I. ročník - ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ SPUŠTĚNA


11. 04. 2018  00:21     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Server BankovniPoplatky.com odstartoval hlasování v rámci I. ročníku Ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění. Od 1. 4. 2018 mohou čtenáři hlasovat pro navržené a nominované výluky z pojištění přímo na serveru BankovniPoplatky.com.

I. ročník - ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ SPUŠTĚNA
Od 15. 3. 2018 mohli čtenáři nominovat vlastní absurdní výluky z pojištění pro hlasování v anketě. Od 1. 4. 2018 pak mohou čtenáři a návštěvníci serveru BankovniPoplatky.com přímo hlasovat pro konkrétní nejabsurdnější výluku z pojištění v této sekci:

HLASUJTE A ROZHODNĚTE O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUCE PŘÍMO ZDE!

Pojišťovací_poplatkožrout

Výluka ve formě karenční doby, slovíčkaření – slovní popis podobných situací, neposkytnutí vyčerpávajících informací nebo výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty? Která z výluk bude vyhodnocena čtenáři a uživateli serveru jako absolutně nejabsurdnější? Na výběr budou mít čtenáři z celkem 10 výluk a situací v zobecněné podobě. Obecná podoba výluk byla zvolena z důvodu, aby anketou nebylo odkazováno na konkrétní identifikovatelné pojišťovací produkty jednotlivých pojišťoven. Výluky chrání především pojišťovnu před zneužitím produktu, nebo pojistnými podvody. Tato ochrana však musí být vyvážená a neměla by poškozovat jinak poctivé klienty pojišťoven. Absurdní výluka z pojištění tak v našem pojetí představuje nelogickou či nesmyslnou výluku z pohledu klienta pojišťovny.

Budu rád, když se ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění zúčastní co nejvíce čtenářů, a ukáží tak, že jim není problematika výluk a dalších neřestí, které se v pojištění objevují, lhostejná. Příklad absurdních bankovních poplatků, které byly téměř všechny ze strany bank zrušeny, ukazuje, že když lidé dají najevo svou nespokojenost a zájem o věc, musí na to i velké korporace reagovat,“ komentuje spuštění ankety autor akce a majitel serveru www.BankovniPoplatky.com Patrik Nacher.

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění je první akcí tohoto druhu na českém internetu. Navazuje na velmi úspěšný projekt Ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek, který pomohl kultivovat prostředí mezi bankami a klienty a omezit zatížení klientů bank náklady za poplatky spojené s běžnými bankovními službami.

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění nemá za cíl kritizovat pojistné produkty, nebo konkrétní pojišťovny, ale chce upozornit na vážný problém, který se týká desítek tisíc klientů pojišťoven ročně a který může mít fatální následky na život klientů pojišťoven. Cílem ankety dále je, aby pojišťovny přehodnotily nebo se zamyslely nad uplatňováním výluk či překážek, které lidé považují za absurdní, nesmyslné či nelogické. Případně aby ve větší míře pojišťovny předem informovaly o výlukách a tyto překážky klientům lépe a šířeji vysvětlovaly.

Z vyjádření zástupců pojišťoven přitom vyplývá, že u některých druhů pojištění činí podíl nevyplacených nebo krácených plnění až 30 procent z nahlášených pojistných případů. Tito lidé, ačkoliv řádně platili příslušné pojištění, pak nedostanou vůbec nic například z důvodu toho, že neoznámili léčení nemoci, nebo ani nevěděli, že jsou léčeni na nějaký druh nemoci. V některých případech se dokonce stalo, že pojišťovna odmítla plnit přesto, že smrt či nemoc klienta nebyla vůbec zaviněna či způsobena nemocí, kterou klient v dotazníku neuvedl.

Navržené a zobecněné absurdní výluky z pojištění a překážky pro pojistné plnění:

 • Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období
 • Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení)
 • Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)
 • Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.)
 • Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.)
 • Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit)
 • Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda)
 • Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)
 • Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění)
 • Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci

HARMONOGRAM:

 • Od 1. 4. 2018 do 15. 6. 2018: HLASOVÁNÍ – spuštění a průběh samotného hlasování v anketě
 • Od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018: Anketa všech nominovaných poplatků. Dne 15. 5. 2018 vyhlášení tří finalistů
 • Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018: Anketa a hlasování v rámci tří finalistů ankety
 • 6. 2018VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ


I. ročník - ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ SPUŠTĚNA

Diskutovat (0)