Kdo je kdo v bance, 10. díl – vnitřní audit


27. 04. 2012  11:49     BP.com     komentáře (0)

V oblíbeném seriálu vám představujeme zajímavé pozice v bance a agendu, kterou pracovníci na těchto pozicích vykonávají. Na pomoc si vždy přizveme někoho z vybrané tuzemské banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. V desátém díle se zaměříme na pozici, jež je extrémně důležitá pro bezproblémový a efektivní chod banky – vnitřní audit.

Vnitřní audit patří mezi významné neobchodní útvary banky. „Vedoucí útvaru vnitřního auditu reportuje přímo předsedovi představenstva ČSOB a Výboru pro audit. Organizační začlenění vnitřního auditu je klíčové z pohledu zajištění náležité nezávislosti vnitřního auditu, která je jedním z nezbytných předpokladů úspěšného výkonu funkce vnitřního auditu,“ tlumočila nám odpovědi zmíněného oddělení ČSOB mluvčí této banky Pavla Hávová.

. MEGATEST FINANČNÍ GRAMOTNOSTI .

Zajímá vás, jaké jsou hlavní kompetence a povinnosti těchto pracovníků? „Zaměstnanci vnitřního auditu jsou zejména oprávněni při výkonu svých profesních povinností přímo komunikovat s jakýmkoli pracovníkem společnosti, mít pasivní přístup do všech informačních systémů a mít přístup ke všem dokumentům, souborům nebo informacím potřebným pro provádění auditu,“ říká Hávová a dodává: „Zároveň jsou zaměstnanci vnitřního auditu povinni dodržovat platnou legislativu, zachovávat důvěrnost získaných informací a být objektivní a nestranní a snažit se vyhnout jakémukoli střetu zájmů. Nestrannost vyžaduje, aby vnitřní auditoři nebyli přímo zapojeni do výkonných činností společnosti.“

.

Pracovní den oddělení vnitřního auditu je velmi různorodý, a rozhodně se nedá říci, že by byl jeden den jako druhý. „Hlavním obsahem jejich činnosti je provádění vnitřních auditů. Tato činnost zahrnuje zejména seznámení se s relevantními informacemi týkajícími se auditované oblasti, provádění interview s příslušnými zaměstnanci společnosti, přípravu analýz rizik, provádění testování a v neposlední řadě i dokumentaci zjištěných výsledků včetně sestavení výsledné zprávy s auditorskými doporučeními a její projednání se zainteresovanými liniovými manažery. Konkrétní činnost auditora se tedy den ode dne liší podle toho, v jaké fázi se právě realizovaný audit nachází,“ říká Hávová.

.

DALŠÍ DÍLY NALEZNETE V SEKCI FINANČNÍ GRAMOTNOST!

.

Toto oddělení je jednoznačně zaměřeno pro zefektivňování postupů v bance. Ačkoliv se někdy zdá, že jejich rozhodnutí jsou přísná až malicherná, vůle akcionáře je jasná – efektivnost, efektivnost, efektivnost. „Vnitřní audit provádí nezávislé prověřování a oceňování fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému, řízení rizik a Corporate Governance v rámci celé finanční skupiny ČSOB. Napomáhá tím bezpečnému, zdravému a efektivnímu fungování celé finanční skupiny, zdokonalování a efektivnosti jejích procesů, souladu se zákony a normami a spolehlivosti finančních výkazů,“ potvrzuje Hávová.Kdo je kdo v bance, 10. díl – vnitřní audit

Diskutovat (0)