Hypotéka je nejrozumnější úvěr. Říká se v knize Konec finančních negramotů v Čechách


02. 03. 2016  00:04     Redakce BP     komentáře (1)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - KONEC FINANČNÍCH NEGRAMOTŮ V ČECHÁCH: Hypotéka je nejrozumnějším úvěrem, kterým pořizujeme a zajišťujeme své bydlení a hodnotu, která nám slouží desetiletí. Jaké přísloví k tomuto tématu přiřadíme? ČTĚTE DÁLE!

Hypotéka je nejrozumnější úvěr. Říká se v knize Konec finančních negramotů v Čechách
Můj dům, můj hrad. A aby to bylo ještě jasnější, tak i za cenu dlouhodobého úvěru - hypotéky. Ačkoliv se jedná o jeden z nejvýhodnějších a nejrozumnějších finančních produktů, má i hypotéka svá rizika. Ani hypotéka by neměla být přemrštěně vysoká tak, aby dusila náš život a spolykala veškeré naše příjmy. Současně i při pořízení hypotéky bychom měli myslet na zadní vrátka a disponovat finanční rezervou pro případ náhlé ztráty zaměstnání, nebo dlouhodobější nemoci, které nám zkomplikují či znemožní splácení hypotéky. Rezerva by tak měla představovat minimálně šest měsíčních splátek hypotéky. Můžeme pak spát ve svém novém domově mnohem klidněji.

Můj dům můj hrad – aneb rozumná investice na jedné straně a snad jediný smysluplný důvod pro zadlužení na straně druhé je nákup vlastnického bydlení. Investice, i prostřednictvím prostředků z hypotéky (úvěr, který je jištěn nemovitostí), do bydlení, do nemovitosti, do půdy, do něčeho, na co si lze sáhnout, má svou logiku. O tyto statky nemůžeme přijít, inflace je neznehodnotí (naopak), a navíc nám slouží. Buď v nich bydlíme, nebo nám vydělávají peníze na nájmu či je můžeme zúročit jako další zdroj příjmů v důchodovém věku (prodej, pronájem). Tedy model, kdy peníze (nějaké aktivum) pracují pro nás, a nikoliv my pro peníze. Na druhé straně musíme zůstat ostražití a při zemi, abychom nestavěli „vzdušné zámky“ a hypotéka nás nakonec neudusila (více u přísloví „Z deště pod okap“). [ZS1] Můžeme se inspirovat, jak investují čeští milionáři a miliardáři. Je v jejich bytostném zájmu množit své bohatství bezpečně, ale přitom dynamicky a systematicky.

Z deště pod okap – aneb aby na nás pod tím okapem nekapalo, musíme pro to něco udělat. Hypotéka, jako nejrozumnější úvěr a nejsmysluplnější zadlužování, má v sobě určitá rizika, pokud u ní nebudeme myslet. V návalu radosti z potenciálního nového bydlení se nebezpečí může snadno přehlédnout a podcenit. Předně musíme mít vůbec spočítané, na jak vysokou hypotéku dosáhneme. Jednak z pohledu banky, tedy kolik nám bude banka ochotna alespoň přibližně půjčit (z hlediska jejich skóringu a hodnocení naší bonity), a za druhé pak z pohledu našeho platu, tedy aby hypoteční splátky tvořily rozumný poměr ve vztahu k příjmům rodiny. TIP: splátka by měla být ve výši maximálně jedné třetiny čistých příjmů, jinak se hypotéka pro nás může stát pastí a riskantním podnikem. Musíme si uvědomit, že současné příjmy nemusíme mít navždy a je třeba počítat s tím, že mohou klesnout, než že budou permanentně, trvale stoupat. To ale není všechno. Hypotéka je dlouholetý závazek (dvacet, někdy i třicet let) a zároveň dlouhodobá odpovědnost a starost o nemovitost. Z obojího pak zcela nevyhnutelně vyplývá, že kromě samotného splácení musíme mít vytvořených několik druhů finančních rezerv a „polštářů“, jak by řekli někteří ekonomové. Rezerva první je nejen na akontaci (tedy na příspěvek klienta, protože 100% hypotéky už dnes nejsou běžně dostupné), ale hlavně na další výdaje spojené s novým bydlením. Tady nejde jen o výbavu nového bytu, nezbytné úpravy, případně opravy a dodělávky, nákupy byť na první pohled drobností, ale také o náklady na stěhování, právní služby či o dočasné zvýšení výdajů na bydlení vzhledem k nutnosti po určitou dobu obývat dva byty či nepředvídatelná jiná vydání. Rezerva druhá je pak na samotné splátky a platby služeb – na to se často zapomíná. To, že bydlím ve svém, neznamená, že neplatím za elektřinu, vodu, plyn, ale také příspěvky do fondu oprav a další náklady, jen se to už nejmenuje „nájemné“. Přitom ale výše může být podobná. Vždy se může něco přihodit a my musíme umět sáhnout do „prasátka“ a platit dál. TIP: rozumná rezerva je ve výši šesti hypotečních splátek, která se někde úročí, ale zároveň je k dispozici pro téměř okamžité použití (peníze jsou tzv. likvidní). Na pojištění neschopnosti splácet se nelze automaticky spoléhat (více najdete v části „Hra na slepou bábu“), je lepší to mít ve svých rukách. TIP: třetí rezerva by se měla tvořit kontinuálně a pravidelně po celou dobu bydlení ve svém, byť stačí po malých částkách, a je takovou obdobou fondu oprav. Porouchat se může i sebedokonalejší stavba či sebelepší vybavení a je užitečnější si opravu či nákup zaplatit, než si na ně půjčovat. A k tomu se náramně hodí čečenské přísloví: „Zbohatne-li moudrý, opraví si dům. Zbohatne-li hlupák, opatří si druhou ženu.“ Buďme raději těmi moudrými.Hypotéka je nejrozumnější úvěr. Říká se v knize Konec finančních negramotů v Čechách


Dobrý den. Mé motto je nazadlužovat se vůbec, není-li to nutné. A to platí i o hypotékách. Tyto ...
Diskutovat (1)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více