Ideální banka 2012:
Představujeme vítěznou studentskou práci!


18. 02. 2013  01:06     Redakce BP.com     komentáře (0)

V uplynulých měsících jsme vám přinášeli nejlepší práce letošního ročníku Ideální banky 2012. Dvacítka nejlepších textů byla postupně zveřejňována a dnes přichází vrchol - vítězná práce. Tu mají na svědomí studenti Technické univerzity v Liberci, a sice dvojice Simona Drozdová a Jakub Leskota (na afotce při autorském čtení). Jejich text naleznete níže...

Ideální banka 2012: Představujeme vítěznou studentskou práci!
ÚVOD

Když jsme se zamýšleli nad účastí v tomto projektu, váhali jsme. Jasně jsme viděli ten úvodní obrázek, kde byla obluda ,,poplatkožrout", a tak jsme vytušili, že vše se bude točit kolem poplatků. Pro nás by to však byla obludná paušalizace problému současného bankovnictví. Poplatky jsou jen produktem špatného systému a nezmění-li se současný systém, kde třetina zisků českých bank plyne z oněch poplatků, změny k lepšímu se nedočkáme. Říct jen, že poplatky jsou špatné a měly by se zrušit, je zjednodušení, které může napsat každý. V našem projektu jsme chtěli nabídnout více. Chtěli jsme ukázat cestu, kterou se úspěšně může vydat moderní banka v našem státě. Na problém bankovních služeb se musíme podívat z nového úhlu pohledu. Staré velké banky dnes označované jako „too big to fail“ nedovedou zaujmout současnou klientelu. Nemají nám již co nabídnout. Vraťme se ke kořenům bankovních služeb. Finanční trh má pomoci lidem tím, že přesouvá peníze od těch, co jimi disponují, k těm, co je potřebují. Nabídnutím našeho nového systému získá banka nespokojenou klientelu od starých velkých bank. Poražme finanční dinosaury. Cílem naší práce bylo načrtnout systém bankovních služeb, který by byl přínosný jak pro banku, tak i pro její klienty a optimálně jej vyvážit, aby na tom každý získal co nejvíce. Tento cíl jsme úspěšně splnili. Podařilo se nám načrtnout bankovnictví, které pomáhá krajině, v níž působí. Lidé této bance budou moci důvěřovat. Banka získané peníze neutratí v některých rizikových obchodech s deriváty derivátů, které neslouží nikomu jinému než jednomu procentu nejbohatší populace. Vymysleli jsme systém, kde banka pomáhá vytvářet hodnoty a příležitosti pro všechny podnikavé lidi. Tento systém má mnoho much, jsme si však jisti tím, že myšlenkový základ je realistický a pevně věříme tomu, že v horizontu pěti let dojde k reálnému uplatnění na trhu. Současný systém je neudržitelný, je proto důležité zamyslet se nad tím, jak jej změnit k dobru všech. První, kteří zavedou námi navrhované změny, budou mít největší konkurenční výhodu. Peníze se změnily, avšak systém jejich alokace zůstal. Tratíme na tom všichni. Proto mysleme kreativně, mysleme jinak. Představujeme Vám ideální banku 21. století - banku, kterou můžete mít rádi.

IMAGE BANKY

Pro každou banku je důležité, jak působí na své klienty. Banky by měly napravit svou poškozenou reputaci, aby získaly větší důvěryhodnost mezi lidmi. Myslím si, že fascinující image banky by získala spoustu nových klientů. Každá banka se snaží na svých klientech vydělat, proto používají velmi zákeřné způsoby, aby dosáhly co největšího zisku. Téměř všechny banky využívají toho, že lidé jsou málo a často vůbec finančně gramotní. Na našem trhu existuje řada finančních poradců jako například: OVB, Partners, Money Brokers, aj. Bohužel, tyto společnosti Vám doporučí produkty, které nepotřebujete, a jsou pro Vás úplně nevhodné. Pokud si dobrovolně nepořídíte tyto nové produkty, tak na Vás budou vyvíjet velký nátlak. Nakonec Vás méně finančně gramotné donutí jim uvěřit a koupíte si jejich další pro Vás zbytečné produkty, které zbytečně sníží Váš rodinný rozpočet. Stop, konečně je na čase to změnit! Podle mého názoru by lidé měli být více finančně gramotní. Ideální banka by měla lidem nabídnout zdarma kurzy finančního vzdělávání, když se lidé stanou jejími klienty. Banka tímto krokem získá spoustu klientů a navíc si vylepší pověst u lidí. Snad každý člověk má rád dárky, bonusy, slevy a zvýhodnění. Banky by nabízely jako bonus jazykové kurzy obchodní angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Tato možnost by byla pouze pro majitele, kteří uzavřou smlouvy s bankou. Jednalo by se například o půlroční jazykové a finanční kurzy při uzavření smlouvy s bankou na minimálně tři roky. Banky si uvědomují, že velmi těžká situace je pro zakládající rodiny. Porodné je už teď velmi nízké a do budoucnosti se plánuje, že by se mělo úplně zrušit. Banka by mohla pomoct v této těžké životní situaci začínajícím rodinám tím, že jim nabídne zvýhodněné úročení hypoték. Týkalo by se to pouze rodin s dětmi do určitého věku (např. do šesti let). Tyto senzační nabídky jistě udělají velký dojem na veřejnost.

