Hypoteční trh zaplavily akční nabídky


19. 11. 2014  08:53          komentáře (0)

Banky se perou o klienty a jedna akční nabídka stíhá druhou. Za uplynulých 10 měsíců tuzemské banky realizovaly tolik akčních nabídek, jako loni za celý rok a dvojnásobek než v roce 2010. Struktura akcí se v posledních letech příliš nemění. Nejfrekventovanější jsou zvýhodněné nabídky na poplatek za zpracování úvěru nebo akční úroková sazba. 

Hypoteční trh zaplavily akční nabídky
Cyklus realizace akčních nabídek je patrný dlouhodobě. Největší frekvenci vykazují jarní měsíce a konec letních prázdnin. Jinak tomu není ani letos s tím rozdílem, že intenzita v letošním roce je neporovnatelně větší. Z průběžného monitoringu hypotečního trhu je patrná výrazná dynamika nárůstu množství a frekvence akčních nabídek zejména v posledních dvou letech. Zatímco v roce 2010 banky za celý rok realizovaly 125 akcí, loni to bylo již 269. A v letošním roce jsme se na to samé číslo dostali za 10 měsíců. K 7. 11. Evidujeme v naší statistice 273 realizovaných či běžících akčních nabídek*, přičemž jen během letošního srpna to bylo 31 – nejvíce v historii.

Porovnejte si nabídky hypoték jednotlivých bank na hypotéční kalkulačce

nabídky bank

Více než polovina kampaní míří na sazbu

Struktura cenových kampaní se v posledních letech příliš nemění. Nejfrekventovanější jsou akční nabídky na poplatek za zpracování úvěru, nebo akční úroková sazba (zpravidla vyhlašována plošně na omezenou dobu) či sleva na úrokové sazbě zpravidla získávají pouze vybraní klienti po splnění bankou daných podmínek (doba splatnosti, fixace, pojištění apod.).

Trendem letošního roku je navýšení četnosti akčních nabídek zahrnujících slevu či zrušení poplatku za odhad nemovitosti. Proto jsme nyní nově do monitoringu zařadily i tento typ akce. Jeho podíl aktuálně dosahuje zhruba 7 procent trhu. Důvod posílení tohoto trendu je zřejmý – není, kde jinde brát/dát. Zostřená konkurence a nejrůznější protipoplatkové kampaně klientů přinesly poplatkovou erozi a poplatek za zpracování a správu hypotečního úvěru ze sazebníku řady bank vypadly nebo došlo k výraznému snížení. Ve struktuře akcí sice stále zaujímají výrazný podíl, jedná se však z velké části o časově neomezené akční nabídky, které prakticky suplují úplné zrušení poplatku, do čehož se některým bankám z nejrůznějších důvodů nechce.

V součtu však i nadále dominují akce zaměřené na úrokovou sazbu, které tvoří více než polovinu celkového počtu. Aktuální strukturu akčních nabídek ilustruje následujících graf.

akční nabídky

Úrokové sazby klesají již 12 měsíců v řadě

Důsledkem příznivých podmínek na trhu a vysokého počtu akčních nabídek je setrvalý pokles úrokových sazeb hypoték na rekordní minima. Během 12 měsíců trvajícího poklesu sazeb propadl index průměrných nabídkových sazeb GOFI70 o více než 6 desetin procentního bodu a jeho aktuální hodnota činí 2,46 %. A podobně je na tom index průměrných realizačních cen – FINCENTRUM HYPOINDEX. 

úroky

Pokud bude zachován trend posledních dvou let, není vyloučeno, že letos bude realizováno přes 300 akčních nabídek. Z našeho pohledu je vysoké množství akčních nabídek kontraproduktivní a ztěžuje orientaci a možnost srovnání nabídek jednotlivých bank. V příštím roce očekáváme, že se růst počtu akčních nabídek spolu s dosažením úrokového dna zastaví a banky se konečně ve větší míře pustí do produktových a procesních inovací.

*) Pozn. akční nabídky monitorujeme na měsíční bázi. Pokud banka například nabízí slevu ze zpracovatelského poplatku po dobu 3 měsíců, evidujeme tuto akční nabídku jako 3 akce.

Zdroj: GOLEM FINANCE, banky, www.hypoindex.czHypoteční trh zaplavily akční nabídky

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

36072158237

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Co je to PES? Tento vás rozhodně nepokouše


V rádiu, v televizi, v novinách, všude slyšíme a vidíme zkrátku PES. Co to ale přesně znamená? 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více