Kdo je kdo v bance, 13. díl – pricingový manažer


24. 05. 2012  13:59     ar     komentáře (0)

V oblíbeném seriálu vám představujeme zajímavé pozice v bance a agendu, kterou pracovníci na těchto pozicích vykonávají. Na pomoc si vždy přizveme někoho z vybrané tuzemské banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. Ve 13. díle se zaměříme na pozici, která pomáhá nastavovat parametry produktů, které spotřebováváme

V bance je samozřejmě celá řada důležitých pozic, lépe řečeno nenalezli bychom tam asi žádnou, o které by se dalo říci, že je nedůležitá. Ovšem pokud někde skutečně dochází na pověstné „lámání chleba“, je to oddělení, kde se stanovují ceny bankovních produktů a jejich parametry, tzv. oddělení pricingu. „Jedná se o jedno ze strategických oddělení banky, které spolupracuje na vývoji nových produktů i na úpravách stávajících, a to především v oblasti nastavení a úprav poplatků a úrokových sazeb. Ředitel odboru je přímo podřízený náměstkovi generálního ředitele pro oblast drobného bankovnictví,“ říká Roman Lux, ředitel odboru plánování a analýzy České spořitelny, jedničky na českém bankovním trhu. Hlavní zodpovědností jednotlivých pracovníků tohoto oddělení je vytvářet balanci mezi akcionáři banky na straně jedné a klienty na straně druhé, tedy optimálně nastavovat poplatky, vývoj úrokových sazeb s ohledem na naplňování strategických cílů banky a dlouhodobý růst klientské spokojenosti.

. ZKUSTE SI TEST FINANČNÍ GRAMOTNOSTI A VYHRAJTE MOBIL! .

V seriálu se vždy zajímáme o to, jak probíhá pracovní den zaměstnanců toho kterého oddělení. „Pricingoví manažeři se během svého pracovního dne věnují mnoha činnostem, které souvisejí se správným nastavením poplatků a úrokových sazeb. Jedná se např. o monitorování vývoje celého hospodářství, aktuální situace na trhu (jak z pohledu konkurence, tak i z pohledu klientského spokojenosti), analýzu aktuálních úrokových a poplatkových výnosů, modelování budoucího očekávaného vývoje. Na základě všech těchto činností vypracují návrh na změnu výše poplatků či úrokových sazeb, který poté překládají ke schválení příslušnému výboru banky,“ demonstruje Lux a zároveň vysvětluje, proč by banka nemohla bez těchto pracovníků fungovat. „Oblast pricingu je velmi široká a nelze ji zahrnout do zodpovědnosti jiných pracovníků banky. Bez funkčního pricingového oddělení by banka neměla nastaveny poplatky a úrokové sazby ve „správné“ výši a nemohla by tak v dnešním konkurenčním prostředí na trhu dlouhodobě úspěšně existovat,“ ukončuje seznámení s další zajímavou pozicí v bance Roman Lux z České spořitelny.Kdo je kdo v bance, 13. díl – pricingový manažer

Diskutovat (0)