Exkluzivně na BP.com:
Při návštěvě pobočky je hrubě nespokojených jen 5,4 procenta klientů


20. 06. 2012  03:22     BP.com     komentáře (0)

Z originálního datového souboru serveru www.bankovnipoplatky.com, který čítá bezmála třicet tisíc (!!!) dotazníků dobrovolně vyplněných klienty v rámci šetření „Kliente, oznámkuj svoji banku“, vyplývá, že pouze 5,4 % bankovních klientů hodnotí subjektivní pocit při návštěvě bankovních poboček školní známkou nedostatečně.

Naopak když sečteme známky výborně a chvalitebně, dostaneme se na 61,3 procentní podíl ze všech respondentů dotazníkového šetření. „Dalších 21 procent ohodnotilo subjektivní pocit z návštěvy pobočky, dojem z interiéru a způsob řešení kontaktu s klientem známkou dobře. Sečteme-li tyto tři známky, tak, vysokoškolskou terminologií řečeno, očekáváním vyhovuje přes čtyři pětiny návštěv bankovních poboček provedených respondenty průzkumu. To je stejně tak překvapivé jako pozitivní,“ říká analytik Aleš Rod. Ukazuje se tak i další věc – vzhledem k tomu, že dotazníky jsou vyplňovány anonymně, on-line a zcela dobrovolně, někdo by mohl předpokládat, že budou obzvláště v České republice motivovat k negativním reakcím. Ty ale nepřicházejí, naopak. Bankovní klienti své banky spíše chválí.

. VYSTAVTE HODNOCENÍ VAŠÍ BANCE .

Co se analýzy této otázky z průzkumu týče, výsledky ukazuje následující tabulka. Zatímco u první otázky dotazníku (výsledky ZDE) zatrhlo možnost výborně 55 % respondentů a další čtvrtina přidala známku chvalitebně a v otázce otevírací doby (výsledky ZDE) hodnocení tak příznivé nebylo (součet známek dobře, dostatečně a nedostatečně tvořil téměř jednu všech pětinu odpovědí), v otázce celkového subjektivního pocitu při návštěvě pobočky se hodnocení výborně zamlouvalo 28,1 procent klientů (8147 respondentů) a známku chvalitebně zatrhlo 33,2 % klientů (9611 respondentů). Velmi nespokojených klientů – známka nedostatečně – je podle dotazníku 5,4 procenta (1552 klientů). Na otázku neodpovědělo 2,7 procenta respondentů.

Tabulka – Oznámkujte banku v „předmětu“ CELKOVÝ SUBJEKTIVNÍ POCIT Z NÁVŠTĚVY POBOČKY, INTERIÉR, ŘEŠENÍ KONTAKTU S KLIENTEM:

Hodnocení Počet Podíl na celku
Známka 1 - Výborně 8.147

28,1 %

Známka 2 - Chvalitebně 9.611

33,2 %

Známka 3 - Dobře 6.075

21,0 %

Známka 4 - Dostatečně 2.833 9,8 %
Známka 5 - Nedostatečně 1.552 5,4 %
Nevyplněno 769 2,7 %
Celkem 28.987 100 %
  Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

O PRŮZKUMU:

Průzkum strukturuje klienty podle osmi základních kategorií (tabulka).

Tabulka – Jak jsou klienti strukturováni?

Kritéria pro dělení klientů v dotazníku
věk
pohlaví
vzdělání
příjmová kategorie
hodnocená banka
kraj
město
adresa pobočky
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

Klienti mohou vystavit své bance vysvědčení v podobě odpovědí na dotazník v následujících devíti kategoriích:

  • Dostupnost pobočky (Hodnotí se vzdálenost od MHD, přístupnost k místu, kde pobočka sídlí, označení pobočky, bezbariérovost…)
  • Otevírací doba (Vyhovuje otevírací doba pobočky? Je banka otevřená v rozumnou dobu?)
  • Celkový subjektivní pocit z návštěvy pobočky (Jak na vás působí interiér? V jakých podmínkách jsou přijímáni klienti? Cítíte se v bance příjemně? Máte se kam posadit? Je jednání diskrétní?)
  • Čekací doby (Není čas strávený v bance nepřiměřeně dlouhý? Fungují všechna obslužná místa? Nabízí banka v době čekání nějaké služby, např. vodu zdarma?)
  • Komplexnost služeb (Nabízí banka ucelený přístup ke službám, např. svých dceřiných společností?)
  • Přístup úředníků ke klientům (Jsou zaměstnanci banky ochotní? Snaží se hledat řešení problému, nebo spíše proč něco nejde?)
  • Odborné znalosti úředníků o poskytovaných službách (Umí věcně vysvětlit podstatu produktu, problému, návrhu řešení? Jsou jejich rady spolehlivé a užitečné?)
  • Přístupnost k informačním materiálům (Jak (ne)snadno se dostanete k informacím ze sazebníků, obchodních podmínek, či přehledům nabízených produktů a služeb? Dává banka tyto materiály na pobočce volně k dispozici?)
  • Znalost úředníků o produktech dceřiných společností (Umí bankéř doporučit stavební spoření, investiční fond, hypotéku, pojištění nebo třeba povinné ručení?

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ JE SAMOZŘEJMĚ ANONYMNÍ!Exkluzivně na BP.com: Při návštěvě pobočky je hrubě nespokojených jen 5,4 procenta klientů

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

27785709238

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

430


ČÍSLO TÝDNE 430 právě tolik miliard korun vyplatila Česká republika od roku 2006 na podporu obnovitelných zdrojů energie, zejména pak solárních elektráren. Ročně se tak vyplatí více než 45 miliard korun.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3600
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,6270
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,5230
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7305
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,2005
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1850
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1244
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více