Exkluzivně:
55 % klientů v ČR je spokojeno s dostupností bankovních poboček


07. 06. 2012  10:09     BP,com     komentáře (0)

Z originálního datového souboru serveru www.bankovnipoplatky.com, který čítá třicet tisíc (!!!) dotazníků dobrovolně vyplněných klienty v rámci šetření „Kliente, oznámkuj svoji banku“, vyplývá, že více než polovina tuzemských bankovních spotřebitelů je spokojena s dostupností kamenných obchodních míst českých bank.

V rámci dotazníkového šetření totiž ve zmíněné problematice více než šestnáct tisíc klientů (z celkového počtu 28987 klientů) udělilo bankám v České republice známku „výborně“. Nejlepší hodnocení tak bance vystavila přesně 55,4% skupina respondentů. Dalších 7049 klientů navíc zvolilo odpověď chvalitebně, školní terminologií dvojku (jednalo se o necelou pětinu respondentů) a přes 11 procent známku dobře (3312 odpovědí).

.

ZKUSTE SI TO TAKY A ŘEKNĚTE BANCE, CO SI O NÍ MYSLÍTE!

.

„Rozsáhlá sídelní síť a vysoký počet bankovních obchodních míst, který reflektuje požadavky klientů – stále ještě velmi vázaných na fyzickou návštěvu kamenné pobočky, jakousi hmatatelnost banky, se prokazatelně odráží v odpovědích na tuto otázku. Vzorek třiceti tisíc respondentů má nespornou vypovídací hodnotu. Lze tak spolehlivě říci, že jestli něco v tuzemském bankovním sektoru skutečně není problém, je to hustota pobočkové sítě a dostupnost obchodních míst,“ říká k výsledkům analytik Aleš Rod.To potvrzují i počty klientů, kteří bance udělili známku dostatečně (1273 klientů, tj. 4,4 %) a nedostatečně (1060 klientů, tj. 3,7 %).

.

Níže uvedená tabulka dokládá, že počty klientů se vyvíjí spojitě – čím horší známka, tím méně klientů ji zvolilo.

Tabulka – Oznámkujte banku v „předmětu“ DOSTUPNOST BANKY (vzdálenost od MHD, přístupnost pobočky, bezbariérovost…):

Hodnocení Počet Podíl na celku
Známka 1 - Výborně 16045 55,4%
Známka 2 - Chvalitebně 7051 24,3%
Známka 3 - Dobře 3312 11,4%
Známka 4 - Dostatečně 1273 4,4%
Známka 5 - Nedostatečně 1060 3,7%
Nevyplněno 246 0,8%
Celkem 28987 100%
 

Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

O PRŮZKUMU:

Průzkum strukturuje klienty podle osmi základních kategorií (tabulka).

Tabulka – Jak jsou klienti strukturováni?

Kritéria pro dělení klientů v dotazníku

věk
pohlaví
vzdělání
příjmová kategorie
hodnocená banka
kraj
město
adresa pobočky
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

Klienti mohou vystavit své bance vysvědčení v podobě odpovědí na dotazník v následujících devíti kategoriích:

  • Dostupnost pobočky (Hodnotí se vzdálenost od MHD, přístupnost k místu, kde pobočka sídlí, označení pobočky, bezbariérovost…)
  • Otevírací doba (Vyhovuje otevírací doba pobočky? Je banka otevřená v rozumnou dobu?)
  • Celkový subjektivní pocit z návštěvy pobočky (Jak na vás působí interiér? V jakých podmínkách jsou přijímáni klienti? Cítíte se v bance příjemně? Máte se kam posadit? Je jednání diskrétní?)
  • Čekací doby (Není čas strávený v bance nepřiměřeně dlouhý? Fungují všechna obslužná místa? Nabízí banka v době čekání nějaké služby, např. vodu zdarma?)
  • Komplexnost služeb (Nabízí banka ucelený přístup ke službám, např. svých dceřiných společností?)
  • Přístup úředníků ke klientům (Jsou zaměstnanci banky ochotní? Snaží se hledat řešení problému, nebo spíše proč něco nejde?)
  • Odborné znalosti úředníků o poskytovaných službách (Umí věcně vysvětlit podstatu produktu, problému, návrhu řešení? Jsou jejich rady spolehlivé a užitečné?)
  • Přístupnost k informačním materiálům (Jak (ne)snadno se dostanete k informacím ze sazebníků, obchodních podmínek, či přehledům nabízených produktů a služeb? Dává banka tyto materiály na pobočce volně k dispozici?)
  • Znalost úředníků o produktech dceřiných společností (Umí bankéř doporučit stavební spoření, investiční fond, hypotéku, pojištění nebo třeba povinné ručení?

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ JE SAMOZŘEJMĚ ANONYMNÍ!Exkluzivně: 55 % klientů v ČR je spokojeno s dostupností bankovních poboček

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

27787689675

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

430


ČÍSLO TÝDNE 430 právě tolik miliard korun vyplatila Česká republika od roku 2006 na podporu obnovitelných zdrojů energie, zejména pak solárních elektráren. Ročně se tak vyplatí více než 45 miliard korun.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3600
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,6270
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,5230
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7305
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,2005
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1850
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1244
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více