Kdo je kdo v bance, 1. díl - generální ředitel


18. 01. 2012  01:41     ar     komentáře (0)

V novém seriálu na webu BankovniPoplatky.com vám budeme představovat jednotlivé zajímavé pozice v bance spolu s agendou, která je pro tyto pozice charakteristická (bez ohledu na příslušnosti k té či oné bance). Na pomoc si vždy přizveme někoho z vybrané banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. V prvním díle se zaměříme na pozici nejvyšší, a sice na generálního ředitele.

Nikoho nepřekvapí, že generální ředitel je v bance ústřední postavou a stojí na samotném vrcholu personální hierarchie. Pro mnohé lidi je však obtížně představitelné, co vlastně takový generální ředitel dělá. Je to samozřejmě hlavně proto, že málokdo z nás s generálním ředitelem banky přichází pravidelně do styku, a už vůbec ne v pracovní dobu. Jelikož jsou banky akciovými společnostmi, tak odpovědnost generálního ředitel je z titulu jeho funkce velmi úzce navázána na majitele, tedy akcionáře banky. „Cílem generálního ředitele je samozřejmě vést banku co nejlépe tak, aby v dlouhodobém horizontu co nejvíce zvyšoval její hodnotu pro akcionáře,“ prozrazuje vedoucí Kanceláře generálního ředitele Komerční banky Dita Peschová (na snímku).

 Je obvyklé, že základy pro roli, kterou musí generální ředitel v bance hrát, vyplývají ze stanov společnosti, řádně schválených statutárními orgány. „Dle aktuálního znění stanov KB je jeho role následující: "Generální ředitel především přijímá rozhodnutí o prioritách v rámci řízení banky. V rámci pokynů představenstva banky ukládá úkoly ostatním vedoucím zaměstnancům banky a koordinuje jejich činnost, přijímá rozhodnutí o činnosti banky v rámci schváleného obchodního plánu a strategie banky a pokynů představenstva banky a zajišťuje jejich plnění formou ukládání úkolů ostatním zaměstnancům banky, zajišťuje komunikaci mezi vedoucími zaměstnanci banky a představenstvem banky a dozorčí radou banky, a to v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy banky a pokyny představenstva banky," dokumentuje Peschová. „Shrnula bych to do termínu: definuje a naplňuje strategii banky.“

Pokud by v bance generální ředitel chyběl, brzy by se ukázalo, že ani pečlivá dílčí práce v jednotlivých odděleních nemá bez dlouhodobé strategie určené „shora“ šanci na úspěch. Na otázku, proč by nemohla banka bez generálního ředitele fungovat, odpovídá Dita Peschová následovně: „Protože by lodi chyběl kapitán, který udává směr, v našem případě strategii banky.“Kdo je kdo v bance, 1. díl - generální ředitel

Diskutovat (0)