LEPŠÍ KOMUNIKACE

Banky při současném stavu půjčují hospodářským subjektům bez faktického ověření jejich zadlužení. Banka by si měla lépe nastavit podmínky, za kterých bude poskytovat půjčky podnikům. Není možné, aby s.r.o. se ZK 200 000,- Kč dostalo úvěr ve výši 60 mil. Není možné, aby klientovi, který je veden v databázi dlužníků pro spotřebitelské úvěry, byl poskytnut další spotřebitelský úvěr od bankovního domu. Také by se mělo zavést hlubší prověřování dlužnické historie. Člověk, který je známý po okolí svým nezodpovědným vztahem k financím za sebou zanechává dlužnickou stopu v podobě malých úvěrů u nebankovních institucí. Banka se musí soustředit na systém, jak tyto lidi zavčas odhalit. Navrhuji čestné přiznání k úvěrům poskytnutým od nebankovních subjektů. Pokud v něm člověk zalže a praskne to, člověk již žádný úvěr nezíská. To by mělo být dostatečně odstrašující, aby lidé o sobě uváděli pravdivé údaje.

BANKOVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

Banky by se měly více zaměřit na věrnostní bonusy pro dlouholeté klienty (dle zdroje 3). Banky se stále více snaží získávat nové klienty. Proč si nechtějí udržet stávající klienty? Mělo by to být daleko snazší, protože tyto klienty už jednou získaly. Díky naprosto strhujícím reklamám o neuvěřitelně nízkém úroku banky ztratí své stálé klienty, což je velká škoda. Navrhovala bych věrnostní bonusy, které by nemusely být pro banku ani moc finančně náročné. Vedení běžného účtu zdarma po uplynutí doby např. pěti let. Klienti by mohli získat bonus na spořicím účtu v podobě zvýšení úrokové sazby (např. za každé tři roky). Pro dlouholeté klienty by banka mohla pořádat kurzy, kde by své klienty zasvětila do chodu banky, do zlepšení orientace mezi produkty, které banka nabízí. Mnoho lidí se bojí investovat své peníze na burze. Banka by mohla zavést školu investování pro své dlouholeté klienty. Vysvětlila by jim, jak to chodí, kam je vhodné investovat. Lidé by se pak už tolik nebáli investovat své peníze.

BURZA PŮJČEK PRO DROBNÉ INVESTORY

Bankovnictví se vyvíjí špatným směrem. Především poškozuje drobné investory, kteří nedokážou ohlídat své peníze, ani je správně investovat. Finanční trh je pro ně pouhým imaginárním pojmem. Toto by se mělo změnit. Banka 21. století musí sloužit jen jako základní zprostředkovatel. Základní činnost bank, vydělávat na půjčování peněz, by zůstala, ovšem proměna peněz by neprobíhala v takovém množství jako dosud. Banka by zpracovávala žádosti o úvěry, prověřovala bonitu klientů, kterým by přidělovala rating podle bezpečnosti investice. Závěry a analýzy nad každým podnikatelským úvěrem by byly k dispozici každému potencionálnímu investorovi (klientu banky) přes jeho osobní účet u internetové banky. Jednotlivé podnikatelské záměry by byly řazeny podle několika způsobů:

a) podle ratingu (pravděpodobnosti návratnosti investice) / výše úroku
b) podle firmy
c) podle jednotlivých okresů, kde se firmy nacházejí

