Trvalé bydliště zřídíte i bez souhlasu pronajímatele


29. 05. 2023  07:20     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Jste nájemce a potřebujete si zřídit trvalé bydliště v bytě? Stačí si dojít na příslušný obecní úřad s nájemní smlouvou. Pronajímatel vám ve vyřízení nemůže zabránit. Trvalé bydliště v bytě je podmínkou přiznání mnoha sociálních dávek.

Trvalé bydliště zřídíte i bez souhlasu pronajímatele
Nájemníci mají právo zřídit si v pronajatém bytě své trvalé bydliště. Úřady tak už většinou nepožadují prokázání výslovného souhlasu vlastníka se zřízením trvalého bydliště v daném bytě či domě. Obrana je tak spíše formální a teoretická.

DOTAZ

Dobrý den,

pronajímáme byt, který máme v osobním vlastnictví. Nájemce bytu chce na úřadě žádat o příspěvek na bydlení. To však může učinit pouze tehdy, pokud má v bytě nahlášené trvalé bydliště. Vzhledem k tomu, že nám dluží tisíce korun za nezaplacené nájmy, případně zálohy na služby, neplánujeme smlouvu, která konči 30. červnem 2020 prodloužit. Také nesouhlasíme s tím, aby v tomto bytě měl trvalé bydliště, ovšem na úřadě nám bylo řečeno, že pokud donese nájemní smlouvu, bude mu trvalé bydliště uděleno bez ohledu na to, jestli my s tím souhlasíme, a také bez ohledu na to, zda nám něco dluží.

Máme nějakou možnost se bránit?

Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ PRÁVNÍKA:

Dobrý den,

úřady už standardně zapisují trvalé bydliště nájemcům, kteří prokáží vztah k bytu platnou nájemní smlouvou. Nelze tedy reálně zabránit zřízení trvalého bydliště nájemce v pronajatém bytě. Omezit toto právo je možné tedy pouze smluvně, například pod nějakou sankcí, případně sankcí práva výpovědi z nájmu bytu. Ovšem tyto sankce jsou velmi sporné, protože nájemní smlouva nemůže obsahovat sankce nad rámec povolený zákonem. Pronajímatelé jsou tak velmi omezeni ve svobodné úpravě a obsahu nájemních smluv. Sankce si do smlouvy uvést můžete, ale je možné, že pokud bude v budoucnu o přiznání sankce rozhodovat soud, určí tyto sankce v rámci nájemní smlouvy jako neplatné. V praxi ale tyto sankce mohou působit preventivně, tedy odstrašujícím způsobem pro nájemce, aby nedělali něco, co si pronajímatel nepřeje.

Na jednu stranu je třeba brát v úvahu snahu státu, aby lidé měli trvalé bydliště tam, kde skutečně žijí. Na druhou stranu může toto právo vést k poškození pronajímatele či budoucích nájemců. Na adresu trvalého bydliště dlužníka může například dorazit exekutor i v době, kdy už tam dlužník dávno nebydlí a provést exekuci zařízení bytu. Poškozeni tak mohou být lidé, kteří s dluhem nemají nic společného.Trvalé bydliště zřídíte i bez souhlasu pronajímatele

Diskutovat (0)