Do energeticky úsporných projektů se ročně investuje 240 milionů korun.


17. 10. 2019  00:10     Tisková zpráva     komentáře (0)

V Česku bylo za poslední čtvrtstoletí realizováno více než 250 energeticky úsporných projektů za 3,6 miliardy korun. Letošní rok by měl být přitom z hlediska investic do těchto řešení výrazně nadprůměrný.

Do energeticky úsporných projektů se ročně investuje 240 milionů korun.
O projekty financované z garantovaných budoucích úspor mají nejčastěji zájem města a kraje, zpravidla se přitom realizují v oblasti zdravotnictví, školství či kultury. Velký zájem bývá zejména o zefektivnění vytápění, osvětlení či větší úspory vody. Zájem o energetické úspory je přitom patrný i u běžných uživatelů.

Podle posledních statistik Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) bylo v České republice za čtvrtstoletí jejich využívání realizováno více než 250 energeticky úsporných projektů. Jejich celková hodnota z hlediska vstupních investic přitom dosáhla 3,6 miliardy korun. Takzvané EPC (Energy Perfomance Contracting) projekty se přitom vyznačují garancí určité výše budoucích úspor, ze kterých se postupně daný projekt hradí. „Z pohledu zákazníků je zajímavější výše roční úspory energie v objektech, která byl loni téměř 390 milionů korun,“ uvedl předseda APES Ivo Slavotínek.

Z dlouhodobého hlediska není možné u těchto projektů pozorovat jasný vzestupný či klesající trend. V posledních letech byl z pohledu investic do EPC řešení nejúspěšnější rok 2012, kdy dosáhly 362 milionů korun. Hned následující rok však číslo kleslo nejníže za celé sledované období, a to na 82 milionů korun. Za posledních deset let byla průměrná roční investice zhruba 240 milionů, loni to pak bylo 150 milionů, nicméně realizace řady projektů se podle Slavotínka přesunula do letošního roku. Ten by tak měl být ve srovnání s průměrem výrazně vyšší. Předseda APES přitom vidí pozitivní trend v tom, že se v posledních dvou letech podařilo nastartovat projekty využívající metody EPC k realizaci komplexních rekonstrukcí podporovaných z Operačního programu Životního prostředí. Právě tato skutečnost výrazně zvýšila počet a tržby v segmentu EPC.

Největší zájem z měst a krajů

Nejčastějšími investory do EPC projektů jsou podle statistik APES města a kraje. To potvrzuje i Ivo Winkler ze společnosti Enbra, která se na realizaci těchto řešení podílí. Město či kraj bývá zpravidla zřizovatelem či vlastníkem dané budovy. „Nejčastěji se tyto projekty realizují v odvětví zdravotnictví, školství, kultury či sportu. Příkladem mohou být například nemocnice či kulturní stavby, jejichž fungování je postaveno na velmi starých systémech. Ve výsledku jsou tak extrémně energeticky nehospodárné,“ sdělil Winkler. Podle Slavotínka se v poslední době objevují i zajímavé projekty v průmyslu. „Co se týče státu, ten zatím příkladem nejde, ale i to se, doufám, v budoucnu změní díky novému nastavení dotační politiky, která metodu EPC zvýhodňuje,“ doplnil.

Podle obchodního ředitele společnosti Lomax Jana Malysze se energetické úspory projevují zejména v zimě. Při plánování energeticky úsporných projektů je tak dobré zvážit, jak komplexní by celý systém úspor měl být. „Pro chladnější měsíce se nemusí uvažovat pouze o efektivnějším způsobu vytápění, je dobré se zaměřit i na tepelné ztráty u pláště domu. Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, dobře tuto hrozbu zvládnou eliminovat například předokenní rolety,“ doplnil.

Efektivnější vytápění, osvětlení či vyšší úspory vody

Z hlediska aktuálních trendů u energeticky úsporných projektů jsou velmi často zahrnuty úpravy vytápění budov. „Na rozdíl od chlazení, které se ve starších objektech instalovalo zpravidla dodatečně, a mnohdy tedy postačí pouze optimalizování chladícího systému, funguje systém vytápění často na několik desítek let zastaralých technologiích, které jsou v provozu od začátku fungování stavby. Proto k těmto úpravám majitelé či zřizovatelé sahají častěji,“ upřesnil Ivo Winkler. Díky postupnému rozšiřování dnes EPC projekty zahrnují veškeré technologie budovy včetně vody. Podle Slavotínka je v současné době zvláštní pozornost věnována především kvalitě vnitřního prostředí, které je monitorováno a vyhodnocováno v rámci energetického hospodářství managementu, jenž je nedílnou součástí poskytovaných služeb.

Energetické úspory jsou jedním z hlavních atributů i u běžných uživatelů. „Je to pro ně významnější kritérium než v minulosti, zčásti to lze přisuzovat i dotačním programům, kterých lze už téměř rok využít například u stínicí techniky. Při určitém zjednodušení lze přitom říct, že čím úspornější řešení zvolí, tím větší dotací mohou získat,“ uzavřel Jan Malysz ze společnosti Lomax.Do energeticky úsporných projektů se ročně investuje 240 milionů korun.

Diskutovat (0)