Hlavní ekonom je klíčovou pozicí v každé bance, říká Jan Vejmělek z Komerční banky


16. 03. 2012  09:01     ar     komentáře (1)

V šestém díle našeho seriálu "Kdo je kdo v bance" jsme se věnovali pozici hlavního ekonoma. A vyzpovídali jsme hned dva. Jedním z nich je hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Jaká je náplň jeho práce a proč je pro banku důležitý? Přečtete si tento rozhovor a dozvíte se to...





BP.com: Jaké je postavení hlavního ekonoma v hierarchii banky?

Hlavní ekonom je samozřejmě klíčovou pozicí v každé bance. Konkrétně v Komerční bance je členem managementu Investičního bankovnictví a má na starosti také vedení týmu Ekonomického a strategického výzkumu.  

BP.com: Jaké jsou hlavní kompetence a povinnosti hlavního ekonoma? Můžete jmenovat příklady hlavních úkonů jeho agendy?

Pozice hlavního ekonoma je kombinace pozice manažerské s pozicí specialisty. Začněme tím, na co se hlavní ekonom specializuje. Hlavní ekonom je především makroekonom. V Komerční bance je tedy zodpovědný za proces a tvorbu makroekonomické analýzy a prognózy českého (a slovenského) hospodářství. Makroekonomická prognóza následně představuje vstup pro analýzu a prognózu jednotlivých segmentů finančního trhu – kurzu koruny, úrokových sazeb peněžního trhu, úrokových swapů a státních dluhopisů. Do gesce Ekonomického a strategického výzkumu spadá i analýza klíčových akciových titulů obchodovaných na pražské burze. Drtivá většina výstupů odboru je ve formě analýz distribuovatelných elektronickou cestou. Hlavní ekonom tedy spolupracuje s útvary napříč bankou. Jedním z nich je útvar financí; na makroekonomické analýzy je samozřejmě postavem finanční plán banky, makroekonomická prognóza se též využívá v oblasti řízení rizik. Stresové makroekonomické scénáře jsou vstupem pro stresové testování banky. Významnými interními klienty jsou útvary top korporací a distribuce včetně privátního bankovnictví. Makroekonomická analýza je používána jak pro tvorbu nabídky produktů, tak je jako produkt distribuována klientům, od velkých korporací po fyzické osoby jako součást servisu banky. Hlavní ekonom a jeho tým též prezentují názory na makroekonomická témata v médiích, což se v rámci banky odráží v kooperaci s týmem marketingu respektive komunikace. Tým hlavního ekonoma se též spolupracuje s HR a podílí se na interních školeních zaměstnanců KB, zejména investičních a bankovních poradců, pro které je znalost makroekonomického prostředí důležitá. Manažerský pohled vyplývá nejenom z faktu, že hlavní ekonom má na starosti celý analytický tým, ale i velmi intenzivní komunikaci s top managementem, tedy se členy představenstva i členy výboru ředitelů, komunikuje s protistranami v rámci skupiny Société Générale a zastupuje či reprezentuje Komerční banku v profesních institucích typu České bankovní asociace či při setkáních z nadnárodními institucemi typu Mezinárodní měnový fond či komunikace s ratingovými agenturami. Hlavní ekonom též udržuje vztah s akademickou sférou zajišťující adekvátní úroveň výstupu ekonomického výzkumu, účastní se konferencí organizovaných profesními organizacemi či přímo bankou pro své klienty.  

BP.com: Můžete čtenářům stručně popsat průběh pracovního dne hlavního ekonoma?

Vzhledem k poměrně širokému záběru se velmi těžko dá vysledovat typický den. Hlavní ekonom pracuje především s měsíční frekvencí, kdy reaguje a zapracovává do prognóz zveřejněná měsíční makroekonomická data. Měsíčně též připravuje materiály pro top management, apod. Denní náplň práce je obvykle následující. Ranní cestou do práce pročítám ekonomické analýzy Société Générale týkající se globální ekonomiky a finančních trhů. Po příchodu do kanceláře kolem sedmé hodiny procházím zpravodajské agentury Bloomberg a Reuters a připravuji vydání Ranní zprávy, která je publikována kolem osmé hodiny. V 8:20 meeting s dealery, v devět hodin pravidelný denní meeting se šéfem Investičního bankovnictví. Pokud jsou v devět hodin zveřejňována nějaká makroekonomická data, znamená to práci na analýze zveřejněných dat a komentáře pro média. Další aktivity se den ode dne liší – práce na rozsáhlejší analýze, speciálních reportech, čtvrtletní zprávě apod, příprava prezentací, setkání s klienty, účast na seminářích, cestování po regionech, třikrát týdne jsou konferenční hovory s analytiky Société Générale, týdenní meetingy s managementem Investičního bankovnictví, meetingy s top managementem, manažerská práce s analytických týmem, atd. Pokud se přeci jen najde volná chvilka, využívám jí ke studiu working paperů, popřípadě další odborné literatury. Závěr dne spočívá v komentování událostí daného dne pro klienty a novináře. Pokud to je možné, kolem páté opouštím kancelář. Nezřídka mě ovšem čeká ještě podvečerní program v podobě účasti na různých přednáškách, konferencích či seminářích.  

BP.com: Proč by banka bez hlavního ekonoma nemohla fungovat?

Z předchozího je zřejmé, že agenda hlavního ekonoma, respektive ekonomického výzkumného týmu, je poměrně rozsáhlá a její absence by tedy znamenala pro banku citelné problémy. Znalost makroekonomického rámce a základní představa o tom, jakým směrem by se tento rámec mohl v budoucnu pohybovat je nezbytný pro vytyčení hřiště, kde se bude banka pohybovat. Těžko stanovovat finanční cíle pro banku bez návaznosti na makroekonomické prostředí. Dealeři investičního bankovnictví jsou též významným způsobem odkázání na informační a analytickou podporu odboru Ekonomického a strategického výzkumu. A v neposlední řadě by analýzy a názory ekonomů chyběli nejenom bance, ale i jejím klientům.


Hlavní ekonom je klíčovou pozicí v každé bance, říká Jan Vejmělek z Komerční banky

Diskutovat (1)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

2544960505

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 70 000

70000


ČÍSLO TÝDNE - 70 000 právě tolik živnostníků se přihlásilo do poloviny ledna k platbě paušální daně, která činí 5469 korun. Je to méně než původně odhadovalo ministerstvo financí, ale naopak více než se mohlo ještě na začátku roku zdát, po schválení daňového balíčku. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více