GEEN Vstřícná banka:
Dejte Poštovní spořitelně své vysvědčení - I. čtvrtletí 2018


19. 03. 2018  00:54     Miroslav Zeman     komentáře (0)

GEEN Vstřícná banka - v rámci projektu prvního klientského ratingu bank, mají i čtenáři serveru Bankovní poplatky unikátní možnost ohodnotit tuzemské banky a vystavit jim své vysvědčení. Přečtěte si jak vstřícná byla Poštovní spořitelna a rovnou ji ohodnoťte! ČTĚTE DÁLE!

GEEN Vstřícná banka: Dejte Poštovní spořitelně své vysvědčení - I. čtvrtletí 2018
Poštovní spořitelna je vlastně produkt ČSOB. Je založena na výsadním postavení svých poboček na pobočkách České pošty. Ačkoliv je budována jako samostatná značka a samostatný produkt, nemůžeme si nevšimnout jednotné strategie a sdílení produktů a služeb mezi těmito spřízněnými bankami. To se týká i tiskových zpráv a konferencí obou bank.

K hodnocení bychom tak opakovali to, co jsme psali již u ČSOB. Speciálně Poštovní spořitelny se týká zpráva o spuštění bezkontaktních nálepek nově i pro klienty ERY, což banka oznámila v dubnu tohoto roku.

TUTO BANKU MŮŽETE OHODNOTIT PŘÍMO ZDE!

Poštovní spořitelna

S čím přišla banka ve IV. čtvrtletí 2017

Poštovní spořitelnu hodnotíme spíše jen proto, že jako samostatná banka působí a vypadá. Ve skutečnosti se ale její aktivity protínají s aktivitami její matky ČSOB. Jedná se tak vlastně o stejnou banku, pouze odlišenou jinou značkou a specializovanými službami. Navíc se z našeho pohledu finanční gramotnosti jedná o banku značně kontroverzní. Na jedné straně se banka prezentuje jako odpovědná banka, které jde o dobrou informovanost a zvyšování finanční gramotnosti klientů, na druhé straně však banka přistupuje ke klientům, jako omezeným konzumentům a svými reklamami působí na lidi ve smyslu, zadlužujte se co to půjde, nic není problém, viz. jejich stádo trpaslíků.

Poštovní spořitelna: Češi nemyslí na horší časy. Mezery ve znalostech světa financí mají dospělí i děti

Češi se zbytečně nezadlužují a ze svých příjmů zvládají pokrýt základní životní potřeby. Série průzkumů skupiny ČSOB však ukázala, že se lidé v přístupu ke svým penězům přesto dopouštějí chyb. Zhruba polovina rodin by například měla problém zaplatit nenadálý výdaj přes 10 tisíc korun. To souvisí s jejich neznalostí světa financí. Téma finanční gramotnosti se přitom netýká jen dospělých. Děti hospodaří s penězi už od první třídy. Samy hodnotí svoji schopnost hospodařit střídmě a chtějí se dozvědět více, proto vyrážejí odborníci ČSOB za dětmi přímo do škol a pomáhají tak rodičům i učitelům s jejich vzděláváním.

Finanční gramotnost a její zvyšování je jedním k nejdůležitějších úkolů, které náš server Bankovní poplatky má. Proto také vítáme a kladně hodnotíme každou aktivitu, která vede ke splnění tohoto cíle a zvyšuje gramotnost lidí. Problémem právě a konkrétně poštovní spořitelny je, že na jednu stranu deklaruje podporu zvyšování finanční gramotnosti a souvisejících produktů a na druhou stranu zase tuto aktivitu narušuje a nabádá svými bezduchými kampaněmi s trpaslíky, aby si lidé bezmyšlenkovitě půjčovali.

 GEEN Vstřícná banka: Dejte Poštovní spořitelně své vysvědčení - I. čtvrtletí 2018

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

9924063819

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

KalkulátorPoradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více