Fond pojištění vkladů za tři měsíce vyplatil většinu náhrad vkladů klientům zkrachovalé Vojenské družstevní záložny.


21. 10. 2011  17:48     Renáta Kadlecová     komentáře (0)

Většina peněz uložených na vkladech ve zkrachovalé Vojenské družstevní záložně již byla vyplacena klientům. Podle evidence Fondu pojištění vkladů v polovině října zbývalo vyplatit již pouze 3 998 542 korun z celkové částky přesahující 69 milionů korun, které do záložny vložili její klienti.

Od 30. května do poloviny října 2011 bylo Fondem pojištění vkladů vypořádáno 178 klientů Vojenské družstevní záložny. K 15. říjnu bylo potřeba vyplatit náhradu za pojištěný vklad ještě 255 klientům. „Ve dvou případech musí Fond pojištění vkladů ještě vyplatit částku mírně přesahující 500 tisíc korun,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová. Částky u zbývajících žadatelů jsou řádově menší. Žádný z vkladatelů neměl ve Vojenské družstevní záložně uloženu částku vyšší, než na jakou se vztahuje zákonné pojištění vkladů, tedy ekvivalent 100 000 EUR.

 .

„Výplaty náhrad jdou podle našich očekávání. Ze zkušenosti z předchozích případů víme, že většina klientů si pro náhradu přijde v prvních třech měsících po zahájení výplat. Delší dobu využijí většinou jen lidé, kteří ve zkrachovalé instituci měli uloženy jen menší částky nebo jsou například dlouhodobě v zahraničí,“ komentuje průběh výplat Renáta Kadlecová. Své nároky u Fondu pojištění vkladů mohou klienti zkrachovalé záložny uplatnit po dobu tří let ode dne zahájení výplat, tedy nejpozději do 30. května 2014.

 .

Výplata peněz Fondem pojištění vkladů byla zahájena 30. května 2011 prostřednictvím poboček GE Money Bank. Náhrady vkladů byly vypláceny do výše 100 procent, nejvýše však do limitu 2 418 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 24,18 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. 5. 2011, tedy k datu, kdy ČNB oznámila, že Vojenská družstevní záložna není schopná dostát svým závazkům vůči klientům.

 

 INFORMACE O FPV

Fond pojištění vkladů vznikl roku 1994 na základě zákona o bankách. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100% vkladu maximálně však 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské Unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti.

 

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů v šestnácti případech, při kterých poskytl v podobě dvanácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vklada­telům dvanácti bank v celkové výši zhruba 25 miliard korun. Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí.Fond pojištění vkladů za tři měsíce vyplatil většinu náhrad vkladů klientům zkrachovalé Vojenské družstevní záložny.

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

11833937391

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

88


ČÍSLO TÝDNE 88 právě na takové výši se nachází výkon naší ekonomiky ve vztahu k průměru výkonu 19 zemí eurozóny. Jedná se o dosud nejvyšší výkon České republiky ve vztahu k nejvyspělejším evropským zemím.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,8950
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,5620
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6855
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,0480
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,4845
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,2561
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více