Klient banky by se připojil ke svému osobnímu účtu, převedl by část finančních prostředků ze svého běžného účtu na svůj investiční účet. Potom by přiřazením bodů (jeho vklad by se rozdělil na 100 bodů, jednotlivé body by po jednom mohl přiřazovat k podnikatelským záměrům) investoval v reálném čase. Aktivní role banky v tomto systému by se snížila, stejně tak i její riziko. Neinvestovala by přímo své prostředky. Pouze by doporučovala k investování. Pokud by se nesehnal dostatečný počet prostředků, banka by transformovala peníze z termínových vkladů a poskytla by potřebný kapitál ke zrealizování investice. V tomto případě by tedy fungovalo vše jako dosud. Banka by si tuto svou službu nechala platit jako podíl na úrocích. Banka zde působí jako regionální burza. Lidé by znali firmy, do kterých by posílali své úspory. Jednalo by se o investování do vlastní budoucnosti. Zde je velký přínos plynoucí ze zavedení tohoto nového systému, lidé by byli motivováni ke sledování okolního dění. Chtěli by si prohlubovat vlastní ekonomické a finanční vzdělání, viděli by za to přímou odměnu právě ve vyšším úročení svých takto dobře investovaných peněz. Tento efekt by se odrazil v rostoucí ekonomice regionu, zlepšeném fungování státní správy (větší pozornost věnována státním výběrovým řízením) a v celkovém vylepšení podnikatelského prostředí, které by povzbudilo další růst kraje. Kapitál by neutíkal z kraje, ale zůstal by doma, kde by vytvářel další hodnoty. Vše by probíhalo přehledně na osobním účtu klienta. Aukce půjček by fungovala jako burza dlouhodobých cenných papírů. Každý by mohl za sníženou cenu odprodat svůj cenný papír (podíl na půjčce podniku) bance nazpět. Tento zajištěný odkup, i když se ztrátou, by zajistil důvěryhodnost celému projektu. Čím rizikovější CP, tím by srážka byla větší. Celý systém bude fungovat obdobně jako regionální RM-systém burza nabízející možnost investice do podnikatelských záměrů od 50 000,- Kč. Obrovský potenciál tohoto systému tkví v podpoře regionálního malého a středního podnikání, zajímavém zhodnocování investic drobných investorů, tvorbě pracovních míst a tím akumulaci kapitálu v regionu (výhoda pro banku, která by uměla s touto situací správně naložit), v celkově větším zájmu občanů o veřejné dění! Zvětšení této konstanty transakční hodnoty peněz způsobí v krátkém období dle Fischerovy teorie (MV = PQ)! Vychází to z předpokladu, že v případě koloběhu kapitálu na menším území, zrychluje se jeho rychlost oběhu. Můžeme to vidět na příkladu lokálních měn v Německu. Celkové urychlení oběhu kapitálu záleží na úsporách lidí z regionu. Tyto úspory by byly znovu investovány do životaschopných (další zisk přinášejících) firemních investic v tom daném regionu. Nedocházelo by k odlivu kapitálu do jiných regionů či na podporu spekulativních (nic nevytvářejících) obchodů na burzách do derivátů finančních trhů.

STUDENTSKÉ PŮJČKY

Studentské půjčky patří k nejaktuálnějšímu tématu naší doby. Jakmile jednou bylo prolomeno tabu zavedení školného, je jasné, že bude pokračovat trend neustálého zdražování studia. Studenti v ČR by se měli připravit na situaci, která bude podobná jako na školách ve Velké Británii, kde vzdělání je jen pro vyšší střední třídu. Banka by měla hrát roli nápomocnou při poskytování studentských půjček a tím i roli nápomocnou pro sebeuplatnění dětí z ekonomicky slabších podmínek. Bude za to odměněna vzdělanou klientelou vděčnou za poskytnutí úvěru. Za prvé, banka by neměla vydělávat na studentských půjčkách. Její úroková míra by měla být přímo odvozená od míry inflace zveřejněné ČNB pro studenta splňujícího kritéria průměru známek do xxx. Tuto míru si může banka navrhnout sama. Tato míra může být odlišná i u různých škol a dokonce i jednotlivých oborů na těchto školách. Čím horšího studijního průměru bude student dosahovat, tím horšího (vyššího) úročení jeho studentské půjčky se mu dostane. Je pak motivační pro studenty dosahovat co nejlepších výsledků a více se připravovat na budoucí uplatnění na trhu práce. Banka si naopak vyšším úročením rizikových studentů pojišťuje jejich možnost odchodu ze školy a může vydělat i na jejich předčasném ukončení studia. Za druhé, pro prověřené studenty by banka měla nabízet možnost dodatečného zadlužení v rámci investičního úvěru. Student by získané prostředky mohl použít k financování vlastních investičních záměrů. To by mu mohlo pomoci se finančně osamostatnit a dříve splatit svou studentskou půjčku. Při dlouhodobé spolupráci, kde navíc banka si svého studenta vychovává již na studiích, by neměl být problém s prověřením bonity studenta. Pro banku se již nejedná o neznámou osobu, ale o dlouholetého klienta.

