Kdo je kdo v bance, 12. díl – analytik úvěrových rizik


11. 05. 2012  01:22     BP.com     komentáře (0)

V oblíbeném seriálu vám představujeme zajímavé pozice v bance a agendu, kterou pracovníci na těchto pozicích vykonávají. Na pomoc si vždy přizveme někoho z vybrané tuzemské banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. Ve 12. díle se zaměříme na pozici pro každou banku mimořádně důležitou – analytika rizik z oddělení úvěrových produktů

Jelikož je bankovní činnost založena na přijímání vkladů a poskytování úvěrů a právě na procentu návratnosti poskytnutých úvěrů (splácení úvěrů) závisí dosahované úvěrové výnosy banky, lze říci, že aktivita analytiků úvěrových rizik má pro každý bankovní dům mimořádný význam. „Oddělení řízení rizik je samostatné oddělení v rámci organizační struktury banky. Úkolem jeho pracovníků je navrhování procesů na sledování možných rizik, která se mohou vyvinout v souvislosti se schválením a poskytnutím úvěrů konkrétním klientům,“ popsala nám postavení tohoto oddělení tisková mluvčí Kateřina Pospíšilová z Equa Bank.

.

DALŠÍ DÍLY SERIÁLU NALEZNETE ZDE!

.

Mezi zásadní úkoly těchto pracovníků patří právě analýza podstupovaných rizik, které bance plynoucí poskytnutím půjčky osobě XYZ. „Tito pracovníci posuzují rizikovost poskytnutí úvěru konkrétnímu klientovi - schvalují, případně zamítají žádosti o úvěry. Vyhodnocují případné změny rizikových faktorů v průběhu splácení úvěru,“ říká Pospíšilová a prozrazuje náplň pracovního dne: „Pracovník oddělení řízení rizika se v průběhu dne zabývá například schvalováním žádostí o úvěr, analýzou poskytnutých úvěrů, vývojem a tvorbou systémů a pracovních postupů pro schvalování úvěrů, připravuje konkrétní smlouvy o úvěrech, určitá část těchto pracovníků se zabývá vymáháním splátek úvěrů, které jsou po splatnosti – např. telefonuje nebo píše klientům, kteří jsou v prodlení se splátkou, aby je na tuto skutečnost upozornila, a požaduje zaplacení dlužné splátky. V krajním případě pracovník např. sestavuje podklady pro žalobu na takového klienta, který nesplácí úvěr,“ říká Pospíšilová.

.

Naší tradiční otázkou na závěr je, proč by banka nemohla bez těchto pozic existovat. V tomto případě je to dosti jednoznačné. „Stručně řečeno – oddělení řízení rizik hlídá, aby se peníze, které banka někomu půjčuje, vrátily dle stanovených podmínek v pořádku zpět do banky. Vyhodnocuje míru rizika, které je spojeno s půjčením peněz konkrétním subjektům. Snaží se toto riziko řídit a předcházet tak případným ztrátovým aktivitám,“ zakončuje mluvčí Equa Bank Kateřina Pospíšilová.Kdo je kdo v bance, 12. díl – analytik úvěrových rizik

Diskutovat (0)