě poskytují alespoň na některých pobočkách služby poradce se znalostí znakového jazyka či tiskoviny v Braillově písmu, telefonické bankovnictví pro osoby se zrakovým postižením apod. Přítomnost specializovaných poradců na svých pobočkách či telefonní podporu uvedlo 6 z 10 bank, které se průzkumu zúčastnily. Nejlépe vybavené pobočky a nejpropracovanější systém podpory OZP ze strany poradců má dle našeho vyhodnocení Česká spořitelna.

Speciální bankomaty pro klienty se zrakovým postižením

Jako další opatření pro podporu OZP pro využívání bankovních služeb uvedly banky speciální bankomaty pro osoby se zrakovým postižením. Toto opatření využívá dle svého vyjádření 4 z 10 bank, které se průzkumu zúčastnily. Nejvíce bankomatů pro osoby se zrakovým postižením má ČSOB ve spojení s Poštovní spořitelnou. Ocenit je třeba i Českou spořitelnu, která zprovoznila už v roce 2005 první bankomat určený pro potřeby OZP.

Vybavení poboček zařízením, které pomáhá OZP

Existenci vybavení usnadňující OZP komunikaci s bankou, nebo využití bankovních služeb na pobočkách uvedlo 4 z 10 bank, které se průzkumu zúčastnily. Nejpropracovanější systém pomůcek a vybavení pro OZP, včetně specializované pobočky má dle našeho vyhodnocení Česká spořitelna.

.

Více informací naleznete ZDE.Nejvstřícnější bankou k handicapovaným zatím Česká spořitelna a Poštovní spořitelna

Diskutovat (0)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor