Fyzické trestání dětí má skončit. Rodičům ale nic nehrozí


12. 06. 2024  07:00     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Připravuje se zákaz fyzického trestání dětí. Budou s ním spojené pro rodiče nějaké sankce?
Jak bude zákaz právně upraven a co rodičům a dětem přinese. Jarka je jedním z rodičů, kteří
nevědí co si mají pod zákazem fyzických trestů představit a co to pro ní bude znamenat.

Fyzické trestání dětí má skončit. Rodičům ale nic nehrozí
Jarka, zdravotní sestra, 27 let

Jarka: Dozvěděla jsem se, že má být zákonem zakázáno tělesné trestání dětí. Pokud tedy dám svému synovi pohlavek, budu za to potrestána. A to jen zato, že své dítě vychovávám.

Není tento zákaz trestání dětí protiprávní a dokonce škodlivý? Jsem přesvědčena o tom, že
stát opět aktivisticky zasahuje do mých práv a povinností jako rodiče, a osobuje si právo
rozhodovat o mých dětech. Je pravda, že se chystá zákaz fyzického trestání dětí a za
pohlavek svému synovi dostanu pokutu, nebo mě dokonce budou trestně stíhat? Jak se to
bude dokazovat? Co lidem doopravdy hrozí?

Odpověď právníka:

Vážená paní Jarko, máte pravdu, že se připravuje zákaz trestání dětí fyzickým tresty.
Respektive musím přímo upřesnit, že se nejedná o klasický zákaz, ale o formální odsouzení
fyzických trestů. Ačkoliv chtějí politici umístit toto odsouzení či deklaraci do občanského
zákoníku jako právní normy, nebude s nedodržováním tohoto zákazu spojená žádná sankce.
Tady bych chtěl rovněž odmítnout mýtus, že půjde o nějaký přestupek či trestný čin. O ničem takovém se neuvažuje, a zákaz fyzických trestů nebude ani vložen do trestního zákona, ani do přestupkového zákona.

 Z toho vyplývá, že půjde pouze a jenom o deklaraci toho, že trestání dětí fyzickými tresty je nepřijatelné a škodlivé, ale už se nebude řešit žádný trest, ani sankce. I nadále tak budou rodiče moci děti trestat, ale jiné bude to, že toto jednání se může
s odkazem na ustanovení v občanském zákoníku odsoudit a mohou vás zato například ve
škole kritizovat. Nicméně jiné dopady tento nápad mít nebude. Obecně si myslím, že
například psychické trestání dětí může mít někdy vážnější a škodlivější dopady než trestání
fyzické, ale to už je na jinou debatu.

I nyní může být ale fyzické trestání trestným činem, pokud rodič dítěti ublíží na zdraví. Může se pak jednat o lehké či těžké ublížení na zdraví, za které může být rodič i souzen. Násilí na dítěti je navíc vždy přitěžující okolností, za které hrozí i vyšší trest. Ačkoliv se takové případy skutečně objevují, jedná se jen o výjimečné situace.


- Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.
- Trestní zákoník 40/2009 Sb. § 146 až 148,
- OSPOD – Oddělení sociálně právní ochrany dětí – šetření péče o děti a jejich trestáníFyzické trestání dětí má skončit. Rodičům ale nic nehrozí

Diskutovat (0)