ZABENPEČENÍ BANK

Podle zákona o pojištění vkladů je zaručena 100 % návratnost vložených prostředků do výše 100 000 EUR. Banka nabízí investorům, kteří operují s částkami vyššími jak 100 000 EUR, dobrovolné připojištění vkladů ve zlatě. Syndikát bank by vytvořil fond, který by se platil procentuálním vyjádřením celkové výšky vkladu nad 100 000 EUR 0,1 %. Bankovní syndikát může nakupovat fyzické zlato přímo od těžařských společností a tím obejde drahé zprostředkovatelské služby. Fyzické zlato by bylo v úschově u ČNB. Každý rok by se tento fond navyšoval a sloužil by jako morální záruka bezpečnosti vkladů. Vybudování dostatečných rezerv je záležitostí dlouhodobou, ale je to krok správným směrem. Značně by to zvýšilo důvěryhodnost bank především u velkých investorů.


SPOTŘEBNÍ ÚVĚRY NA DOMÁCNOST PRO PENZISTY

Dlouholeté a starší klienty by banka odměnila osobním asistentem, který jim nabídne pomoc, aby lépe porozuměli bankovním produktům. Vysvětlí jim, jak mají pracovat s internetovým bankovnictvím. Podle mého názoru by starším klientům pomohly malé knížečky, kde by bylo všechno stručně a jasně vysvětlené, jak mají krok po kroku postupovat, aby lépe ovládali internetové bankovnictví. Ty malé a velmi užitečné kartičky by doplňovaly obrázky. Starším klientům banka zprostředkuje krátkodobé bankovní úvěry na domácnost do výše maximálně 50 000,- Kč. Starší občany bychom rozdělili do kategorií podle věku. Pro každou kategorii by byla povolena různá výše úvěrů. Zvýhodněné úročení pro starší občany by bylo stejné jako u rodin s dětmi. Banka by poskytla úvěr pouze na 1 rok pro starší věkovou kategorii. Čím více ručitelů starší občan sežene (z rodiny), tím výhodnější úrok dostane. V tomto případě mu banka nabídne i možnost překročení stropu 50 000,- Kč.

Další nápady

Call centrum online, pojištění hypoték, možnost odložení splátek, zabezpečení bank – zlepšení produktů internetového bankovnictví

ZÁVĚR

Závěrem lze snad jen říci, že věříme ve funkčnost výše navržených bodů. Rádi bychom využívali služeb banky, která by toto nabízela. Proto si přejeme jednou spatřit tento systém nového bankovnictví v reálném světě. Děkujeme za Váš čas věnovaný naší práci. Doufáme, že se nám podařilo Vás zaujmout.

ZDROJE

1   Společnost Trade FIDES, a. s. [online]. [cit. 2012-03-23].
Dostupné z: http://www.fides.cz/cs/

2   iDNES / Finance [online]. [cit. 2012-03-23].
Dostupné z: http://finance.idnes.cz/

3    Proč banky nenabízejí věrnostní program. In: [online]. [cit. 2012-03-22].
Dostupné z:
http://www.sporeni.novaharfa.net/2009/04/22/proc-nenabizeji-banky-vernostni-program/

4    ZLATÉ REZERVY - Měníme papír ve zlato [online]. [cit. 2012-03-26].
Dostupné z: http://www.zlaterezervy.cz/

5    Liberální institut [online]. [cit. 2012-03-26].
Dostupné z: http://www.libinst.cz/

6    Ludwig von Mises Institute [online]. [cit. 2012-03-26].
Dostupné z: http://www.mises.cz/

7    Business.center.cz, informační server pro podnikání [online]. [cit. 2012-03-26].
Dostupné z: http://business.center.cz/

8    Wikipedia, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-03-26].
Dostupné z: http://www.wikipedia.org/Ideální banka 2012: Představujeme vítěznou studentskou práci!

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

14123297823

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3


ČÍSLO TÝDNE - 3 o tolik procent vzrostla v dubnu 2021 v České republice inflace. Jednoduše se zrychlilo zdražování zboží a služeb, které si pořizujeme. Tuzemská inflace patří k nejvyšším v Evropě.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5720
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,1930
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6215
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7915
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3055
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1894
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více